Historisch Documentatiecentrum Renkum

Bibliotheek-HDR_PietervanderKuilHet HDR beoogt voor de inwoners van de gemeente Renkum een kenniscentrum te zijn m.b.t. de boeiende geschiedenis van deze mooie gemeente. Middels het beschikbaar stellen van de collecties, het uitgeven van publicaties en het organiseren van lezingen en tentoonstellingen, wil het HDR die geschiedenis uitdragen en onder de aandacht brengen van de inwoners van de gemeente Renkum en andere belangstellenden.

In het HDR zijn een aantal collecties te raadplegen zoals Bibliotheek Heemkunde, Doop-, Trouw- en Begraafboeken (de zogenaamde DTB-boeken van voor 1811), Akten Burgerlijke Stand gemeente Renkum en Doorwerth (tot 1923 een zelfstandige gemeente) over de periode 1811-1925, microfiches van de  Oosterbeeksche Courant (1895-1945),  een collectie van rond de 9000 gedigitaliseerde afbeeldingen van foto`s, dia`s en prentkaarten, allen met een Renkums onderwerp. Ook kunt u inzage hebben in een aantal familie-collecties waaronder die van de familie Wolterbeek.
Het documentatiecentrum beschikt daarnaast over een drietal PC`s met internet verbinding zodat ook digitale collecties zoals “Wie was wie” (GenLias) geraadpleegd kunnen worden.

Aan het digitaliseren van de “eigen” collecties wordt wekelijks verder gewerkt en we vorderen gestaag. Dit project wordt, net als de bemensing van het HDR, geheel door vrijwilligers uitgevoerd.
Mocht dit werk u aantrekkelijk lijken dan bent u welkom om te bespreken welke werkzaamheden u zou kunnen uitvoeren. Inmiddels wordt ook gewerkt aan het digitaliseren van een omvangrijk krantenknipsel-archief van Julia Beelaerts van Blokland. Dankzij een subsidie van CITER en Het Steunfonds Kruiswerk was het mogelijk om voor dit project een  A3- scanner aan te schaffen. Tevens stelde de subsidie ons in staat de beschrijving van straten in de gemeente Renkum nog beter te faciliteren middels aanschaf van een filmcamera. Dat we CITER en Het Steunfonds Kruiswerk hiervoor zeer erkentelijk zijn, zult U begrijpen.

De belangrijkste partner van het HDR is het Gelders Archief waarmee een samenwerkingsovereenkomst is gesloten. Het Gelders Archief heeft de samenwerking vorm gegeven door het beschikbaar stellen van een aantal van de eerder genoemde collecties aan het HDR en wil op deze wijze de toegankelijkheid tot deze collecties voor de inwoners van de gemeente Renkum verbeteren. Tevens heeft het Gelders Archief de benodigde software ter beschikking gesteld, om het beschrijven van de dia’s en foto’s mogelijk te maken.

Het HDR wordt bemenst door vrijwilligers. Heeft U belangstelling voor de locale geschiedenis en wilt U een bijdrage leveren aan één van de activiteiten van het HDR, loop dan gerust eens binnen. Het HDR is gevestigd in de Weverstraat 24 te Oosterbeek, de openingstijden van het HDR staan onder de weblink “Openingstijden”. Natuurlijk kunt U ook contact opnemen via ons e-mail adres:

info@heemkunderenkum.nl

Adres:
Weverstraat 24, 6862 DP Oosterbeek