Bestuur

Het contact adres voor de Stichting voor Heemkunde in de gemeente Renkum is:

Dhr. M. F. J. J. Baijer
Sint Bernulphusstraat 18, 6861 GS, Oosterbeek
Tel. 026 – 333 7440,
E-mail: mfjj.baijer@telfort.nl;

Bank: NL91 INGB 0000 8477 14 ten name van Stichting voor Heemkunde in de gemeente Renkum

Bestuur Stichting voor Heemkunde in de Gemeente Renkum

Drs. E.J. Schoevaars (voorzitter)
Dhr. M.F.J.J.Baijer (secretaris)
Drs. P.G. Janssen (penningmeester)
Jhr. J.M. Beelaerts van Blokland (algemeen bestuurslid)

Er is een vacature voor een tweede algemeen bestuurslid.

Redactie Schoutambt en Heerlijkheid:
Drs. P.J.M. van der Kuil
Mw. H.C.G. de Roder- Mouton

Redactieadres:  Weverstraat 24, 6862 DP Oosterbeek
Tel. 026- 3337036
E-mail: pvdkuil@planet.nl

Bibliothecaris Heemkunde:
Dr. J. de Wolf

Archivaris en redactielid Schoutambt en Heerlijkheid
vacature

Website Heemkunde Renkum
 Drs. P.J.M. van der Kuil (email: pvdkuil@planet.nl)

 

PRIVACYBELEID

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Op 6 september 2018 stelde het bestuur haar Privacy beleid vast.

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Heemkunde voor de gemeente Renkum, hierna te noemen: “Heemkunde”, verwerkt van haar donateurs of hen die een gift doen of om een andere reden persoonsgegevens aan Heemkunde verstrekken.

Als u donateur wordt van Heemkunde, een gift doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Heemkunde verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn de secretaris en penningmeester van Heemkunde.

2.  Welke gegevens verwerkt Heemkunde en voor welk doel?

2.1 In het kader van uw donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voorletters en achternaam;
b) adresgegevens eventueel postadres;
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) alsmede bankrekeningnummer.

2.2 Heemkunde verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact met betrekking tot uw donateurschap, waaronder aan- en afmelding;
b) voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
c) voor het versturen van uitnodigingen en het geven van informatie over diensten en activiteiten van Heemkunde;
d) uw naam en bankrekeningnummer worden uitsluitend gebruikt om betalingen van de donatie, het deelnemen aan excursies en vergoedingen van afgenomen diensten af te wikkelen.

 1. Bewaartermijnen

Heemkunde verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Heemkunde passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor het gebruik maken van de persoonsgegevens, waarbij met name gedacht moet worden aan de verzending van “Schoutambt en Heerlijkheid”, maakt Heemkunde gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Tussen de verwerker en Heemkunde is een verwerkersovereenkomst van toepassing.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen

5.1 Via de secretaris van Heemkunde kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Heemkunde zal u binnen een maand over de afhandeling van uw verzoek informeren.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris.

5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de secretaris Heemkunde; het e-mailadres van de secretaris is vermeld in Schoutambt en Heerlijkheid.

 1. Portretrecht in publicaties

Het gebruik van iemands naam en persoonlijke gegevens in een publicatie valt in principe onder de privacywet, de Algemene Verordening gegevens-bescherming (AVG). Deze eist eigenlijk altijd toestemming van de betrokken persoon. Bij een overleden persoon geldt de AVG echter niet meer. Je mag dus de naam en informatie publiceren over deze persoon zonder nadere toestemming of een belangenafweging. Alleen als de publicatie óók de privacy raakt van nog levende personen, bijvoorbeeld de kinderen of kleinkinderen, kan alsnog toestemming nodig zijn.

Portretrecht

Het portretrecht is geregeld in de Auteurswet en geldt voor onder andere foto’s, schilderijen, tekeningen en filmbeelden.

De Auteurswet maakt onderscheid tussen:
•  Een portret gemaakt in opdracht
•Een portret niet gemaakt in opdracht

Voor een portret gemaakt in opdracht is er voor publicatie altijd toestemming van de afgebeelde persoon nodig.

Een portret niet gemaakt in opdracht mag in beginsel vrij gepubliceerd worden. Echter, daarbij geldt normaliter een afweging van het ‘redelijk belang van publicatie’. Dit is in essentie hetzelfde als bij de uitzondering in de AVG: als de nieuwswaarde groter is dan het privacybelang van de betrokkene, dan mag je deze publiceren.

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt.

 

5 reacties op "Bestuur"

 1. Irene Stevens  20 oktober 2014 at 13:56

  Hallo Betty, Heb eigenlijk meer een vraag? Hoorde dat enige tijd geleden in Museum de Veluwezoom een tentoonstelling is geweest over toerisme?? Daar zou heel veel over de Branding gezien te zijn geweest. Weet jij misschien of daar iets van op papier staat? Er is een leuke facebook site over de Branding, zodoende ben ik wat over de branding aan het zoeken! Site is niet van mij hoor, maar van dhr Peters! m.v.g. Irene Stevens

  Beantwoorden
  • Heemkunde Renkum  22 oktober 2014 at 12:06

   Beste Irene

   Ik heb eea naar Betty verzonden en als webmaster ook de pagina bezocht. Ik ben aan de slag met een lijst van leuke plekken op het internet en zet deze er zeker bij!

   dank

   Frans Beurskens

   Beantwoorden
 2. Kim Keijsers  26 januari 2017 at 15:03

  Geachte lezer,

  Bibliotheek Veluwezoom is op zoek naar een mooi beeld van oud-Oosterbeek om als visual op een van de wanden te printen in de Klipper.
  Kunnen we hiervoor bij u terecht en met wie zouden wij het beste contact op kunnen nemen om evt. mogelijkheden te bespreken? Wij horen graag van u.

  Vriendelijke groet Kim Keijsers
  Bibliotheek Veluwezoom

  Beantwoorden
  • Heemkunde Renkum  27 januari 2017 at 15:34

   U kunt iedere woensdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur op het Historisch Documentatiecentrum Renkum, Weverstraat 24 te Oosterbeek de collectie foto’s inzien.
   Met vriendelijke groet,

   Pieter van der Kuil

   Beantwoorden
 3. Fedde makkinga  4 september 2018 at 17:59

  Dag.
  Ik heb een vraag of ergens in oosterbeek is aangeven is hoe de route was die de Engelsen vanaf de oude kerk naar Driel namen in september 44

  Beantwoorden

Reageren

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.