zaterdag 2 april (10.30 uur) Landschapshistorische excursie: Mariëndaal, van kloostergoed tot beschermd boslandschap

LANDSCHAPSHISTORISCHE EXCURSIE : MARIENDAAL,
VAN KLOOSTERGOED TOT BESCHERMD BOSLANDSCHAP

Lezing Prof. Dr. Klaas Bouwer

Landschapshistorische excursie: Mariëndaal, van kloostergoed tot beschermd boslandschap

Op zaterdag 2 april 2016 vindt onder leiding van prof. dr. Klaas Bouwer een excursie plaats over landgoed Mariëndaal. Enige jaren geleden verscheen zijn boek: “Voor profijt en genoegen, de geschiedenis van bos en landschap van de Zuidwest-Veluwe”, met als mede-uitgever de Stichting voor Heemkunde.

Mariëndaal heeft een geschiedenis van meer dan 600 jaar. In de late middeleeuwen was het een belangrijk geestelijk goed van de Augustijner Orde in Gelre. Na de Hervorming is het klooster gesloopt en zijn de bezittingen onder de Rekenkamer van het Hof van Gelderland gekomen. Het is toen vooral geëxploiteerd voor de houtproductie. In de Bataafs-Franse tijd werd het een rijksdomein dat daarna in bezit is gekomen van de Arnhemse familie Van Eck. In 1936 kocht Het Geldersch Landschap het landgoed van de erven Van Eck.
Bij de excursie zal centraal staan wat we nu nog van deze lange, boeiende geschiedenis in het landschap kunnen zien, zoals de resten van de oorspronkelijke aanleg, het latere landgoed en het bosbeheer.

Datum: zaterdag 2 april 2016
Startpunt: parkeerplaats voor het spoorviaduct bij de ingang Mariëndaal aan de
Utrechtseweg te Oosterbeek
Vertrek: 10.30 uur
Aanmelden: secretariaat Heemkunde: tel. 026-3336669
of via e-mail: derodermouton@hetnet.nl

Na afloop om plm. 12.45 uur wordt u bij hoeve Klein Mariëndaal een kop koffie of thee
aangeboden. Maximaal 30 personen kunnen aan de wandeling deelnemen.
Deelname is gratis voor donateurs van Heemkunde, voor overige belangstellenden € 5,00.

Wij hopen u te mogen begroeten.
Namens de activiteitencommissie,
Betty de Roder

Reageren

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.