Openingstijden

- Vragen stellen - Boeken inzien - Fotoarchief bevragen - Fiches met oude kranten -

Openingstijden

De openingstijden van het Historisch Documentatiecentrum Renkum:

Woensdagmiddag 14.00-17.00 uur,  Els Hofman en Pieter van der Kuil.
Donderdagmiddag 14.00-17.00 uur, Jan Willem Jansen.

(Het maken van een afspraak wordt aanbevolen!)

Een uitgebreide collectie boeken staat ter beschikking. Voorts is een aanzienlijk deel van het archief van Heemkunde gedigitaliseerd en te raadplegen in het Historisch Documentatiecentrum.

Voor een eerste selectie zie: www.heemkunderenkum.nl

E-mail: heemkundehdr@planet.nl

Adres:
Weverstraat 24, 6862 DP Oosterbeek
Tel: 026-3343109