Oosterbeek – Weverstraat vanaf Hogerheide tot de Benedendorpsweg

Op de zuidhoek van Hogerheide/ Weverstraat stond tot 1944 een rietgedekte villa (Weverstraat 109) waarin vanaf 1927 de tandarts Ph. J. Clous woonde. Toen deze in 1937 verhuisde naar de villa “Doristeti” op de Lebretweg 1 werd de woning aan de Weverstraat betrokken door de gereformeerde predikant A. van de Weg. Na WOII werd er een bungalow op het perceel gebouwd.

Rechtsboven de rietgedekte villa op Weverstraat 109.

Rechtsboven de rietgedekte villa op Weverstraat 109. Daaronder de boerderij van de kolenhandelaar Van Lingen.

Vanuit het Zweiersdal kijken we naar de achterzijde van de panden Weverstraat 94 en 92 (Rijks).

086b

Op een foto uit 1878 poseren de kort daarvoor gefuseerde koren “Kunst Veredelt”  (herenkoor) en “Oefening baart Kunst” (dameskoor) nabij de boerderij, bouwjaar rond 1850. Rond 1850 vestigt Jan van Lingen zich in Oosterbeek waar hij na enige jaren koetsier wordt van Jan Kneppelhout op de Hemelse Berg. De koetsier van de Hemelse Berg woonde in de koetsierswoning naast het koetshuis met de stallen. Hij trouwt in 1864 met Willempke Hooijer en in 1869 treffen we Jan van Lingen voor het eerst in het adresboek van Oosterbeek aan, waar hij in de Weverstraat de boerderij betrekt.  Daar wordt in 1872 zijn zoon Hendrik Arie geboren die later die landbouwer was. In 1881 overlijdt Jan van Lingen. Zijn zoon Arie ging er na een verbouwing rond 1894 wonen en begon er de kolenhandel.

het gemengd koor "Kunst Veredelt" voor de boerderij van Van Lingen.

Het gemengd koor “Kunst Veredelt” voor de boerderij van Arie van Lingen.

 

Zuidgevel van de boerderij van de kolenhandelaar H.A. van Lingen.

Zuidgevel van de boerderij van de kolenhandelaar Hendrik Arie van Lingen, Weverstraat 104, gebouwd rond 1850. Rechts op de achtergrond Bergoord.

De bedrijfsauto van de kolenboer H.A. van Lingen.

De bedrijfsauto van de kolenboer Hendrik Arie van Lingen op het plaatsje ten noorden van de boerderij.

In het pand Weverstraat 108 (nieuwe nummering), begon in het jaar van de bouw, 1905, de bakker D.W. van Hattum zijn bakkerij, befaamd om zijn “echte Oosterbeeksche vanille-sprits”.

Annonce in de Gids voor Oosterbeek 1912 van bakkerij Van Hattum.

Annonce in de Gids voor Oosterbeek 1912 van bakkerij Van Hattum.

In 1919 nam bakker J.P. Crum de zaak over. Hij had al een bakkerij aan de Mariaweg, hoek Paul Krugerstraat. In februari 1949 kwam de bakkerij in handen van J. Tyssen.

Tegenover Weverstraat 108 ligt op de westwal van de Weverstraat het pand met als adres Hogerheide 10, gebouwd in 1928. Het heeft echter een uitgang aan de Weverstraat, zichtbaar op onderstaande foto.

Op de achtergrond de panden van Weverstraat 92 en 94.

Op de achtergrond de panden van Weverstraat 92 en 94.

Het huis op Weverstraat 110 heeft vele decennia een tapperij gehuisvest. Het huis werd  in 1875 gebouwd in opdracht van Willem Rothuizen die daarnaast 0p 110a vanaf 1869 een tapperij had gehad in het kleine aangebouwde huisje aan de noordkant van de villa op nummer 114-116. (z.a.). In 1893 gaat het over in handen van de tapper D. Smit. Vanaf 1928 is F. G. van der Hooft er koopman, kastelein en pensionhouder. Nog in 1969 rust er een horecabestemming op hert pand met Geert Veenhuizen als laatste kroegbaas. Deze Veenhuizen had vanaf 1922 ook een pension in de villa “Vree Berg” aan de Pietersbergseweg. Door Carel Heldring, bewoner van de villa “Rijnheuvel” werd Veenhuizen aangeduid als “de piraat”.

Geheel inks het aangebouwde huisje waarin in 1869 de tapper Rothuizen zijn bedrijfje had. Rechts daarvan het pand "Heuveloord", op nummer 110, ook wel aangeduid als "de Rotteval". Daarnaast het pand van bakker Van Hattum en de boerderij van Van Lingen. Achter "Heuveloord" het huis, gebouwd in 1850, waarin tot voor enige jaren de beeldhouwer Henk Zweerus woonde. In de negentiende eeuw was er een timmerbedrijfje in gevestigd, aanvankelijk van Vonk later van Piet Kelderman. Op de voorgrond de ingang van het Zweierspad, voor aanleg van de Dam de enige verbinding tussen de Weverstraat en de Fangmanweg.

Geheel links het aangebouwde huisje waarin in 1869 de tapper Rothuizen zijn bedrijfje had. Enige jaren daarvoor trof men er de wasser/bleker J. Schumacher Rechts daarvan het pand “Heuveloord”, op nummer 110, ook wel aangeduid als “de Rotteval”. Daarnaast het pand van bakker Van Hattum en de boerderij van Van Lingen. Achter “Heuveloord” het huis, gebouwd in 1850, waarin tot voor enige jaren de beeldhouwer Henk Zweerus woonde. In de negentiende eeuw was er een timmerbedrijfje in gevestigd, aanvankelijk van Vonk later van Piet Kelderman. Op de voorgrond de ingang van het Zweierspad, voor aanleg van de Dam de enige verbinding tussen de Weverstraat en de Fangmanweg

 

Zelfde plek in later jaren. Foto rond 1950.

Zelfde plek in later jaren. Foto rond 1950.

Wanneer men iets meer naar rechts, oostelijker het dal in keek zag men het volgende. Op de achtergrond de vooroorlogse spits van de toren van de St. Bernulphuskerk aan de Utrechtseweg.

Gezicht op het Zweiersdal noordwaarts vanaf de plek van de huidige Dam.

Gezicht op het Zweiersdal noordwaarts vanaf de plek van de huidige Dam.

De laatste bewoners van het kleine aangebouwde huisje aan de villa "Witobene"". (114-116), dhr en mevr. Gerritsen. (foto begin jaren 80 van de vorige eeuw.

De laatste bewoners van het kleine aangebouwde huisje aan de villa “Witobene””. (114-116), L. Breunissen (1886-1982) en zijn vrouw Gerritsen. (foto eind jaren `70 van de vorige eeuw). Zij woonden er vanaf 1925 met aanvankelijk het adres Weverstraat 108 en later Zweierspad 1.

 

De villa werd rond 1870 gebouwd. Daarvoor stond er een twee onder eeeen kap waarin aan de zuidzijde de kunstenaressen Maria Vos en Adriana Haanen woonden en aan de noordzijde de dirigent E. Schramm. De tweeslag had de naam "Witobene". In 1886 vergroot de aannemer Steven van Burk het pand sterk, maar handhaaft het zich ter hoogte van de noordelijke gevel bevinden deel van de oude tweeslag. Van 1918 totn 1935 woont in de villa de hoofdcommies van het Rijksarchief W. G. Ross er. In 1942 vestigt zich er Albert Kettelarij (violist, dirigent/ 1900-1993) aanvankelijk met zijn eerste vrouw de zangeres Else Kettelarij en vanaf 1952 met zijn tweede echtgenote jkvr. Jifke de Vaynes van Brakell Buys.

De villa werd rond 1870 gebouwd. Daarvoor stond er een twee onder een kap waarin aan de zuidzijde de kunstenaressen Maria Vos en Adriana Haanen woonden en aan de noordzijde de dirigent E. Schramm. De tweeslag had de naam “Witobene”. In 1886 vergroot de aannemer Steven van Burk het pand sterk, maar handhaaft het zich ter hoogte van de noordelijke gevel bevindende oude onderkomen van de bleker Schumacher en de tapper Rothuizen. Van 1918 totn 1935 woont in de villa de hoofdcommies van het Rijksarchief W. G. Ross er. In 1942 vestigt zich er Albert Kettelarij (1900-1993) aanvankelijk met zijn eerste vrouw de zangeres Else Kettelarij en vanaf 1952 met zijn tweede echtgenote jkvr. Jifke de Vaynes van Brakell Buys. Hij was violist, leraar viool en piano, violist in het Rotterdams Philharmonisch Orkest, dirigent van het Toonkunstkoor te Wageningen en het Nijmeegs Vrouwenkoor, muziekrecensent van Het Vrije Volk 1945- en De Nieuwe Courant en oprichter van de Vereniging voor Moderne Muziek te Arnhem (vr 1940) en van de Vereniging voor Kamermuziek te Arnhem.

Bij de aanleg van de Dam in de jaren `30 van de vorige eeuw werd het pand dat zuidelijk van de villa van Kettelarij stond afgebroken. Het droeg de naam "Jodenhuis" daar het rond 1870 was gebouwd in opdracht van

Bij de aanleg van de Dam in de jaren `30 van de vorige eeuw werd het pand dat zuidelijk van de villa van Kettelarij stond (op de westhoek van de geplande Dam) afgebroken. Het droeg de naam “Jodenhuis” daar het rond 1870 was gebouwd in opdracht va,n vermoedelijk,  Gompertz die bekend stond als “de Israëliet”. De familie Gompertz handelde in Arnhem in manufacturen. In de jaren nadien (rond 1898) was er de bottelarij van Z. Vermeer in gevestigd. Na de eeuwwisseling de vrachtrijder M. van den Berg.

Op deze luchtfoto van voor de aanleg van De Dam is het "Jodenhuis" naast "Stadtwijck" nog zichtbaar

Op deze luchtfoto van voor de aanleg van De Dam is het “Jodenhuis” naast “Stadtwijk” (witte villa) nog zichtbaar (geheel rechts/midden)

 

Hoek Weverstraat/ Van Eeghenweg/Jagerskamp. Rechts op de achtergrond de bakkerij van Van Hattum en de boerderij van Van Lingen. Links op de Jagerskamp een huis dat stond op de plek van de huidige Jagerskamp 26. Het huis werd in 1926 vervangen door het huidige. In het midden van de foto het nog bestaande Jagerskamp 28 dat toch enigszins van aanzien is veranderd.

Hoek Weverstraat/ Van Eeghenweg/Jagerskamp. Rechts op de achtergrond de bakkerij van Van Hattum en de boerderij van Van Lingen. Links op de Jagerskamp een huis dat stond op de plek van de huidige Jagerskamp 26. Het huis werd in 1926 vervangen door het huidige. In het midden van de foto het nog bestaande Jagerskamp 28 dat toch enigszins van aanzien is veranderd.

0692 hoek Weverstraat- Jagerskanp Oosterbeek

Enige jaren nadien met nog steeds de Jagerskamp als pad.

Groep kinderen op de hoek van de Weverstraat/ Van Eeghenweg/ Jagerskamp. De Jagerskamp was rond 1900 niet veel meer dan een smal pad, zoals te zien op deze afbeelding.

Een wat ruimere blik ter plekke. Groep kinderen op de hoek van de Weverstraat/ Van Eeghenweg/ Jagerskamp.

2626-Hoek-Jagerskamp-Weverstraat-Oosterbeek

De Jagerskamp rond 1930. Verhard en op de achtergrond is de verkaveling van het gebied “Hoogerheide” zichtbaar door de aanwezigheid van het huis van op Jagerskamp 22.

Vanaf de Jagerskamp zicht op het geheel links gelegen "Stadtwijk" op Weverstraat 118, gebouwd in 1881.

Vanaf de Jagerskamp zicht op het geheel links gelegen “Stadtwijk” op Weverstraat 118, gebouwd in 1881. Rechts daarvan Weverstraat 122, gebouwd in 1891 waarin de schoenmaker J. Harstra zijn bedrijf uitoefende. Geheel rechts pension “Hugo”, het huidige “La Colline” op Van Eeghenweg 2, gebouwd in 1885.

131f

Linksonder de nog bestaande boerderij op nummer 124 met geheel linksonder de noordelijke helft van “Pena Rima”. Rechts van de boerderij nummer 122 van de schoenmaker Harstra, gevolgd door “Stadtwijk”. Linksboven de Van Eeghenweg.

 

Vanaf vrijwel hezelfde standpunt als op de vorige foto kijken we zuidwaarts naar de bebouwing voorbij de boerderij die ooit werd bewoond ddor de gebroeders Snijders die zich toelegden opm het kweken van groente.

Vanaf vrijwel hetzelfde standpunt als op de vorige foto kijken we zuidwaarts naar de bebouwing voorbij de boerderij die ooit werd bewoond door de gebroeders Snijders die zich toelegden op het kweken van groente. Derde huis van rechts pension “Hugo”, het huidige “La Colline”. Links zichtbaar de tweeslag “Pena Rima”, waar van 1845 tot 1860 de schilder F.H. Hendriks woonde in het zuidelijk deel en vanaf 1865 de architect G.F. Moele Bergveld, die de villa “Hoogerheide” voor Benten ontwierp. In 1897 vestigt de drogist Theunis van Rijn zich er. In het noordelijk deel woonde rond 1880 de tuinbaas van “Hoogerheide” C. Popping.

 

771

Vanaf de Jagerskamp kijken we, kort na WOII, de Weverstraat af. Links “Stadtwijk” Links achter het geboomte het zwaar beschadigde “Pena Rima”” en rechts achteraan de voormalige stalhouderij van Ploeg. Veel van de zichtbare panden werden in de jaren nadien afgebroken.

Pension "Hugo", het huidige "La Colline".

Pension “Hugo”, het huidige “La Colline”.

2012

Vanaf de hoek van de Dam met de Weverstraat kijkt de fotograaf westwaarts, met op de achtergrond pension “Hugo”.

2043

In 1944 staan de fotograaf op het pad dat tussen “Stadtwijk” (rechts niet zichtbaar) en het nog bestaande in 1891 gebouwde huis op nummer 122. Aan de overzijde de twee onder een kap op Van Eeghenweg 2. Achter de tank het pension “Hugo” thans “La Colline”.

Weverstraat 145-149 001

De huizen op Weverstraat 141-143 (bouwjaar 1902), 145 (bouwjaar 1911) en 147-149 (bouwjaar 1896) na de oorlogshandelingen van 1944. Evenals de zwaar beschadigde, geheel links liggende, boerderij “Vrede Hoeve” (voormalige stalhouderij van J. Ploeg) werden deze panden na WOII opgeknapt en staan ze er, met uitzondering van “Vrede Hoeve” dat rond 1963 werd afgebroken, in 2014 nog steeds.

Vanaf een iets lager standpunt in de Weverstraat kijken we naar het noorden en zien links

Vanaf een iets lager standpunt in de Weverstraat kijken we naar het noorden en zien links de nummers 147 t/ 133. Het naar voren liggende witte huis (133) werd midden jaren `70 afgebroken en vervangen door de huidige woning welke in 1979 werd gebouwd. Rechts de twee onder een kap op nummers 132/134 met daarvoor de in 1953 gebouwde twee onder een kap op nummer 130/ 130A. Daarboven het in 1953 gebouwde nummer 128.

4117 Beneden Weverstraat Oosterbeek

Voor de bouw van de huizen op Weverstraat 141-149 was er met name aan de oostzijde een zeer lommerrijke omgeving terwijl de westzijde minder bebouwing had als na 1900. Het huis rechts is de voorganger van het in 1896 gebouwde twee onder één kap op nummer 147-149. In het huis woonde de schilder H. Sjoerdsma. De foto is dus van voor 1896. Daarachter zien we het dak van de boerderij “Vrede Hoeve” nabij het Van Deldenpad. In de bocht van de Weverstraat op de achtergrond de toegangspoort van het huis van de familie Van Delden. Achter de bosschages links ligt “Pena Rima”.

In 1889 bouwt de Amsterdamse aannemer G. J. Ph. Zuiderhoek het huis dat nu nummer 136-138 heeft. Hij was tevens de eigenaar van het Amsterdamsch Koffiehuis dat ooit stond aan de Utrechtseweg ter hoogte van de huidige Coöp. (z.a.).
In later jaren, rond 1905, verscheen hier het pension Zuiderhoek- Ridderhoff. Het huis had een schild in de topgevel met de naam:  “Komatipoort”.

Pension "Zuiderhoek- Ridderhoff" met rechts een paard en wagen komend vanaf de ingang van de villa van de A. J. van Delden, gelegen in Den Eng, nabij de huidige Bildersweg. Vanaf 1916 werd de villa bewoond door de W. E. Voûte. Aannemelijk lijkt dat het van Deldenpad niet is genoemd naar Jan van Delden die belangen had op Dreijen, maar naar de bewoner van deze villa, A. J. van Delden.

Pension Zuiderhoek- Ridderhoff met rechts een tweetal paard en wagen komend vanaf de ingang van de villa van A. J. van Delden, gelegen in Den Eng, op de plek van de latere Dr. Brevéestraat. Vanaf 1916 werd de villa bewoond door de W. E. Voûte. Aannemelijk lijkt dat het van Deldenpad niet is genoemd naar Jan van Delden (1773-1832) die belangen had op Dreijen, maar naar de bewoner van deze villa, Augustinus Johannes van Delden (1828-1890) . Na zijn overlijden woont zijn weduwe Elisabeth van Delden- Dull (1836-1914) er tot haar dood. Voor Van Delden zat op die plek in Den Eng Willem Aalbers, stalhouder, wiens dochter huwde met Gaart ploeg van de gelijknamige stalhouderij op de hoek Weverstraat/ Van Deldenpad.

 

Op dezelfde plek een nog meer lommerrijke omgeving met de oprijlaan naar de villa van Van Delden. Links "Komatipoort".

Op dezelfde plek met zicht op de lommerrijke omgeving met de oprijlaan naar de villa van Van Delden. Links “Komatipoort”.

De stalhoderij van Ploeg met links ervan het "paadje van Maut" en de toegangspalen tot de villa van de familie Van Delden.

De stalhouderij van J. Ploeg met links ervan het “paadje van Maut” en de toegangspalen tot de villa van de familie Van Delden. Foto uit 1903.

Staande naast de melkkar, Cornelia Koosje Ploeg, geboren 19 juli 1879 te Oosterbeek,  op dat moment in verwachting van haar eerste kind, Jan Roelofsen.
Zittende op de koets:  Willem Ploeg, broer van Cornelia Koosje. Voor de paarden: Hendrik Roelofsen, gehuwd met Cornelia Koosje, geboren te Heteren, 7 mei 1878.
Voor het huis bij de voordeur: Everdina Aalbers, echtgenote van Jan Ploeg, moeder van Cornelia Koosje  en Willem Ploeg,
Staande aan de weg bij het hek: Jan Ploeg. De drie kleine kinderen op de foto zijn de jongere broers van Cornelia Koosje Ploeg, Jan, Dinus en Gerrit Ploeg.

 

Annonce van de stalhouder J. Ploeg.

Annonce van de stalhouder J. Ploeg.

 

De stalhouderij van J. Ploeg met links het "Paadje van Maut".

Huis “Vrede Hoeve” van stalhouder J. Ploeg. Rond 1935, als de koetsen uit het straatbeeld verdwenen zijn woont er de landbouwer de landbouwer G. Ploeg. Links het “Paadje van Maut”. Het bord geeft aan dat het op het pad “verboden is om in te halen”.

 

De voormalige stalhouderij nadat het enkel woonhuis was geworden.

De voormalige stalhouderij/ boerderij “Vrede Hoeve” op de noordhoek Van Deldenpad/ Weverstraat, na WOII.

 

De plek van de afgebroken, voormalige, stalhouderij J. Ploeg, rond 1970.

De plek van de afgebroken, voormalige, stalhouderij J. Ploeg, rond 1970. rechts het huis Weverstraat 147-149, gebouwd in 1896. Voor 1896 stond op die plek een huis waarin de schilder/tekenleraar Hendrik Willem Jan Carel Sjoerdsma (1844-1912) woonde. Links van Deldenpad 5, gebouwd in 1965 en midden, op de achtergrond de boerderij aan Hazenakker 4.

We keren terug naar de oostzijde van de Weverstraat waar op het terrein van de huidige villa “Nieuw Beekhof” (nummer 140) waar in 1840 “Beekhof” werd gebouwd. In tegenstelling tot de andere huizen in de buurt, stond “Beekhof” midden in het Zweiersdal en niet aan de straatkant. “Beekhof” stond aan de westoever van de Zuiderbeek nabij een tweetal vijvers, ten zuiden van het natuurparkje “de Zomp”.  Het huis lag met de voorgevel naar het noorden.

"Beekhof" gelegen aan de zuidzijde van de huidige oprijlaan naar het bestaande "Nieuw Beekhof"

“Beekhof” gelegen aan de zuidzijde van de huidige oprijlaan naar het bestaande “Nieuw Beekhof”. Rechts op de achtergrond bebouwing aan de Zuiderbeekweg/Fangmanweg..

De villa "Beekhof"

De villa “Beekhof” met ervoor het echtpaar Evert Cornelis Ekker en Lucie van Dam van Isselt. Foto 1906

In 1877 werd “Beekhof” gekocht door de gepensioneerd arts in het Nederlandsch Oostindisch Leger dr. George Julius Wienecke (1821-1884), die gehuwd was met Sietske Cornelisdr. Zij doopten het huis “Casa Malang”. Abrahamsz die werd geboren op 14 januari 1842 in Middelburg geboren, als derde dochter van koopvaardij-kapitein Cornelis Abrahamsz en Catharina Douwes Dekker, de oudste zuster van Eduard Douwes Dekker (Multatuli).
In 1902 kwam het in handen van Evert Cornelis Ekker die er met zijn vrouw Lucie van Dam van Isselt tot hun scheiding in 1907 woonde, waarna hij het aan de oostzijde van de Zuiderbeek gelegen “Zonneheem” bouwde en daar ging wonen.(zie Fangmanweg). Het huis “Beekhof” was ook lange tijd woonhuis van de plaatselijke arts dr. Isaac Brevee. In WOII werd het zwaar beschadigd en verscheen in 1950 de villa “Nieuw Beekhof”.

Zuidoostelijk van "Beekhof", op de noordhoek van de Fangmanweg/ Weverstraat lag tot 1944 de villa "Vredehof". Tussen "Vredehof" en de op de zuidhoek van het kruispunt gelegen villa kwam de Fangmanweg op de Weverstraat uit.

Zuidoostelijk van “Beekhof”, op de noordhoek van de Fangmanweg/ Weverstraat lag tot 1944 de villa “Vredehof”. Tussen “Vredehof” en de op de zuidhoek van het kruispunt gelegen villa kwam de Fangmanweg op de Weverstraat uit.

Het huis “Vredehof” werd voor WOII enige tijd bewoond door de arts in ruste J. W. Groeneboom. In de villa rechts woonde voor WOII het hoofd van de Wilhelminaschool (“School II”) in de Wilhelminastraat, A. Weenink.

De villa "Vredelust" gezien vanaf de Weverstraat met rechts de Fangmanweg.

De villa “Vredehof” gezien vanaf de Weverstraat met rechts de Fangmanweg.

 

"Vredehof" na WOII.

“Vredehof” na WOII.

Tegenover het pand op de zuidhoek van de Fangmanweg/Weverstraat lag op de plek van het huidige Weverstraat 159 een huis dat dienst deed als pension, met de naam “Zuiderzicht”. Het werd sinds 1911 gedreven door H. Versteeg en na diens overlijden rond 1933 door zijn weduwe. Het bleef als een van de weinige panden aan de Beneden-Weverstraat in redelijke staat na de gevechtshandelingen van 1944.

Pension "Zuiderzicht".

De achterzijde (noordzijde) van pension “Zuiderzicht”. Links de eigenaresse, de weduwe Versteeg.

 

De zuidzijde van pension "Zuiderzicht", de zijde waaraan zij haar naam ontleed.

De zuidzijde van pension “Zuiderzicht”, de zijde waaraan zij haar naam ontleed.

 

Rechts het pand op de zuidhoek Fangmanweg/ Weverstraat met daar tegenover, links, pension "Zuiderzicht".

Rechts het pand op de zuidhoek Fangmanweg/ Weverstraat met daar tegenover, links, pension “Zuiderzicht”. Op de voorgrond het braakliggende terrein waar tot 1944 de bakkerij van Witkamp en de steenkolenhandel van Van Manen zich bevonden.

Aan de zuidzijde van “Zuiderzicht” stond voor WOII de boerderij van J. de Graas, landbouwer.(toen nummer 150)

Op het midden van de foto, links naast de "Klompenschool" de boerderij van De Graas.

Op het midden van de foto, links naast de “Klompenschool” de boerderij van De Graas.

1094

Rechts de zwaar beschadigde Openbare School I en links de eveneens zwaar beschadigde boerderij van De Graas.

Ten zuiden van de villa waarin A. Weenink woonde stond de bakkerij van P. P. Witkamp.

Links de villa van A. Weenink met rechts daarvan de resten van de broodbakkerij van P.P. Witkamp.

Links de villa van A. Weenink met rechts daarvan de resten van de broodbakkerij van P.P. Witkamp. Geheel rechts de oost-muur van pension “Zuiderzicht”.

4493 Weverstraat Oosterbeek

Het huis ten noorden van de Openbare Lagere School I herbergde de kolenhandel van Johannes van Manen, hier poserend voor zijn bedrijf met vrouw en kinderen. Rechts het schoolgebouw. Aan het begin van de twintigste eeuw dreef vanuit het pand de brandstoffenhandelaar A. W. Wilms zijn bedrijf. Deze had het bedrijf overgenomen van D. van de Kroef, die in de jaren `70 van de negentiende eeuw van beroep turfschipper was geweest. In die jaren woonde deze nog aan de Benedendorpsweg.

De boerderij van De Graas is zichtbaar op een foto genomen vanaf de hoek Weverstraat/ Benedendorpsweg. Links vooraan de villa die rond 1900 werd bewoond door mr. J. A. van Hoek. Na zijn overlijden woonden zijn weduwe en tot 1944 zijn dochter H. A. van Hoek er. In 1944 ging de villa verloren. Rechts van de boom de manufacturenzaak van W. Klaassen Ezn. Dan het nog bestaande pand op huidig nummer 177-179, met daarnaast de boerderij van De Graas. Rechts daarvan aan de overzijde van de Weverstraat de Openbare Lagere School I (de "Klompenschool") die in 1863 werd gebouwd en Aart van Ewijk als eerste hoofdonderwijzer kreeg. Deze woonde tot 1904 in de dienstwoning rechts van de school. Uiterst rechts "De Meihof" van D.J. van der Ven. In het begin van de vorige eeuw heeft in de villa enige tijd de schilder Willem F. A. I.Vaarzon Morel gewoond.

De boerderij van De Graas is zichtbaar op een foto genomen vanaf de hoek Weverstraat/ Benedendorpsweg. Links vooraan de villa die rond 1900 werd bewoond door mr. J. A. van Hoek. Na zijn overlijden woonden zijn weduwe en tot 1944 zijn dochter H. A. van Hoek er. In 1944 ging de villa verloren. Rechts van de boom de manufacturenzaak van W. Klaassen Ezn. Dan het nog bestaande pand op huidig nummer 177-179, met daarnaast de boerderij van De Graas. Rechts daarvan aan de overzijde van de Weverstraat de Openbare Lagere School I (de “Klompenschool”) die in 1863 werd gebouwd en Aart van Ewijk als eerste hoofdonderwijzer kreeg. Deze woonde tot 1904 in de dienstwoning rechts van de school. Uiterst rechts “De Meihof” van D.J. van der Ven. In het begin van de vorige eeuw heeft in de villa enige tijd de schilder Willem F. A. I.Vaarzon Morel gewoond.

 

De "Meihof" ten tijde van de bewoning door het echtpaar Van der Ven.

De “Meihof” ten tijde van de bewoning door het echtpaar Van der Ven met op het zuidelijk van de “Meihof” gelegen gazon een groep cursisten.

De zuidoostelijk van de Openbare Lagere School I gelegen villa “de Meihof”

De volkskundige Dirk Jan der Ven (1891-1973) werd geboren in de P. C. Hooftstraat te Amsterdam. Van der Ven schreef talloze boeken over folklore.  Zijn echtgenote dr. E. van der Ven-ten Bensel (1892-1982) was schreef een aantal boeken over de volksdans. Met de componist/musicus Julius Röntgen maakte hij begin jaren twintig de films “Neerland’s Volksleven in de Lente”, “Neerland’s Volksleven in den Zomer”, “Neerland’s Volksleven in den Oogsttijd” en “De Zuiderzeefilm”. (Zie elders op deze website bij “Cineast D.J. van der Ven”.) Het echtpaar organiseerde ook volksdans/muziekweken in de nabijgelegen Concertzaal waarbij de cursisten overnachtten in pension “Het Hemeldal”.

Ter hoogte van de boerderij van De Graas de Weverstraat zuidwaarts met links de twee onder één kap op nummet 177-179.

Ter hoogte van de “Klompenschool” (links net niet zichtbaar) de Weverstraat zuidwaarts met rechts de twee onder één kap op nummet 177-179. Links het rietgedekte huis, “Het Mandje” op de plek waar in de jaren daarvoor de rozenkweker J. Versteeg zijn perceel had.

Weverstraat 177-179.

Weverstraat 177-179. Geheel links de achterzijde van het pand waarin W. Klaassen zijn manufactuurwinkel (links buiten beeld) had. Eveneens een voormalige boerderij.

Links het huis van de manufacturenhandel Klaassen (tevens wethouder van de gemeente Renkum) en rechts voor de school het terrein van de rozenkweker Versteeg.

Links het huis van de manufacturenhandel Klaassen (tevens wethouder van de gemeente Renkum) en rechts voor de school het terrein van de rozenkweker J. Versteeg. Op deze plek verscheen in later jaren het rietgedekte huis “Het Mandje”.

De boerderij van De Graas is zichtbaar op een foto genomen vanaf de hoek Weverstraat/ Benedendorpsweg. Links vooraan de villa die rond 1900 werd bewoond door mr. J. A. van Hoek. Na zijn overlijden woonden zijn weduwe en tot 1944 zijn dochter H. A. van Hoek er. In 1944 ging de villa verloren. Rechts van de boom de manufacturenzaak van W. Klaassen Ezn. Dan het nog bestaande pand op huidig nummer 177-179, met daarnaast de boerderij van De Graas. Rechts daarvan aan de overzijde van de Weverstraat de Openbare Lagere School I (de "Klompenschool") die in 1863 werd gebouwd en Aart van Ewijk als eerste hoofdonderwijzer kreeg. Deze woonde tot 1904 in de dienstwoning rechts van de school. Uiterst rechts "De Meihof" van D.J. van der Ven. In het begin van de vorige eeuw heeft in de villa enige tijd de schilder Willem F. A. I.Vaarzon Morel gewoond.

De boerderij van De Graas is zichtbaar op een foto genomen vanaf de hoek Weverstraat/ Benedendorpsweg. Links vooraan de villa die rond 1900 werd bewoond door mr. J. A. van Hoek. Na zijn overlijden woonden zijn weduwe en tot 1944 zijn dochter H. A. van Hoek er. In 1944 werd de villa zwaar beschadigd en na WO II afgebroken. Rechts van de boom de manufacturenzaak van W. Klaassen Ezn. Dan het nog bestaande pand op huidig nummer 177-179, met daarnaast de boerderij van De Graas. Rechts daarvan aan de overzijde van de Weverstraat de Openbare Lagere School I (de “Klompenschool”) die in 1863 werd gebouwd en Aart van Ewijk als eerste hoofdonderwijzer kreeg. Deze woonde tot 1904 in de dienstwoning rechts van de school. Uiterst rechts “De Meihof” van D.J. van der Ven. In het begin van de vorige eeuw heeft in de villa enige tijd de schilder Willem F. A. I.Vaarzon Morel gewoond.

hoek

Links vooraan de villa die rond 1900 werd bewoond door mr. J. A. van Hoek. Na zijn overlijden woonden zijn weduwe en tot 1944 zijn dochter H. A. van Hoek er. In 1944 werd de villa zwaar beschadigd en na WO II afgebroken..

De villa op de westhoek van de Weverstraat/ Benedendorpsweg. Foto 1928.

De villa op de westhoek van de Weverstraat/ Benedendorpsweg. Foto 1928.

De zwaar beschadigde villa op de hoek Weverstraat/ Benedendorpsweg, voor afbraak.

De zwaar beschadigde villa op de hoek Weverstraat/ Benedendorpsweg, voor afbraak. Rechts de woning op Rozensteeg 1.

 

Op deze foto van rond 1900 is de rij panden tot aan het kruispunt Weverstraat/ Benedendorpsweg goed zichtbaar. Links van de lantaarnpaal, geheel achteraan, het kerkgebouw "Bethanië", daarvoor het kosterhuis van de Oude Kerk met in het achterhuis sinds 1820 de dorpsschool die in 1864 aan de Weverstraat werd ondergebracht (de OLS I)

Op deze foto van rond 1900 is de rij panden op de oosthoek van Weverstraat/ Benedendorpsweg het kruispunt Weverstraat/ Benedendorpsweg goed zichtbaar. Links van de lantaarnpaal, geheel achteraan, het kerkgebouw “Bethanië”, daarvoor het kosterhuis van de Oude Kerk met in het achterhuis sinds 1820 de dorpsschool die in 1864 aan de Weverstraat werd ondergebracht (de OLS I)

 

 

 

 

 

 

 

 

7 reacties op "Oosterbeek – Weverstraat vanaf Hogerheide tot de Benedendorpsweg"

 1. vmf schemkes  22 oktober 2014 at 12:25

  goedendag,

  ik had 1 vraag of er ook enig materiaal te vinden over de bato’sweg met name nr 29 nu.
  toen was (1954) 73.
  heb gehoord dat er hier ook boederijen hebben gestaan.
  wie weet er meer over.

  grt vmf schemkes

  Beantwoorden
 2. Roza  31 december 2014 at 15:56

  Ik vond een timmerwerkplaats van mijn opa Piet Kelderman.
  Super!
  Maar hoe kwam hij op de Paaschberg?

  Beantwoorden
 3. Adriana van Lingen  26 januari 2015 at 18:58

  Leuk om te lezen dat mijn overgrootvader, Jan van Lingen, aan de Weverstraat gewoond heeft met zijn vrouw Willemke Hooijer. Maar 1881, toen zou hij er zijn gaan wonen, klopt niet.
  Hij kwam rond 1850 vanuit Langbroek naar Oosterbeek, was koetsier op de Hemelsche Berg bij Jan van Kneppelhout. Hij trouwde in 1864, is toen waarschijnlijk aan de Weverstraat gaan wonen. Overleed in 1881, zijn zoon Hendrik Arie werd in 1872 geboren.Willemke overleed in 1894, toen heeft Arie waarschijnlijk de boerderij verbouwd en is er gaan wonen.
  Overigens alle lof voor veel oude verhalen, ik ben heel veel wijzer geworden, over hoe Oosterbeek er toen in die tijd uitzag. Ik werd in 1948 in Oosterbeek geboren.
  Mijn grootvader Johan Nicolaas, was de laatste molenaar op de Molenberg, is er van hem een foto??
  Groet Adriana

  Beantwoorden
 4. j.artz  5 maart 2015 at 10:52

  goedendag,

  als nazaat van de familie roelofsen-ploeg ben ik erg blij met de foto’s van de “Vrede hoeve”‘
  zij zijn een mooie aanvulling voor de familie geschiedenis, welke ik aan het uitzoeken en beschrijven ben.

  Beantwoorden
 5. Dik Roelofsen  17 januari 2017 at 10:19

  Er kwam een reactie van J. Artz. Ik zou graag contact willen krijgen met hem over de familie Roelofsen.
  Ik ben ook bezig met de stamboom van “Roelofsen” en allereerst van Roelofsen’s uit Velp, Arnhem.
  We kunnen misschien wat gegevens uitwisselen?
  Hoe bereik ik J. Artz?

  Groet

  Beantwoorden
 6. Wim Harthoorn  4 december 2017 at 20:28

  Als opvolging tot mijn eerdere commentaar, volgens de adresboeken van 1930-1940 woonde J de Graas op dezelvde nummer huis (150) als de bakker Witkamp.

  Beantwoorden
 7. Heemkunde Renkum  3 januari 2018 at 15:30

  Wij hadden hierover eerder contact. Dit is de informatie die wij opmaken uit de adresboeken en andere informatie.

  Beantwoorden

Reageren

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.