Dorpsstraat, zuidzijde van Veerweg tot Melkdam

Dorpsstraat, zuidzijde van Veerweg tot Melkdam

Nu volgt de beschrijving van het gedeelte van de Dorpsstraat aan de zuidzijde van de Veerweg tot de Melkdam. Momenteel (1990) kunt U hier vinden de firma Zents, Slagerij Smits en de rijwielhandel van de firma Mastbergen. Onze start ligt dus weer op het Dorpssplein, waar we in zuidelijke richting, de doorgang naar de van Riessenstraat […]

Dorpsstraat, noordzijde van Kerkstraat tot Melkdam

Dorpsstraat, noordzijde van Kerkstraat tot Melkdam

  Ditmaal lopen we, met onze gids Hendrikus H. van Roest, vanaf het kruispunt Dorpsstraat/ Veerweg/ Kerkstraat tot het postkantoor, waarbij we eerst de noordzijde van de Dorpsstraat bekijken. – Op het plein stond de 3e dorpspomp van de Mark van Renkum en daarnaast was het brandspuithuisje (1842). Op de hoek van de Dorpsstraat en […]

Dorpsstraat, van Bokkedijk tot Leeuwenstraat

Dorpsstraat, van Bokkedijk tot Leeuwenstraat

Een wandeling over de Dorpsstraat van Renkum Cees Burgsteijn over de beschrijving van de smid Hendrikus H. van Roest In “Schoutambt en Heerlijkheid” van juli 1989 verscheen een artikel van dr. H.J. Leloux, waarin aan de hand van een adresboek uit 1856 werd beschreven waar in Oosterbeek de woningen stonden en door wie ze bewoond […]

Dorpsstraat, zuidzijde van Leeuwenstraat tot Veerweg

Dorpsstraat, zuidzijde van Leeuwenstraat tot Veerweg

We wandelen over de Dorpsstraat vanaf de hoek Dorpsstraat/Leeuwenstraat Evenals bij de andere aflevering wandelen we eerst langs de zuidzijde van de Dorpsstraat in oostelijke richting. Ook nu zullen we op bepaalde plaatsen het huidige huisnummer  tussen haakjes vermelden. En om het geheel voor de jongere dorpsgenoten wat overzichtelijker te maken, zal er door mij hier en daar […]

Dorpsstraat, noordzijde van Leeuwenstraat tot Kerkstraat

Dorpsstraat, noordzijde van Leeuwenstraat tot KerkstraatDit maal nemen we de noordzijde van deze straat beginnend op de hoek van de Dorpsstraat/Leeuwenstraat en gaan in oostelijke richting. Evenals de vorige keren worden de huisnummers tussen haakjes vermeld. Ook zullen hier en daar wat aanvullingen worden gegeven, zodat het ook voor jongere dorpsgenoten duidelijk is waar we ons bevinden. Bij ons startpunt [...]