Oosterbeek – Weverstraat van Hogerheide tot Utrechtseweg

 

Weverstraat zuidelijk van de Annastraat. Rechts een drogisterij die later de "Goedkope Winkel" zou herbergen

Weverstraat zuidelijk van de Annastraat. Rechts het pand (met gaper) dat vanaf 1903 de “Goedkope Winkel” van A. Lensink zou herbergen. Links een klein deel van de voorgevel van het pand van Hooijer met daarnaast het pand van kruidenier Rieken, en rechts daarvan het pand van de meubelmakerij Krieboo.

Uit kerkelijke gegevens valt af te leiden dat in de omgeving inderdaad veel wevers hebben gewoond. Het beekwater van de nabije Zuiderbeek gaf daar gelegenheid toe. We hebben het dan over het zuidelijk deel van het Zweiersdal. De naam wordt al in 1755 genoemd, al was toen nog slechts van een zandweg sprake. De beneden-Weverstraat liep in 1832 nog tot de huidige Dam en werd rond 1850 doorgetrokken tot de Utrechtseweg. In 1865 haalt Jacob Cremer herinneringen op uit zijn eerste tocht, met zijn vader, naar de kunstschilder Frederik Hendrik Hendriks, bij wie hij in de leer zou gaan. Deze woonde in het huis Pena Rima, 50 meter noordelijk van de knik in de Weverstraat. Hij verhaalt van een zandweg. Het dorp Oosterbeek bevond zich toen rond de oude Kerk aan de Dorpsweg en verplaatste zich pas rond 1850, via de Weverstraat, naar het noorden, richting de Utrechtseweg.
Met de uitbreiding naar het noorden verplaatsten ook winkeliers hun winkels en ontstond de Weverstraat als winkelstraat.
Vanaf de ingang van het huidige Hogerheide kijken we eerst zuidwaarts richting het pand van brandstofhandelaar H. A. van Lingen. Uiterst links nog net een deel van het pand van horlogier J. Rijks. Daarnaast het pand waar later de kruidenier Johannes Cornelis Brouwer in gevestigd was. Rechts het hek van het perceel behorende tot “Hoogerheide”.

W0671 Weverstraat omstreeks 1900 Oosterbeek

De kruidenierswinkel van Brouwer.

De kruidenierswinkel van J. K. Brouwer, rechts van het huis van de horlogemaker J. Rijks.

In 1870 laat een beschermheer van het mannenkoor “Kunst Veredelt””, Lucas du Celliee Mulier, ingenieur bij Rijkswaterstaat, het huis op Weverstraat 94 bouwen. In 1884 koopt G. S. Gallaij het van een dochter van Du Celliee Mulier. Deze verkoopt het in 1893 door aan de gezusters Henriette en Jacoba Koning. Vanaf 1905 (tot 1909) huurt de dorpsarts Isaac Brevée het huis en begint er zijn praktijk. Als hij in 1909 de villa “Beekhof” koopt van de schilder Evert Ekker verhuist hij naar zijn nieuwe woning. In 1910 koopt de behanger Jan Bonenberg het pand en oefent vanuit het huis 8 jaar zijn beroep uit. In 1918 wordt het pand gekocht door Cornelis Brouwer die het linker deel verbouwt tot een kruidenierswinkel.

Een tweetal foto’s van de villa “Rozenhove” waarin Gerrit Rijks (1861-1914) zijn beroep van horlogier uitoefende. Zijn vader Harmen Jan Rijks (1831-1914) die lid was van de Renkumse gemeenteraad dreef een winkel aan de Benedendorpsweg.

H. J. Rijks

Gemeenteraadslid en winkelier te Oosterbeek Harmen Jan Rijks

Het pand van Gerrit Rijks en zijn vrouw Johanna Janssen (1854-1931) werd rond 1870 gebouwd in opdracht van J. G. Mathieu die daarvoor een woning bewoonde gelegen achter de bakkerij van Toon Klaassen nabij de hoek Weverstraat/ Utrechtseweg.

G. Rijks voor "Rozenhove" in de Weverstraat.

Gerrit Rijks en Johanna Janssen op het balkon bij  “Rozenhove” in de Weverstraat. Onderin de foto, gedeeltelijk zichtbaar, de ingang van “Hoogerheide”. Foto rond 1895.

Enige jaren nadien verscheen er in de gevel een klok die de tijd nauwgezet aangaf.

Het huis "Rozenhove" met de klok onder de dakkapel.

Het huis “Rozenhove” met de klok onder de dakkapel. Links hebben we nu zicht op de winkel van de familie Rijks. Rechts achter de lantaarnpaal de ingang van het pad dat naar Bergoord, op de oosthelling van het Zweiersdal voerde. Het dal had in de eerste decennia van de twintigste eeuw veel paden. Het Zweierspad, Weltevreden en hier het pad naar Bergoord.

Het pad naar Bergoord.

Het pad naar Bergoord.

In 1923 werd voor "Rozenhove" een erepoort opgericht t.g.v. het 30 jarig koningschap van Wilhelmina.

In 1923 werd voor “Rozenhove” een erepoort opgericht t.g.v. het 25- jarig koningschap van Wilhelmina. Op de foto:: tweede van rechts de kapper Klaas Wils, in het midden de gemeente- veldwachter L. Rustenhoven (die op Vredeberg woonde), links van hem de bakker Chr. Peters (zijn echtgenote staat zesde van rechts), derde van links To Rijks ruim verwijderd van haar verloofde M. R. Metzlar die vijfde van rechts staat.

Nabij het huis “Rozenhove” richten we de blik nu noordwaarts.

Weverstraat rond 1900 in noordelijke richting. Links het tuinhek van huis "Hoogerheide". Op de achtergrond het kort daarvoor door T.C. van Rijn betrokken pand, daarvoor enige tijd woonhuis van burgemeester Toulon van der Koog. Ook van Rijn kwam van de Beneden-Weverstraat.

Weverstraat rond 1900 in noordelijke richting. Links het tuinhek van huis “Hoogerheide”. Links zien we de nog bestaande vierslag die in die tijd, rond 1900, toebehoorde aan Anthonie Rijks en zijn zoons. Ze waren rond 1850 gebouwd door de horlogier Jan H. Rijks die een bedrijf had aan de Benedendorpsweg. Na hem in eigendom van diens zoon Anton, gewaardeerd vaandeldrager van de Oranjevereniging. De grond die erbij hoorde liep westwaarts tot aan de Jagerskamp. Toen de arts Cornelis Sangster de villa “Hoogerheide” liet bouwen kocht deze de grond van de familie Rijks. In de tijd van deze foto, rond 1900 had de bakker Chr. Peters in het middengedeelte een bakkerij die hij later verplaatste naar het naast Rijks gelegen pandje, geheel rechts op de foto. In later jaren nam Van Zuilekom deze bakkerij over. In het daarvoor gelegen pandje woonde in de jaren `20 de vishandelaar W. Bos. In het zuidelijk deel van de vierslag had de varkensslager Rijks zijn zaak. Op de achtergrond het kort daarvoor door T.C. van Rijn betrokken pand, daarvoor enige tijd woonhuis van burgemeester Toulon van der Koog. Ook van Rijn kwam van de Beneden-Weverstraat.

 

Doordat de Weverstraat parallel aan het Zweiersdal sterk afdaalt is er door de tijen heen veel wateroverlast. Er zijn vele foto's waarin een andermaal overstroomde Weverstraat figureert.

Doordat de Weverstraat parallel aan het Zweiersdal sterk afdaalt is er door de tijd heen veel wateroverlast. Er zijn vele foto’s waarin een andermaal overstroomde Weverstraat figureert. De vierslag rechts behoorde ooit toe aan de familie Rijks. Foto rond 1935.

In een andermaal overstroomde Weverstraat zien we in het enigszins uitstekende pand de rijwielhersteller D. Schuiling, daarvoor de kappers K.en W. J. Wils. De eerste afficheerde zich als coiffeur de tweede als barbier. In het pand daarvoor de smid H. Heidelberg en op nummer 74 de electricien Chr. Tesink.

In een andermaal overstroomde Weverstraat zien we in het enigszins uitstekende pand de rijwielhersteller D. Schuiling die de zaak overnam van Johan Hulstein die er zich rond 1920 als rijwielhersteller had gevestigd. Daarvoor de kappers K.en W. J. Wils. De eerste afficheerde zich als coiffeur de tweede als barbier. In het pand daarvoor de slager C.A. van Eijck, daarvoor de schoenmaker N. Kuiper en op nummer 74 (gedeeltelijk zichtbaar) de meubelmaker A. L. Makenbach. Foto rond 1948.

De Arnhemse architect C. J. Hagenbeek liet rond 1925 de lage bebouwing op de plek van de huidige Weverstraat 74-80 slopen en ontwierp een viertal winkel/ woonhuizen met dat op nummer 74 losstaand van een drieslag op 76-80.
Op onderstaande foto is de situatie voor afbraak links, gedeeltelijk, zichtbaar. De situatie was na het pand op nummer 70 als volgt. Achter de huisjes ten zuiden van nummer 70 lag, vanaf 1857,  de bewaarschool van mej. S.C. Rijks- Ohlen. Zij was een dochter van de briefgaarder Ohlen van het hulppostkantoor bij de Oude Kerk aan de Benedendorpsweg. (Ohlen volgde de eerste briefgaarder van Oosterbeek, G. Hilhorst op.) Na het afscheid van mej. Ohlen als houdster van de bewaarschool was nog enige jaren mej. Thierry als zodanig aangesteld. Na de totstandkoming van de Sophia kleuterschool in het Postpad rond 1875 betrok de bakker Jan Evers het schoolgebouwtje. Om het te bereiken moest men vanaf de straat via een trapje het dal in. Bakker Evers was beroemd om zijn schietbrood, waarbij de inwoners van Oosterbeek zelf het deeg van zelfgekweekt koren kneedden en Evers het voor hen bakte. De laagbouw op de volgende foto betreft het zuidelijk gedeelte van een tweeslag waarin links de kleermaker Salomons, zoon van de oprichter van de Oosterbeeksche Begrafenisonderneming, bedrijf hield. In het rechter deel, zichtbaar op de foto woonde rond 1870 de marskramer S. van Gelderen die met een kinderwagen vol garen en band langs de huizen van Oosterbeek trok.
Na de bouw van de 4 winkels naar ontwerp van Hagenbeek betrok, in 1931 de elektricien Christiaan Tesink het pand op nummer 74. Daarnaast trof men op 76 de smid H. Heidelberg, op 78 de drogisterij van mej. M. Vlas die zich eveneens als apothekers assistente afficheerde en op nummer 80 de parfumerie- en kapperszaak van Wils.

073

Links de voormalige woning van de marskramer S. van Gelderen. Daarachter het pand van de rijwielhersteller Hulstein. Aan de overkant de vierslag in eigendom van de familie Rijks met daarvoor het pand van de “bloemist, zaadhandelaar en aanlegger van tuiinen” J. B. Meuleman waarvan rond 1860 een voorvader (J) tuinman was op “Otium” (thans “Rijnheuvel”) van Jan van `s Gravenweert. Men trof deze bloemist rond 1880 al aan op dit adres. Rechts het door de timmerman Harmen Hooijer gebouwde pand dat na verwoesting in WOII in 1954 werd vervangen door het huidige Weverstraat 85 ( o.a. het “Filmhuis”).

 

Een naoorlogse foto van een andermaal overstroomde Weverstraat.

Een naoorlogse foto van een andermaal overstroomde Weverstraat. Links de viswinkel van T.P. Vos.

In 1920 passeerde de protestants- christelijke harmonie “De Eenvoud”- in Oosterbeek het “Gravenkoor”genoemd- deze plek. In 1901 opgericht, stond het onder de bezielende leiding van de koster van de Oude Kerk Evert de Graaf, zelf begeesterd cornetspeler. Vooral veel Oosterbeekse middenstanders bliezen hierin hun partij mee.

Evert de Graaf, rechts met hoed en baard, temidden van "De Eenvoud". Ze passeren "de Handwerkwinkel", van mej.H. Vlasveld handelend in tricotages, garen- en band, en modeartikelen.

Evert de Graaf, rechts met hoed en baard, temidden van “De Eenvoud”. Ze passeren “de Handwerkwinkel”, van mej.H. Vlasveld handelend in tricotages, garen- en band, en modeartikelen.

"De Eenvoud"op de stoep van het kerkgebouw Bethanië aan de Benedendorpsweg.

“De Eenvoud”op de stoep van het kerkgebouw Bethanië aan de Benedendorpsweg.

Ook in de vrije natuur werd druk gemusiceerd. De opstelling varieert slechts in beperkte mate.

Ook in de vrije natuur werd druk gemusiceerd. De opstelling varieert naar vermogen.

 

Links een pand op de plek van het huidige Filmhuis. Daarvoor de zijgevel van de goedkope Winkel, toen nog drogisterij en op de hoek van Weverstraat met Annastraat de drogist T.C. van Rijn.

Links het pand op de plek van het huidige Weverstraat 85. Daarachter de zijgevel van de Goedkope Winkel, toen nog drogisterij en op de hoek van Weverstraat met Annastraat de drogist T.C. van Rijn.

Op de westzijde van de Weverstraatstraat nabij de Annastraat stonden in de negentiende eeuw een drietal huizen van de oud- molenaar Bogaard die na zijn dood werden afgebroken en vervangen door een dubbel winkelpand. In het zuidelijk deel werd in 1904 de “Goedkope Nieuwe Winkel” van A. Lensink gevestigd.

Blijkens het uithangbord ging aan de "Goedkope Winkel" een "Goedkope Nieuwe Winkel" vooraf. De gevelwijziging leidde tot de "Goedkope Winkel".

Blijkens het uithangbord ging aan de “Goedkope Winkel” een “Goedkope Nieuwe Winkel” vooraf. De gevelwijziging leidde tot de “Goedkope Winkel”. Op de achtergrond het nieuwe postkantoor aan de Annastraat zodat de gevelwijziging van na 1904 is.

Blijkens het uithangbord ging aan de "Goedkope Winkel" een "Goedkope Nieuwe Winkel" vooraf. De gevelwijziging leidde tot de "Goedkope Winkel".

De gevelwijziging leidde tot de “Goedkope Winkel”.

Het naast de tweeslag gelegen pand werd bewoond door de poelier N.M. Kohler maar had de Annastraat als adres. (z.a.).

Annastraat hoek Weverstraat met links het pand van de poelier N.M. Kohler, daarachter "Maria Hove" van de garagehouder C.A. Bakker en rechts het pand van drogist T.C. van Rijn. Daarachter de meubelmaker Ufkes en het postkantoor.

Annastraat hoek Weverstraat met links het pand van de poelier N.M. Kohler, daarachter “Maria Hove” van de garagehouder C.A. Bakker en rechts het pand van drogist T.C. van Rijn. Daarachter de meubelmaker Ufkes en het postkantoor.

 

het pand van de drogist T.C. van Rijn toen het nog als woonhuis dienst deed. Burgemeester Toulon van der Koog woonde er enige tijd voordat hij huis "Hoogerheide" betrok.

Het pand van de drogist T.C. van Rijn toen het nog als woonhuis dienst deed. Burgemeester Toulon van der Koog woonde er enige tijd voordat hij huis “Hoogerheide” betrok. Links nog gedeeltelijk zichtbaar het huis van de poelier Kohler. Rechts op de achtergrond het koffiehuis Van Gils.

 

Het pand van G. J. Kriebo die rond 1900, komende van de Annastraat, op dit adres zijn meubelmakerij en stoffeerderij drijft.

Het pand werd rond 1875 in opdracht van de banketbakker H. Jacobs gebouwd die er zijn bakkerij in dreef. Na hem zette zijn zoon Stoffel (C.H.) Jacobs het bedrijf nog enige jaren voort waarna deze verhuisde naar de Utrechtseweg 174 waar de bakkerij in 1899 werd overgedaan aan diens bediende J. P. C. Klint. (z.a.). Na 1893, het jaar van vertrek van C. H. Jacobs naar de Utrechtseweg, was het bedrijfspand aan de Weverstraat 70 van G. J. Kriebo (in de adresboeken steeds als Kriboo) die vanaf 1894 tot 1910 -hij woonde daarvoor naast de dames Haverkorn van Rijsewijk op de Annastraat nabij de Utrechtseweg- op dit adres zijn meubelmakerij en stoffeerderij voortzette. Na Krieboo wordt in het pand een garen- en bandwinkel gedreven door eerst de weduwe van de huisschilder J. H. Hilhorst en na haar door de weduwe Johanna Vlasveld- Akersloot die in 1928 verhuisde naar de villa “Schooneveldheuvel” waarin zij een handwerkwinkel begon. Volgens een ons bekende annonce heeft na Kriebo in het pand eerst nog kort Andries Leendert Makenbach gezeten die daarna zijn zaak aan de Utrechtseweg 166 opende. (z.a.) In 1929 begint T. P. Vos in het pand een vishandel. Het links daarvan gelegen pand, met zonnescherm, was in die tijd eigendom van Theodorus Martinus Franciscus Rieken, oorspronkelijk machinist van beroep, die in het pand, tot 1932, een winkel in kruidenierswaren dreef.

 

Annonce uit de wandelgids voor Oosterbeek en omgeving.

Annonce uit de wandelgids voor Oosterbeek en omgeving.

 

 

055b

Rechts het pand van de brandstoffenhandelaar Harmen W. Hooijer. Zijn vader H. Hooijer was landbouwer van beroep, zodat het pand eind negentiende eeuw een boerderij herbergde. Naast het pand van Hooijer de voortuin van pension “Zweiersdal”. Daarachter het dubbel bewoonde huis op de plek van het parkeerplaatsje naast nummer 54. Het werd begin jaren’70 afgebroken.

In 1853 bouwt Berend Weenink een woonhuis met een gevelbreedte van 8,50 meter. In 1863 vergroot Willem Hooijer het huis aanmerkelijk en brengt de gevelbreedte op 14 meter. Tevens wordt in 1874 een bedrijfsgedeelte noordelijk aangebouwd. In 1901 verkoopt Willem Hooijer het pand aan Harmen Willemszn. Hooijer die nog landbouwer van beroep is maar in 1905 er een gruishandel begint, een periode van kolenhandel ter plekke inluidend. Een naamgenoot, H. Hooijer was daarvoor al gedurende een reeks van jaren gruishandelaar op de Klingelbeekseweg.

hooijer

Harmen Willemszn. Hooijer, rechts, met een werknemer voor zijn brandstofmagazijn.

Tussen het pand van Hooijer en het pension “Huize Zweiersdal” liep en loopt een pad het Zweiersdal in dat uitkwam bij een tegen de oosthelling van het dal gelegen huis. De afmetingen waren, vergeleken met het lager gelegen tuinman huisje van Bato`s Wijk iets forser en werd in tweeën bewoond. Het lag achter het huidige pand Weverstraat 62 dat in 1951 werd gebouwd nadat het huisje op de helling in WOII verwoest was. Rond 1879 woonde er, korte tijd, de fotograaf B. Bruining die zich afficheerde als “photograaf van Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden”. Nadien woonde er J. W. Karssen die onderwijzer was aan de Openbare Lagere School I aan de Beneden- Weverstraat.

De twee in het Zweiersdal gelegen huizen aan de oosthelling. Vooraan het tuinmanshuisje van Bato`s Wijk en daarachter in het verschiet de woning nabij het huis van Hooijer.

De twee in het Zweiersdal gelegen huizen aan de oosthelling. Vooraan het tuinman huisje van Bato`s Wijk en daarachter in het verschiet de woning nabij het huis van Hooijer.

 

Het schilderachtige tuinman huisje van Bato`s Wijk van dichtbij.

Het schilderachtige tuinman huisje van Bato`s Wijk van dichtbij.

In een pand dat in eigendom was gekomen van Anthoon Theodoor Bosman begon deze in 1905  het pension “Huize Zweiersdal”. Een pension met  zeer veel kamers en een grote tuin in het Zweiersdal.
Een annonce in de gids van Oosterbeek van rond 1935 geeft aan dat hij overweegt het huis te verkopen. Hij blijft er echter tot in 1940 in wonen, zo blijkt uit een adresboek van dat jaar. Na WOII is het pension verkocht en wordt het enige jaren later bewoond door meerdere gezinnen.

Aangekondigde verkoop van pension "Zweiersdal".

Aangekondigde verkoop van pension “Huize Zweiersdal”.

Pension "Huize Zweiersdal"

Pension “Huize Zweiersdal” Links de zuidmuur van Weverstraat 56-58.

 

Rechts het pand dat begin jaren '70 werd afgebroken t.b.v. een parkeerplaatsje voor drie auto's.

Rechts het pand Weverstraat 56/58 dat begin jaren ’70 werd afgebroken t.b.v. een parkeerplaatsje voor vier auto’s. Lange tijd dreef de fruithandelaar F. Vlasveld vanuit dit pand zijn handel. In het pand achter de Thuha links zat in het begin der twintigste eeuw het koffiehuis van D.A.D. van Gils. W. J. Hoegen kocht het rond 1910 van de weduwe Van Gils en bracht er het warenhuis “De Beurs” in onder. Daarvoor zat hij in een pand hoger in de Weverstraat nabij het Smidspad (Cornelis Koningstraat).

 

0838 Weverstraat Oosterbeek

Op de plek van het rechterhuis op de foto hiervoor treft men nu een parkeerplaatsje aan. Daarachter het pand van de elektricien J. Beenen, daarvoor wonend op de Keerweeer 1, vervolgens de winkel van bakker Dirk Koning, de schoenenwinkel van Johan Benjamin Meijer en de sigarenwinkel van B. Kraak, van beroep behanger die de tabakswaren eveneens aanprees. Na WOII werd de winkel in tabakswaren overgenomen door de familie Ilmer.

Het parkeerplaatsje op de plek van het gesloopte pand Weverstraat 56-58. Rechts op de achtergrond het huis op Weverstraat 52, gebouwd in 1850 door de arts Salomon Pieter Scheltema die in die tijd veel grond bezat in Oosterbeek, waaronder het Zweiersdal.

Het parkeerplaatsje op de plek van het gesloopte pand Weverstraat 56-58, rond 1985. Rechts op de achtergrond het huis op Weverstraat 52, gebouwd in 1850 door de arts Salomon Pieter Scheltema die in die tijd veel grond bezat in Oosterbeek, waaronder het Zweiersdal.

De eerste bewoner van het pand Weverstraat 52, gebouwd in 1850, was de landarbeider Hendrik Stoer die in dienst was van Salomon Pieter Scheltema en voor hem een groot stuk van het Zweiersdal bewerkte.

Salomon Pieter Scheltema

Salomon Pieter Scheltema

Een jaar later (1851) wordt deze vervangen door Hermanus Slakhorst. In 1867 komt het in eigendom van Aart de Veer een rentenier uit Arnhem. Deze verkoopt het in 1874 aan de schrijnwerker/kamerbehanger Christoffel Hendrik Teeuwissen die er tot 1901 zijn bedrijf uitoefent. Dan komt het op naam van Gerardus Franciscus Reijtenbagh een kamerbehanger die voordien aan de Nassaulaan 13 woonde. Na zijn overlijden in 1920 koopt de op nummer 50 wonende bakker Jacob Cornelis Koning  het pand met erf. Het blijft tot 1945 in handen van de familie Koning waarna Peter Lourens Wolzak die op Emmastraat 50 woonde eigenaar wordt. Na hem worden eigenaar Gerrit Wolzak Gzn., uitgever en makelaar te Oosterbeek, en in 1950 de firma H. van den Berg en Zn., verhuizers. In 1970 koopt Johannes Veltman, “maître d`hotel” te Apeldoorn het die het in 1976 verkoopt aan P.J.M. van der Kuil.

Rechts in her Zweiersdal het huis op Weverstraat 52. Links de huisjes aan het pad Weltevreden op de oosthelling van het Zweiersdal nabij de Molenberg (I).

Rechts in het Zweiersdal het huis op Weverstraat 52. Links de huisjes aan het pad Weltevreden op de oosthelling van het Zweiersdal nabij de Molenberg (I).

Opvallend op bovenstaande foto de tweede rij van huizen gelegen in het Zweiersdal achter de huizen aan de Weverstraat. In één van de huisjes op het midden van de foto was de bewaarschool van juf S. C. Rijks-Ohlen, voorganger van de Sophia kleuterschool aan het Postpad, ondergebracht. Zoals we zagen werd daar later de bakkerij van Jan Evers in ondergebracht.

Geheel rechts nummer 54 met daarvoor nummer 50 waarin ooit de banketbakker Koning zijn bedrijf had. Daarachter het pand van de schoenmaker Meijer.

Geheel rechts nummer 54 met daarvoor nummer 50 waarin de banketbakker Cornelis Koning en na hem zijn zoon Jacobus Koning hun bedrijf hadden. Daarachter het pand van de schoen- en laarzenmaker Johannes Benjamin Meijer. Het laatste zichtbare pand rechts is dat van de hoeden- en pettenwinkel van B. Kraak. Links op de noordhoek van het Postpad de drukkerij van Wolzak, die het pand huurde van Johan van der Zon uit Rijpwetering. Voor 1900, de oplevering van het nieuwe postkantoor aan de Annastraat, was in dit pand een hulppostkantoor gevestigd waar P. W. H. Provó Kluit de scepter zwaaide.

"De Beurs" van W. Hoegen op nummer 65.

De kruidenierswinkel “De Beurs” van W. Hoegen op nummer 65, nu is er de praktijk “Zweiersdal” gevestigd.

In het pand rechts had Cornelis Koning zijn bakkerswinkel. Links de ingang van het Postpad., met op de noordhoek de drukkerij"Het oude postkantoor" van G. Wolzak Gzn.

In het pand rechts had Cornelis Koning zijn bakkerswinkel. Links de ingang van het Postpad., met op de noordhoek de drukkerij” Het oude postkantoor” van G. Wolzak Gzn.

Aan de dalzijde op de plek van het parkeerplaatsje  naast nummer 44 (onderstaande foto tweede huis rechts) stond het pand van de koperslager en loodgieter Anthonie Cornelis Weggelaar.

Achter de elektriciteitspaal, rechts, het pand van de loodgieter Weggelaar

Achter de elektriciteitspaal, rechts, het pand van de loodgieter Weggelaar

 

Wederom wateroverlast in de Weverstraat. Links de panden Weverstraat

Wederom wateroverlast in de Weverstraat. Links de panden Weverstraat 46- 54 met daarachter de boerderij van Hooijer op nummer 64. Rechts de voormalige drukkerij van Wolzak op nummer 63.

 

De voorzijde van het pand van G. J. Weggelaar met zijn winkel.

De voorzijde van het pand van Gerrit Jan Weggelaar, waarin hij zijn bedrijf had.

Tegen het pand Weverstraat 44 stond de eerste jaren van de twintigste eeuw nog één van de vele dorpspompen in Oosterbeek., waar men voor 10 cent in de week water kon halen.

Midden op de achtergrond de dorpspomp van de Weverstraat.

Midden op de achtergrond de dorpspomp van de Weverstraat.

In het pand geheel links had W. Meijer zijn boekhandel. Het werd in 1906 door de aannemer De Geest in opdracht vaan de boekhandelaar gebouwd (huidige nummering 55). Het pand rechts van nummer 55 staat er nog steeds. Het meest rechtse pand op de foto staat er ook nog (Weverstraat 34) maar de daarvoor staande zijn vervangen door nieuwbouw. Het huis met de dakkapel wordt nu in tweeën bewoond (26/28). Daarachter een pand dat enige jaren geleden werd gerestaureerd en waarin nu het Cultuur- en Ontmoetingscentrum Oosterbeek zit.

In het pand geheel links had W. Meijer zijn boekhandel. Het werd in 1906 door de aannemer De Geest in opdracht van de boekhandelaar gebouwd (huidige nummering 55). Het pand rechts van nummer 55 staat er nog steeds. Het meest rechtse pand op de foto staat er ook nog (Weverstraat 34) maar de daarvoor staande zijn vervangen door nieuwbouw. Het huis met de dakkapel wordt nu in tweeën bewoond (26/28). Daarachter een pand dat enige jaren geleden werd gerestaureerd en waarin nu het Cultuur- en Ontmoetingscentrum Oosterbeek huist.

W0658 Weverstraat Oosterbeek

De viering van de Koninginnedag in de jaren `20 van de vorige eeuw. Rechts nummer 38, gebouwd in 1883 waarin bakker R. Aalbers zijn zaak dreef. Later zouden hier achtereenvolgens bakker Van Asselt en bakker Baars zich vestigen. Nu een woonhuis. Daarvoor 36 gebouwd in 1900 en nummer 34, ook gebouwd in 1883. Alle drie nog bestaand.

Op het huidige nummer 24 zat ooit de bakkerij van W. J. Hasselbach, de opvolger van W. F. Menkman die voor hem in het pand zijn bakkerij had.

242

 

Bakker W.F. Hasselbach voor zijn winkel.

Bakker Wilhelmus Johannes Hasselbach voor zijn “boulangerie Parisienne”, met “pain de luxe”.

4729 Weverstraat Oosterbeek

Schuin tegenover het pand van bakker Hasselbach en voor hem Menkman stonden de panden links, de westzijde van de Weverstraat. Het laatste pand in dit rijtje bestaat nog (nu Weverstraat 39) rond 1900 trof men er het koffiehuis van M. Panman.

 

In 1956 werd op deze plek nieuwbouw gepleegd, waarin o.a. de fietshandel Kardol gevestigd is.

In 1956 werd op deze plek nieuwbouw gepleegd, waarin o.a. de fietshandel Kardol gevestigd is.

We naderen het Smidspad en de afslag van het pad Weltevreden en kijken zuidwaarts.

Weverstraat even voorbij de Cornelis Koningstraat, toen Smidspad geheten.

De Weverstraat even voorbij de Cornelis Koningstraat, toen Smidspad geheten. voor het pand van spekslager E. E. van de Kam een medewerker met transportfiets. Het vierde en vijfde pand links staan beide nog in volle glorie in het straatbeeld en herbergen het vegetarisch restaurant “Tjoe’s” en het Cultuur- en Ontmoetingscentrum Oosterbeek waarin ook het Historisch Documentatiecentrum Renkum is ondergebracht.

 

Een negentiende eeuwse foto van de Weverstraat met links het pad dat later de Poststraat ging heten, nog zonder de slagerij Jekel op de hoek. Rechts zichtbaar de ingang van het Smidspad.

Een negentiende eeuwse foto van de Weverstraat met links het pad dat later de Poststraat ging heten, nog zonder de slagerij Jekel op de hoek. Rechts zichtbaar de ingang van het Smidspad. Links in het verschiet, met zicht over het Zweiersdal, het pand van Rijks.

Op bovenstaande foto  zien we achter het witte pandje een huis aan de Weverstraat staan waarin de schoenmaker A. Verbrugge zijn winkel dreef.
Hij vestigde zich al in 1881 op dit adres (Zweiersdal B 255) op de plek waar nu “de Blommerie” gevestigd is. Via een pad langs het huis bereikte men het dal achter zijn woning waar de de werkplaats zich bevond. Hij had zijn winkel hier tot 1898 toen hij verhuisde naar de Kerkhofweg. Vanaf 1907 woont hij enige jaren op de Jagerskamp.

De winkel van schoen- en laarzenmaker A. Verbrugge met zijn familie voor het pand. Foto rond 1890.

De winkel van schoen- en laarzenmaker A. Verbrugge met zijn familie voor het pand. Foto rond 1885.

 

028a

Vanaf Weltevreden kijken we over de huizen gelegen aan de oostzijde van de Weverstraat richting Utrechtseweg. Achter de twee populieren villa “Chasia” (nog bestaand hoek C. Koningstraat/ Weverstraat) waarin rond 1900 de gemeenteontvanger J. H. George woonde. Daarachter de villa’s aan de zuidzijde van de Utrechtseweg, “Carina” en “Marie Louise”.

 

 

031c

4485 Slagerij Hallie Weverstraat Oosterbeek

Slager Jekel heeft een opvolger in H. Hallie hier trots poserend voor zijn winkel.

 

De voorganger van Hallie aan het begin der twintigste eeuw was W. Jekel. Hier links.

De voorganger van Hallie aan het begin der twintigste eeuw was H. Jekel. Hier links met personeel voor zijn winkel. rechts de ingang van het Smidspad.

 

 

 

 

 

 

 

9 reacties op "Oosterbeek – Weverstraat van Hogerheide tot Utrechtseweg"

 1. Hans J.K. Brouwer  27 december 2014 at 11:04

  Werkelijk prachtig!! Ik ben 14 sept 1944 op Weverstraat 94 geboren en heb daar tot ongeveer 1958 gewoond. Ben daarna nog een aantal jaren op vakantie geweest bij mijn opa en tante op nr. 94. Ik dacht mij nog veel te herinneren, maar na het lezen van dit “Standaardwerk Weverstraat” kwam werkelijk alles weer boven. Hartelijk dank.
  (Hans) J.K. Brouwer

  Beantwoorden
  • Peter  16 november 2015 at 20:32

   Wat leuk dat ik dit tegenkom. Mijn oma Antoinette Brouwer vertelde ons wel eens over de kruidenierszaak van haar vader waar zij als jonge vrouw werkte.

   Beantwoorden
 2. Gerda Berntsen-Jansen  18 januari 2015 at 18:08

  Wat leuk om dit te zien. Mijn grootouders hebben in de Weverstraat 36 gewoond naast elektriciteitszaak A.C. Weggelaar. Later zijn ze een stukje verderop gaan wonen op nr. 45 in het rijtje van Kardol.Mijn grootouders hebben altijd een sigarenzaak gehad. Ik heb daar veel herinneringen aan, b.v. het kolkende water wat door de straat liep, ik heb daar samen met de kinderen van Veenendaal, de winkel van sinkel, gevouwen papieren bootjes laten varen. Ook met een overbuurmeisje van slager Aarts heb ik daar gespeeld

  Beantwoorden
  • Rob Maatman  1 november 2018 at 19:37

   Dan waren je grootouders Baars. Ik kan me hen nog (wel een beetje vaag) herinneren evenals hun sigarenzaak. Bij Veenendaal hadden ze nogal wat kinderen. Ik noem een paar namen: Wim, Ange, Cor, Piet, Sjors, Kees.

   Beantwoorden
 3. Debbie Hoekmeijer-van der Zon  28 februari 2015 at 22:12

  Juweeltjes van foto’s, in het bijzonder die van mijn geboortehuis.
  Even een kort verhaaltje:
  Mijn grootvader Johan van der Zon (Geboren te Nieuwveen) vestidge zich in oktober 1926 in Oosterbeek, samen met mijn grootmoeder Alida van der Zon-wegbrands (Geboren te Aalsmeer) en kinderen. Het huis wat hij toen kocht Weverstraat 59 (respect. 61-63) bouwjaar 1884, is tevens het huis waar ik in 1970 geboren ben. Zijn ontvangst in Oosterbeek stond aanvankelijk in schril contrast met zijn vertrek uit Rijpwetering. Daar was hij commissielid van het armenbestuur. Bij vertrek aldaar probeerden een aantal leden bij de dorpsgrens mijn grootvader te overtuigen toch te blijven vanwege het goede werk welke hij verrichtte. Op de dag dat hij de deuren van zijn slagerij opende in Oosterbeek, stonden er lieden voor het pand met borden met daarop de tekst: ‘Koopt hier niet. Dit is een Paap!’ Gelukkig was dit van korte duur en kreeg mijn opa al snel een goed lopende slagerij. Mijn vader, George van der Zon was toen 18 maanden en zou vanaf midden ’50 tot 1987 de slagerij voortzetten. Mijn vader heb ik, zo jong als ik was, altijd graag geholpen met de winkel. Het was altijd een feest om met hem te werken in de gezellige Weverstraat. Dat maakt deze foto’s extra bijzonder voor mij:)

  Beantwoorden
 4. Hans van den Heuvel  9 juni 2015 at 21:14

  Leuk om deze site eens te bekijken.
  Ik ben de kleinzoon van Gerrit van den Heuvel, de kapper destijds gevestigd in de Weverstraat op nummer 25.

  Beantwoorden
  • Rob Maatman  1 november 2018 at 19:44

   Leuk Hans ik heb nog wel wat herinneringen aan je grootvader. Hij heeft mij als kind zijnde nog vaak de haartjes keurig kort geknipt. En dat voor een belachelijk laag prijsje. Later toen ik een jaar of 14-15 was, mochten mijn broer Laurens en ik wel eens met hem en dhr Geerlings in de auto mee naar Vitesse.

   Beantwoorden
 5. Jos Heezen  28 november 2015 at 16:06

  Leuk om de foto’s van mijn geboortehuis te zien.
  Ik woonde vanaf mijn geboorte (1954) tot aan de verhuizing in 1970 op nummer 66. De kruidenierswinkel naast vishandel Vos.

  Beantwoorden
 6. Madeleine  31 oktober 2016 at 09:45

  Zelf zoek ik nog steeds foto’s van het huis Weverstraat 6, achter nr. 4 gelegen.

  groet, Madeleine Weeber

  Beantwoorden

Reageren

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.