Nicolaas Schild (1845-1920) blind door pokkenepedemie

Nicolaas Schild wordt op 30 maart 1845 te Den Haag geboren maar moet in 1850, na het overlijden van zijn vader David Schild (1810- 1849), meemaken dat hij verder door zijn grootmoeder wordt opgevoed. Zijn moeder, blijkens zijn akte van overlijden in het Utrechts Archief, Maria Elisabeth van Rijswijk (1804- 1896), kan de opvoeding van maar liefst 12 kinderen niet op haar nemen. Na de dood van zijn grootmoeder wordt hij verder opgevangen door zijn voogd Willem van Rijswijk en diens tweede vrouw Everarda Arnolda Maria de Breij.

Nicolaas Schild

Oprichter
Blindeninstituut
“Het Schild” – Wolfheze

Den Haag 1845 – Utrecht 1920

Blind door pokkenepidemie

Hij volgt een opleiding tot onderwijzer en gradueert in 1863. Als in 1871 een pokkenepidemie uitbreekt wordt ook hij ziek en verliest als gevolg hiervan zijn gezichtsvermogen. Hij laat zich niet uit het veld slaan en studeert verder, Duits en Engels, blijft lesgeven en schrijft van tijd tot tijd een boek, waaronder de roman Heer Reijnout van Ravenhorst.

Zijn ontmoeting met Gualtherus Johannes Kolff (1846- 1918) zou zijn leven een wending geven. Deze had op 20 jarige leeftijd een ooginfectie opgelopen die hem vrijwel blind zou maken en hem via een cursus braille in Frankrijk op het spoor zette van boeken voor blinden. Het leidde in 1891 tot de oprichting, door hem, van de Nederlandse Blindenbibliotheek. Deze Haagse stadgenoot van Schild inspireerde hem in hoge mate en leidde, in 1895, tot de gezamenlijke oprichting van de Nederlandse Blindenbond, waarvan hij in 1898 voorzitter wordt.
Een jaar later richt hij de Vereniging voor Nationale Blindenzorg op waarvan hij president wordt. Deze vereniging zou zich beijveren voor een totstandkoming van een tehuis voor alleenstaande blinden.

In 1904 slaagt hij in zijn opzet en wordt de Stichting Tehuis voor Alleenstaande Blinden opgericht welke na fondswerving in 1908 een stuk grond in Wolfheze koopt waarop, zij het eerst in 1911, een tehuis wordt gebouwd, waarvan de eerste steen zou worden gelegd door de beschermheer van de stichting prins Hendrik. De honneurs worden echter waargenomen door koningin Wilhelmina.

Van deze eerste steenlegging zijn bovenstaande foto’s waarop de koningin wordt begeleid door de burgemeester van Renkum, Jhr. L.H.N. Nedermeyer ridder van Rosenthal. Op  de foto een trotse Nicolaas Schild.

Hierboven een balkon scene met diverse genodigden van de “eerste steen legging” door Koningin Wilhelmina. 2de van rechts staat Nicolaas Schild.

Een jaar later reeds wordt het tehuis geopend door prins Hendrik, die zo geroerd is dat hij spontaan f 50,- ten geschenke geeft. Wederom zorgt Nooit Gedacht voor de muzikale omlijsting.

Van 1916 tot 1918 woont Nicolaas Schild in zijn eigen tehuis, maar heeft hij een bestuurlijke nederlaag geleden en is als voorzitter vervangen door jhr. H.R.A. Laman Trip, de laatste burgemeester van de gemeente Doorwerth. In 1923 werd deze eervol ontslagen als burgemeester daar Doorwerth als zelfstandige gemeente werd opgeheven en onderdeel werd van de gemeente Renkum. Nicolaas Schild overlijdt op 23 februari 1920 te Utrecht.

Blindentehuis Wolfheze 1912

Reageren

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.