Oosterbeek – Utrechtseweg

“In de zestiende eeuw wordt de weg als “Lantweg nae Arnhem” aangeduid. In 1616 blijkt hij het zelfs al tot “Gemeyne wegh nae Arnhem” te hebben gebracht. Er bestond echter ook een oudere Utrechtseweg, die over Papendal en de Wolfhezerheide liep, langs het in de Spaanse tijd verwoeste kerkdorp Wolfheze. Deze oude heirweg van Arnhem naar Utrecht heeft geleidelijk aan betekenis verloren. Het heeft eeuwen geduurd voor de (nieuwe) Utrechtseweg het karakter van een regelmatige verkeersweg kreeg. De weg had in het verleden verschillende eigenaren (Mariëndaal, de Sint Nicolaasbroederschap, de Gelderse Rekenkamer e.a.) en die konden het maar moeilijk over aanleg en beplanting eens worden. Eerst in 1820 werd de weg verhard. Toen het dorp Oosterbeek zich via de Weverstraat omhoog bewoog richting de Utrechtseweg verhuisden winkeliers ook naar het noorden, eerst vestigden zij zich in de Weverstraat maar later, aan het eind van de negentiende eeuw, steeds vaker aan de Utrechtseweg. Daar werden met name in de tweede helft van de negentiende eeuw veel fraaie villa’s gebouwd, villa’s  die aanvankelijk als pensions gingen dienen maar allengs meer de bestemming van winkel kregen. We bekijken de Utrechtseweg door de tijd heen tussen de Schelmseweg en de Van Borssele(n)weg.

Kruispunt Schelmseweg met de Utrechtseweg rond 1900. De gemeentesecretaris heeft in de bocht van de Schelmseweg zijn villa nog niet neergezet.

Kruispunt Schelmseweg met de Utrechtseweg rond 1900. De gemeentesecretaris A. A. Loopuyt heeft in de bocht van de Schelmseweg zijn villa “Stephania” nog niet laten bouwen.

 

Zelfde punt maar nu enige jaren later. De bebouwing van de Schelmseweg is van de grond gekomen

Zelfde punt maar nu enige jaren later. De bebouwing van de Schelmseweg is van de grond gekomen en A. A. Loopuyt heeft de in 1907 gebouwde villa “Stephania” betrokken.

Oosterbeek - Utrechtseweg - Schelmseweg0001

Inmiddels, rond 1920, zijn er ter plekke ook huizen aan de Zuidzijde van de Utrechtseweg gebouwd. Rechts Utrechtseweg 54, met als bouwjaar 1920. Het ervoor staande, hier nog niet gebouwde, `t Pannenhuys`, zou  in 1924 de hoek met de huidige Julianaweg gaan sieren.

 

Op de westhoek van de kruising Reuvensweg/ Schelmseweg/ Utrechtseweg lag een gebouw waarin in later jaren de garage Bergijk zou worden ondergebracht.

Op de westhoek van de kruising Reuvensweg/ Schelmseweg/ Utrechtseweg lag een gebouw waarin in later jaren de garage Van Bergeyk zou worden ondergebracht.

De garage van Van Bergeyk op de hoek van de Reuvensweg.

De garage van Van Bergeyk op de hoek van de Reuvensweg.

 

De Julianaweg vanaf de hoek met de Utrechtseweg bezien.

De Julianaweg vanaf de hoek met de Utrechtseweg bezien.  Rechts het in 1910 gebouwde huis op nummer 1

 

Pension Juliana met rechts ervan nog gedeeltelijk zichtbaar de villa Rozande, kort, in 1917, ouderlijke woning van Mauk Escher

Pension Juliana met rechts ervan nog gedeeltelijk zichtbaar de villa Rozande, kort, in 1917, ouderlijke woning van Mauk Escher

 

De Beukenlaan doet haar naam eer aan. Links de villa "Rosande" in een omgeving zoals Escher die gekend moet hebben.

De Beukenlaan doet haar naam eer aan. Links de villa “Rosande” in een omgeving zoals Escher die gekend moet hebben.

 

Oostelijk van het pand van bakker Hus lag tot voor enige jaren het voormalige pension "Hubertushoeve"', nu gelegen aan Hubertushoeve 9-11. Het voormalig pension is de naamgever van de (doodlopende) straat.

Oostelijk van het pand van bakker Hus lag tot voor enige jaren het voormalige pension “Hubertushoeve”‘, nu gelegen aan Hubertushoeve 9-11. Het voormalig pension is de naamgever van de (doodlopende) straat.

 

Links het pand op de westhoek van de Beukenlaan met rechts op de achtergrond de bakkerij Hus.

Links het pand op de westhoek van de Beukenlaan met rechts op de achtergrond, achtereenvolgens nummer 71en daarachter, na het kruispunt met de Noorderweg, de bakkerij Hus.

 

Ter hoogte van de Molenweg lag links van het pand van bakker Hus "Oosterhoogte", een ooit statige villa. Hier woonde enige tijd Gusta Elise Prins, dochter van de generaal- majoor Coenraad Alexander Prins (1843-1923) die enige tijd wethouder van de gemeente Renkum was

Ter hoogte van de Molenweg lag links van het pand van bakker Hus “Oosterhoogte”, een ooit statige villa. Hier woonde enige tijd Gusta Elise Prins, dochter van de generaal- majoor Coenraad Alexander Prins (1843-1923) die enige tijd wethouder van de gemeente Renkum was

Oosterhoogte in haar nadagen. Rechts het pand van bakker Crum

“Oosterhoogte” in haar nadagen. Rechts het pand van bakker Hus

 

Coenraad Alexander Prins met dochter Gusta te paard.

Coenraad Alexander Prins met dochter Gusta te paard.

Gusta Elise Prins op latere leeftijd.

Gusta Elise Prins op latere leeftijd.

Na WOII was op nummer 74 de drogisterij Thissen gevestigd.

Drogisterij Thissen.

Drogisterij Thissen.

We naderen het kruispunt Molenweg/ Utrechtseweg. Op de oosthoek treffen we voor WOII de tabakshandelaar P. A. van der Noordas.

Het pand op Utrechtseweg 76-78 waarin later de tabakswinkel "De Posthoorn" werd gevestigd enige jaren na de bouw. Foto van rond 1904.

De oostgevel van het pand op Utrechtseweg 76-78 waarin later de tabakswinkel “De Posthoorn” werd gevestigd enige jaren na de bouw. Foto van rond 1904.

Links de winkel van P.A. van der Noordas, tabakshandelaar op de oosthoek van de Molenweg. Rechts de garage van Chr. G. van Dijkhuizen.

Links de winkel van P.A. van der Noordas, tabakshandelaar op de oosthoek van de Molenweg. Rechts de garage van Chr. G. van Dijkhuizen aan de Molenweg 1.

Op het kruispunt Molenweg/ Utrechtseweg stond op de westhoek het café- restaurant “Bellevue”.  In dit pand is nu het chinees restaurant “Fong Chen ” gevestigd (Molenweg 1). Naast dit pand (westelijk) bevond zich eertijds de winkel van de bloemist G. Buijs. Op onderstaande foto poseert hij voor zijn pand. In de tijd dat Buijs zijn bloemenwinkel had op Utrechtseweg 82 had hij in het pand naast zich, Molenweg 1 zijn schoonmoeder, de weduwe A. de Winkel (zonder beroep) als buurvrouw. Op dat stukje Utrechtseweg een ware familieclan van De Winkel’s daar de automobielhandelaar, aanvankelijk rijwielhandelaar, A. J. de Winkel dan woont op 86 woont bij de garage links van pension “Alberdina”,  en de weduwe G. G. de Winkel- Klaassen als pensionhoudster  in “Alberdina” op Utrechtseweg 88.

Utrechtseweg met links, nog net zichtbaar café Bellevue op de hoek van de Molenweg en rechts Oosterhoogte

Utrechtseweg met links, nog net zichtbaar café “Bellevue” op de hoek van de Molenweg (bouwjaar 1924) met rechts ervan het pand van de bloemist G. Buijs, dat enige jaren geleden werd afgebroken om plaats te maken voor het huidige appartementengebouw. Rechts de villa “Oosterhoogte”

 

Bloemisterij Buis aan de Utrechtseweg

Bloemisterij Buijs aan de Utrechtseweg. G. Buijs poseert trots voor zijn bloemenzaak. Links op de achtergrond het dak van Molenweg 3, het woonhuis van de tuinman J.B.V. Reubsaets. Hij overleed in 1927 waarna zijn echtgenote J. Buijs- de Winkel het bedrijf voortzette, met hulp van haar zoon G.W.Buijs die we na WOII, in 1947, als bloemist aantreffen op de Van Borsselenweg 7. Zijn moeder is dan vermoedelijk overleden want de bloemenzaak is opgeheven. Rechts de winkel van de rijwielhandelaar A. J. de Winkel.

 

De uitspanning Rozande t.h.v. de huidige Coop.

De uitspanning “Rozande” t.h.v. de huidige Coop. In de laatste decennia van de negentiende eeuw onder leiding van Van Houten en daarna, tot 1913, komt het in handen van Jan de Hartog. Na hem zet Van der Drift het voort. Rond 1930 zwaait P. Reijmers er de scepter.

 

Vooraanzicht café Rozande met links nog gedeeltelijk zichtbaar pension Alberdina.

Vooraanzicht café “Rozande” met links nog gedeeltelijk zichtbaar pension “Alberdina”.

Het pension "Alberdina" met links de winkel van de rijwielhandelaar de Winkel. Het linker gebouwtje troffen we rechts op de foto van de bloemisterij Buys, waar het opschrift op de ruit van het winkeltje opviel.

Het pension “Alberdina” met links de winkel van de rijwielhandelaar A. J. de Winkel. Het linker gebouwtje troffen we rechts op de foto van de bloemisterij Buys, waar het opschrift op de ruit van het winkeltje opviel: “Rijwiel Magazijn”. Op deze foto poseert A. J. de Winkel voor zijn rijwielhandel.

In later jaren gaat de voormalig rijwielhandelaar de Winkel zich bezig houden met de verkoop van auto’s en wordt het bedrijf uitgebouwd.

Het pension Alberdina, oostelijk van café Rozande. Na WOII was het nauwelijks beschadigd en kon A. de Winkel het pension voortzetten.

Het pension Alberdina, oostelijk van café Rozande. Na WOII was het nauwelijks beschadigd en kon de familie De Winkel het pension en de garage voortzetten.

De garage van Gerrit de Winkel in 1950.

De garage van Gerrit de Winkel in 1950.

Tegenover de bloemist Buys zat in de jaren ’20 tot aan WOII de boomkwekerij Gebroeders Bijvoet, op Utrechtseweg 85 (nog bestaand). Een fraai pand op de oostelijke ingang van het voormalig tuincentrum van Berns. Na Wo II vinden we de boomkwekerij terug aan de Van Borsselenweg 31. Zowel het op de achtergrond liggende huis (als laatste gesloopt) als het huis westelijk van de ingang werden afgebroken t.b.v. de nieuwbouw aan de Raanhuisstraat/ Peltstraat.

De boomkwekerij van de gebroeders Bijvoet op Utrechtseweg 85.

De boomkwekerij van de gebroeders Bijvoet op Utrechtseweg 85.

 

Tussen de twee panden de ingang naar tuincentrum Berns. Rechts het voormalige huis van de gebroeders Bijvoet Boomkwekers. Links het pand dat sneuvelde ten koste van voorgenomen nieuwbouw ter plekke.

Tussen de twee panden de ingang naar tuincentrum Berns. Rechts het voormalige huis van de gebroeders Bijvoet Boomkwekers. Links het pand dat sneuvelde ten koste van voorgenomen nieuwbouw ter plekke.

We gaan vooruit in de tijd naar 2001 en kijken iets westelijk van het voormalig tuincentrum Berns naar het benzinestation van Driessen (“de sjeik van Oosterbeek”), later Compaan. Op deze plek ligt nu de bebouwing van de Raanhuisstraat/ Peltstraat. Voor sommigen onder ons nostalgie.

Het benzinestation van Compaan in de nadagen. Foto uit 2001.

Het benzinestation van Compaan in de nadagen. Foto uit 2001.

 

Op het kruispunt Wilhelminastraat/ Jan van Embdenweg liggen nog steeds naast het voormalig gemeentehuis de twee villa's waarvan de linkse " Op `t Zuiden" heet.

Op het kruispunt Wilhelminastraat/ Jan van Embdenweg liggen nog steeds naast het voormalig gemeentehuis de twee villa’s waarvan de linkse ” Op `t Zuiden” heet.

In de jaren `50 vestigde een fotozaak in het pand "Op `t Zuiden".

In de jaren `50 vestigde een fotozaak in het pand “Op `t Zuiden”.

 

Nog een foto uit de naoorlogse tijd. In de villa “Op `t Zuiden” heeft enige tijd, rond de jaren `70, de bloemenboetiek “Di-Ja” gezeten.

4859 DI-Ja Bloemenboetiek Utrechtseweg O'beek

Westelijk van het café Rozande lag het Amsterdams Koffiehuis, gebouwd en aanvankelijk gedreven door de Amsterdamse aannemer Zuiderhoek, daarna van de familie Van Kerkhoff. Aan het koffiehuis was een stal verbonden waardoor veel stalhouders er met toeristen aanlegden met hun koetsjes.

In lang vervlogen tijden stond op deze plek de herberg Het Kromhout. Het Amsterdams Koffiehuis, in de laatste decennia van de negentiende eeuw, gebouwd en gedreven door de Amsterdamse aannemer Zuiderhoek. Op deze afbeelding, met kleinkind op de arm, de weduwe Van Kerkhoff als exploitante.

In lang vervlogen tijden stond op deze plek de herberg Het Kromhout. Het Amsterdams Koffiehuis, in de laatste decennia van de negentiende eeuw, gebouwd en gedreven door de Amsterdamse aannemer Zuiderhoek.
Op deze afbeelding, met kleinkind op de arm, de weduwe W.van Kerkhoff- Bartke als exploitante.

 

Op de oosthoek van de Wilhelminastraat de winkel van H. J. Klaassen

Op de oosthoek van de Wilhelminastraat de winkel van H. J. Klaassen

 

Het kruispunt Utrechtseweg, Wilhelminastraat en Van Embdenweg met rechts het oude gemeentehuis en links op de hoek van de Wilhelminastraat de toonkamers van LOV

Het kruispunt Utrechtseweg, Wilhelminastraat en Van Embdenweg met rechts het oude gemeentehuis en links op de hoek van de Wilhelminastraat de toonkamer van de Meubelfabriek LOV in “t Hoekhuis”, in 1912 gebouwd in opdracht van Gerrit Pelt eigenaar van de Meubelfabriek LOV aan de Jan van Embdenweg, een fabriek die hij in 1910 daar was begonnen.

Toonkamer van de meubelfabriek LOV

Toonkamer van de meubelfabriek L

Op de westhoek van de Jan van Embdenweg/ Utrechtseweg begon in 1938 mevr. De Wit- Louwaars de “Eerste Oosterbeeksche Apotheek” Op een foto van rond 1940, gemaakt door de Oosterbeekse fotograaf B. H. Langevoort prijkt het huis “Arti” gebouwd in opdracht van de schilder Bernardus Arps, als start van een fraaie rij villa’s in westelijke richting die nog steeds het straatbeeld sieren. Het huis “Arti” heeft overigens als huisnummer Jan van Embdenweg 2.

Aan de overzijde van het kruispunt Wilhelminastraat/ Utrechtseweg lag het oude gemeentehuis met westelijk van de Van Embdenweg de apotheek in huize "Arti"", daarna de tweeslag met in de oostelijke helft het pension "Irene". Daarna volgt de villa's "Henrietta" en "Doristeti". Gelukkig nog allen in volle glorie.

Aan de overzijde van het kruispunt Wilhelminastraat/ Utrechtseweg lag het oude gemeentehuis (bouwjaar 1866) met westelijk van de Jan van Embdenweg de apotheek in huize “Arti” (bouwjaar 1898), daarna de tweeslag met in de oostelijke helft het pension “Irene” (bouwjaar 1906). Daarna volgt de villa’s “Henriette” (bouwjaar 1870) en “Doristeti”. Gelukkig nog allen in volle glorie. Zie ook de gemeentelijke monumentenlijst.

De villa "Henriette" met daarachter de linkerhelft van de tweeslag die ligt tussen villa "Arti" en villa "Henriette"

De villa “Henriette” met daarachter de linkerhelft van de tweeslag die ligt tussen villa “Arti” en villa “Henriette”

Tegenover deze rij villa’s, aan de zuidzijde van de Utrechtseweg lagen eertijds het pension “Beau Séjour” en het hotel- café- restaurant “Concordia”.

Het pension Beau sejour op de oosthoek van de Prins Hendriksweg met op de westhoek het cafee Concordia, lange tijd gedreven door Waterborg.

Het pension Beau Séjour (daarvoor pension Geertruida geheten, waarin de familie Muiswinkel gastvrijheid verleende) op de oosthoek van de Prins Hendriksweg. Het was jarenlang in handen van de familie Augurkiesman die afkomstig waren van een gelijknamig pension aan de Bildersweg nabij Rijnheuvel. In de jaren ’80 van de vorige eeuw werd het gesloopt. Op de westhoek het café Concordia, lange tijd gedreven door Waterborg.

 

Maakt men in de jaren'60 een foto oostwaarts dan ziet men enigszins vermoeide panden aan de zuidzijde van de Utrechtseweg. Het oude Beau Sejour had al haar charme verloren.

Maakt men in de jaren’60 een foto oostwaarts dan ziet men enigszins vermoeide panden aan de zuidzijde van de Utrechtseweg. Het oude “Beau Séjour” had al haar charme verloren.

In dit pand trof men het restaurant “De Olde Spinde”, een etablissement met zekere naam en faam.

Het cafee- restaurant "de Olde Spinde".

Het cafee- restaurant “de Olde Spinde”.

Het eertijds fraaie pand Beau Sejour heeft een uitbouw naar de straat gekregen en verkeert in verregaande staat van verwaarlozing.

Het eertijds fraaie pand “Beau Séjour” heeft een uitbouw naar de straat gekregen en verkeert in een enigszins onderkomen staat. In de winkel drijft Van Maanen zijn handel en links is een cafetaria met automatiek gevestigd.

Voor een film uit 1944 op deze plek gemaakt door de Oosterbeekse tandarts Clous klikt u op de volgende link. De familie Clous woonde in villa “Doristetie” schuin tegenover “Beau Sejour”.

https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=317&miadt=37&miaet=1&micode=2916&minr=51974602&miview=ldt

Geheel rechts het cafee Concordia.

Geheel rechts het hotel-café- restaurant “Concordia”.

 

op de hoek van de Lebretweg de door Toulon van der Koog gebouwde villa Doristeti met links ervan de villa Overdal

Op de hoek van de Lebretweg (1) de in 1905 in opdracht van de latere burgemeester jhr. Nedermeijer van Rosenthal gebouwde villa”Doristeti” met links ervan de villa “Overdal”.

De villa Overdal die moest wijken voor het gelijknamige verzorgingstehuis.

De villa Overdal die moest wijken voor het gelijknamige verzorgingstehuis. Na de eeuwwisseling komt het in handen van de familie Bax. Na 1945 wordt er door de kruidenier G.W. van de Kraats een winkel in gevestigd, daar zijn pand aan de Boven-Weverstraat verwoest was en de noodwinkels op het Plein te klein

Links van de villa Overdal lag het gerenommeerde pension Eikenhorst.

Links van de villa Overdal lag het gerenommeerde pension Eikenhorst. In 1860 woonde de naamgever ervan C.F.Sepmeijer er. Begin jaren 70 woont de gemeenteontvanger J.H. George er en rond 1900 drijft H. Menkman er een pension.

Westelijk van Eikenhorst de villa Mathilda waar lang de architect Benier woonde.

Westelijk van “Eikenhorst” de “Villa Mathilda” waar lang de architect Hendrikus F. Benier woonde.

 

Vila "Mathilda".

Villa “Mathilda” met voortuin aan de Utrechtseweg.

In 1954 werden Mathilda en Eikenhorst aan elkaar verbonden, nadat J.F.Engelenburg beide panden had verworven  en ontstond het verzorgingstehuis De Veilige Haven. Het leidde de ondergang van de panden in daar het ze tezamen met de villa Overdal moesten wijken voor Overdal, een tehuis voor bejaarden.

Het tehuis voor bejaarden De Veilige Haven in haar nadagen.

Het tehuis voor bejaarden De Veilige Haven in haar nadagen. Rechts van het oude “Eikenhorst” de villa’s “Overdal”” en “Doristeti”

 

Naast de villa Mathilda ligt de St. Bernulphuskerk met naastgelegen de pastorie.

Naast de villa Mathilda ligt de St. Bernulphuskerk met naastgelegen de pastorie.

We keren terug naar de zuidelijke kant van de Utrechtseweg naar de hoek van de Weverstraat. Daar stond op de oosthoek het door Jan van Embden in 1855 gebouwde “Berg en Dalzicht”, later “Dalzicht” genoemd. Het perceel werd begrensd door de Prins Hendrikstraat, Jacobaweg, Postweg en Weverstraat. Een statige villa. 179_194#19F9

Hier de villa "Dalzicht" nadat het een bestemming als pension had gekregen.

Hier de villa “Dalzicht”, zuidzijde, nadat het een bestemming als pension had gekregen.

De zuidwesthoek van de tuin van “Berg en Dalzicht”, bij de Poststraat, is op onderstaande afbeelding goed zichtbaar. Aan de Poststraat nog een tweetal bestaande panden, met rechts dat van de slagerij Jekel, later Hallie.

Zuidwesthoek van het perceel Berg en Dalzicht bij de Poststraat.

Zuidwesthoek van het perceel Berg en Dalzicht bij de Poststraat. Rechts het pand van slagerij Jekel, later Hallie. het bouwjaar van het pand waarin de slagerij gevestigd is , 1901.

Rond de eeuwwisseling, in 1898,  werd er een pension in gevestigd door F.N. Heinsius, die het kocht voor fl. 28.000,- van de erven Van Embden. Vanaf 1935 wordt het sterk uitgebreide “Dalzicht”, voor wat het oostelijk gedeelte betreft gehuurd door een nazaat van de stalhouder Aalbers van de Stationsweg. Hij verhuurt er “luxe automobielen”.

Pension "Dalzicht" rond 1900.

Pension “Dalzicht” rond 1900.

Het pension Dalzicht met links Concordia op de hoek van de Prins Hendrikstraat.

Het pension Dalzicht met links Concordia op de hoek van de Prins Hendrikstraat.

In 1938 wordt het gekocht door twee Amsterdamse kooplieden, Mulder en Robbers, die het afbreken en er nieuwbouw voor terug zetten. In WOII worden deze winkels zwaar beschadigd en gedeeltelijk weer vernieuwd. Op een luchtfoto van voor WOII is het gebied duidelijk zichtbaar.

Rechtsboven het gebied rond de kop van de Weverstraat/ Toulon van der Koogweg

Rechtsboven het gebied rond de kop van de Weverstraat/ Toulon van der Koogweg. Duidelijk zichtbaar de nieuwbouw van Mulder en Robbers.

Kruispunt Utrechtseweg met de Weverstraat. Links het café Van der Velden, halteplaats voor de stoomtram (OSM)

Kruispunt Utrechtseweg met de Weverstraat. Links het café Van der Velden, halteplaats voor de stoomtram (OSM)

Op de westhoek van de Weverstraat met de Utrechtseweg stond het café Van der Velden, eigendom van J. M. van der Velden. In 1921 verplaatst hij dit naar “Concordia” op de hoek met de Prins Hendrikstraat een pand dat hij kocht van A. G. Schimmel. Hij verkoopt het pand op de hoek van de Weverstraat aan De N.V. Nationale Bankvereniging Utrecht. Het pand gaat steeds verder achteruit en rond 1924 is het zelfs enigszins bouwvallig.  Naar ontwerp van de Oosterbeekse architect J. Benier wordt in 1925 een nieuw rijtje panden ontworpen en gebouwd. In 1926  betrekt de kruidenier C. Frikkers, in comestibles) het gloednieuwe pand, waarna rond 1930 er een Albert Heijn in het pand gevestigd wordt. In 1944 wordt het volledig verwoest. Na WOII duikt de AMRO Bank op in het pand naast kunsthandel Gerritsen. Later zou de SNS Bank zich in dit pand vestigen.

De winkel van C. Frikkers "in comestibles"

De winkel van C. Frikkers jr. “in comestibles”

Nade Rotterdamse Bank heeft voor WOII zich Albert Heijn gevestigd op de westhoek van het kruispunt Weverstraat/ Utrechtseweg.

Nade Rotterdamse Bank heeft voor WOII zich Albert Heijn gevestigd op de westhoek van het kruispunt Weverstraat/ Utrechtseweg.

 

Het verwoeste pand van Albert Heijn in 1945.

Het verwoeste pand van Albert Heijn in 1945.

Naast de nieuwbouw ten westen van de kop van de Weverstraat treffen we een aantal oude villa’s die nu al weer vele jaren een winkel/bankfunctie in zich bergen. Het zijn achtereenvolgens, villa “Carina”, villa “Marie Louise”, “Villa Dina”, “Vredelust”, “Villa Maria” en het oude woonhuis van Jan van ’s Gravenweert, “Otium”. In de villa “Carina” zaten kapper De Graaf en het de antiekhandel “het Oude Vaarbaken”.

Villa "Carina" kort na de bouw in 1880.

Villa “Carina” kort na de bouw in 1880. De villa “Marie Louise”, gebouwd in 1884 is rechts nog niet aanwezig, wel een voorganger.

 

V.l.n.r. kapper De graaf en "het Oude Vaarbaken" in villa "Carina" en Van der Poel in villa "Marie Louise.

V.l.n.r. kapper De Graaf en “het Oude Vaarbaken” in villa “Carina” (bouwjaar 1880) en Van der Poel in villa “Marie Louise” (bouwjaar 1884) dat rond 1900 het pension “Louise” herbergde.

Aan de villa “(Marie) Louise” (Utrechtseweg 142) is de naam van de huishoudelijke apparatuur-en kinderspeelgoedwinkel Van der Poel onlosmakelijk verbonden.

De winkel van Van der Poel in villa Marie Louise.

De winkel van Van der Poel in villa “(Marie) Louise”.

Om een iets meer nostalgisch beeld te geven van deze villa’s, de Utrechtseweg in augustus 1918.

Links villa Dina, daarnaast Vredelust en Villa Maria op 15 augustus 1918

Links villa “Dina” (bouwjaar 1895) , daarnaast “Vredelust” (bouwjaar 1865) en “Villa Maria” (bouwjaar 1875) op 15 augustus 1918

In “Villa Dina” vestigde zich in later jaren de modewinkel Van Mastbergen.

"Villa Dina met net als de haar omringende statige villa's van weleer een uitbouw t.b.v. winkelruimte

Villa “Dina” met net als de haar omringende statige villa’s van weleer een uitbouw t.b.v. winkelruimte

 

Een fraaie foto uit rond 1915 van de villa "Dina" met links "Marie Louise" en rechts een deel van "Vredelust"

Een fraaie foto uit rond 1915 van de villa “Dina” met links “Marie Louise” en rechts een deel van “Vredelust”

Het pand waarin zich sinds 2009 de Hema bevindt heeft een rijke geschiedenis. Na jaren als woonhuis te hebben gediend, waarvan onderstaande foto getuigt,
vestigen zich er de gebroeders Van de Kraats.

Vredelust in volle glorie.

“Vredelust” in volle glorie. Links een hoek van “Villa Dina” en rechts “Villa Maria”.

 

Een blik oostwaarts ter hoogte van de Pastoor Bruggemanlaan geeft het rijtje van de kop van de Weverstraat t/m Vredelust weer

Een blik oostwaarts ter hoogte van de Pastoor Bruggemanlaan geeft het rijtje van de kop van de Weverstraat t/m “Vredelust” weer.

 

Nog voor WOII had Villa Maria als oostelijke buur een volledig intact zijnde villa Vredelust.

Nog voor WOII had “Villa Maria” als oostelijke buur een volledig intact zijnde villa” Vredelust”.

 

In 1869 verkoopt Jan van 's Gravenweert zijn villa Otium (het latere Rijnheuvel) aan de Piietersbergseweg en gaat wonen in wat toen Alida's Hof heette naar de vorige bewoonster. Hij overlijdt er 10 maanden later en wordt begraven op de Oude Begraafplaats aan de Fangmanweg, naast Jacob van Lennep. De fotograaf staat op de oprijlaan van de Dennenkamp nu de Pastoor Bruggemanlaan.

In 1869 verkoopt Jan van ’s Gravenweert zijn villa “Otium” (het latere” Rijnheuvel”) aan de Piietersbergseweg en gaat wonen in wat toen “Alida’s Hof” heette naar de vorige bewoonster.
Hij overlijdt er 10 maanden later en wordt begraven op de Oude Begraafplaats aan de Fangmanweg, naast Jacob van Lennep.
De fotograaf staat op de oprijlaan van de Dennenkamp nu de Pastoor Bruggemanlaan.

De zuilen van de oprijlaan van de Dennekamp links voor de tram.

De zuilen van de oprijlaan van de “Dennenkamp” links voor de tram.

het punt rond de huidige Pastoor Bruggemanlaan in 1928. Rechts de zuilen van de oprijlaan van de Dennenkamp. Links Villa Maria met westelijk daarvan Alida 's Hof.

De Utrechtseweg nabij de huidige Pastoor Bruggemanlaan in 1928. Rechts de zuilen van de oprijlaan van de “Dennenkamp”. Links “Villa Maria” met westelijk daarvan “Alida ’s Hof”, dan al “Otium” geheten.

Tegenover Villa Maria stond naast de pastorie van de St. Bernulphuskerk de villa Schooneveldheuvel. Deze was in 1845 gebouwd in opdracht van R.J. Schooneveld, die daarvoor in het Benedendorp woonde ter hoogte van het huidige Vreeberg aan de Pietersbergseweg. De villa werd gesierd met een stenen arend. In de laatste decennia van de negentiende eeuw wordt het het pension “Klaassen” en draagt het nog steeds de naam Schooneveldheuvel. Na  de dood van A. Klaassen begint een dochter van hem, de weduwe Stoot-Klaassen, er een pension en herdoopt het huis in Silezia. In 1968 verdween ook deze karakteristieke villa uit het straatbeeld. Op de vrijkomende plek verrees een flatgebouw met eronder de winkel van Albert Heijn.

De villa Schooneveldheuvel met rechts daarvan de pastorie van de St. Bernulphuskerk.

De villa “Schooneveldheuvel” met rechts daarvan de pastorie van de St. Bernulphuskerk. Links een stuk van het hek van de “Dennenkamp”.

 

De St. Bernulphuskerk werd in 1944 zwaar beschadigd. Toen men na de oorlog met restauratie begon werd om financiële reden de toren afgebroken. Ook werd het Christusbeeld van de hand van de Wageningse beeldhouwer August Falise naar links op het kerkpleintje verplaatst.

De St. Bernulphuskerk werd in 1944 zwaar beschadigd. Toen men na de oorlog met restauratie begon werd om financiële reden de toren afgebroken. Ook werd het Christusbeeld van de hand van de Wageningse beeldhouwer August Falise naar links op het kerkpleintje verplaatst.

Voor de geschiedenis van de Dennenkamp zie gebouwen en personen (Lebret). Een luchtfoto van voor WOII geeft de situatie ter plekke fraai weer.

Het huis Schooneveldheuvel links van de kerk. Achter de villa enige kleine behuizingen die met de sloop van de villa ook verdwenen. Liks daarvan nabij de grote weide het door de neef van Jacobus Lebret, Nicolaas Marius Lebret, die de Dennenkamp erfde, sterk vergrote huis.

Het huis “Schooneveldheuvel” links van de kerk. Achter de villa enige kleine behuizingen die met de sloop van de villa ook verdwenen. Liks daarvan nabij de grote weide het door de neef van Jacobus Lebret, Nicolaas Marius Lebret, die de “Dennenkamp” erfde, sterk vergrote huis.

 

Nog een luchtfoto van de Dennekamp met de fraaie lanenstructuur.

Nog een luchtfoto van de “Dennenkamp” met de fraaie lanenstructuur en linksboven de moestuin met de bijgebouwen.

Na WOII vestigt de gemeente Renkum zich in het voormalige huis de Dennenkamp. Het gemeentehuis zal hier tot 1966 gevestigd zijn als de nieuwbouw van het huidige gemeentehuis wordt voltooid.

263

Het gemeentehuis de “Dennenkamp” vlak voor de afbraak in 1966. Duidelijk zichtbaar de contouren van de oorspronkelijke villa.

293

 

De raadzaal van het gemeentehuis de Dennenkamp.

De raadzaal van het gemeentehuis de Dennenkamp.

 

Een bruiloftstoet in de jaren '50 op de oprijlaan van het gemeentehuis op "de Dennenkamp". Op de achtergrond het pand van de boekhandel Romijn.

Een bruiloftstoet in de jaren ’50 op de oprijlaan van het gemeentehuis op “de Dennenkamp”. Op de achtergrond het pand van de boekhandel Romijn.

Oorspronkelijk was er in 1859 door de advocaat J.H. Loopuyt een fraaie villa neergezet. In 1880 gaat deze echter op Dreijen wonen en verkoopt het landgoed de “Dennenkamp” aan Jacobus Lebret.

Het door Loopuyt gebouwde huis de Dennenkamp.

Het door Loopuyt gebouwde huis de “Dennenkamp”.

Om het huis heen lag een fraaie parkachtige omgeving. Het landgoed strekte zich noordwaarts uit tot de huidige Dennenkampweg.

010h

Eén van de fraaie lanen die op het landgoed de Dennenkamp voorkwamen.

 

bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis op de Markt werd het oude gemeentehuis de "Denenkamp", waar de ambtenaren na WOII in gehuisvest waren, afgebroken na oplevering van het nieuwe gemeentehuis.

Bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis op de Markt werd het oude gemeentehuis de “Dennenkamp”, waar de ambtenaren na WOII in gehuisvest waren, afgebroken na oplevering van het nieuwe gemeentehuis.

Tegenover de Dennenkamp lag aan de zuidzijde van de Utrechtseweg het pand van de befaamde boekhandelaar/ uitgever Pieter Johannes Romijn. Deze was er in 1907 begonnen. Vader Gerard Romijn (1846-1929), die jaren daarvoor in de Lindenhoek bij de Concertzaal zijn boekhandel/ uitgeverij was begonnen, kocht het pand aan de Utrechtseweg voor zijn zoon van de familie Elmendorp. Het interieur werd geleverd door de LOV- meubelfabriek. Als in 1948 Pieter Romijn overlijdt wordt de winkel voortgezet door J. F. Scholten die hem in later jaren verplaatst naar de hoek van de Weverstraat, waarna het pand wordt afgebroken t.b.v. de bouw van de Romijnflat.

De winkel van Pieter Romijn later Scholten aan de Utrechtseweg.

De winkel van Pieter Romijn later Scholten aan de Utrechtseweg.

 

Het interieur van de boekhandel. Een waar lustoord voor prentenverzamelaars en boekenliefhebbers.

Het interieur van de boekhandel. Een waar lustoord voor prentenverzamelaars en boekenliefhebbers.

 

De rij villa's tegenover de ingang van de "Dennenkamp met links het pand van Romijn, daarnaast "Schoonzicht" met als laatste zichtbare pand de banketbakkerij van Klint.

De rij villa’s tegenover de ingang van de “Dennenkamp” met links het pand van Romijn, daarnaast “Schoonzicht” met als laatste zichtbare pand de banketbakkerij van Klint.

Bovenstaande situatie uit 1917 is enige decennia later sterk veranderd. Toch zijn “Schoonzicht”” en het naastgelegen pand nog steeds goed herkenbaar. Ook het pand van Rieken (voormalig Klint) is herkenbaar.

Links een pakkende reclamezuil voor de boekhandel Romijn. Rechts daarvan de villa Schoonoord waarin nu sinds 2011 de juwelier/antiquair Helldorfer een winkel heeft.

Links een pakkende reclamezuil voor de boekhandel Romijn. Rechts daarvan de villa “Schoonzicht” waarin nu sinds 2011 de juwelier/antiquair Helldorfer een winkel heeft. Rechts, naast de tram, het enigszins naar voren stekende pand waarin ooit banketbakker J.F. Klint en na hem J. Rieken exquise gebak uitventten. De winkel daarvoor herbergde de winkel van Willink.

 

Van de situatie ter plekke bestaat ook een avond- uiitvoering. Links boekhanel Romijn en rechts de meubelwinkel van Makenbach.

Van de situatie ter plekke bestaat ook een avond- uiitvoering.Links boekhanel Romijn en rechts de meubelwinkel van Makenbach.

In de rij van winkels op bovenstaande foto bevond zich ook de winkel van de  Oosterbeekse Fotograaf Bernardus Hendrikus Langevoort (1901-1963). In de verslaglegging van het Oosterbeeks leven van alle dag is hij van groot belang geweest. Zijn vooroorlogse film “Oosterbeek kennen is Oosterbeek liefhebben” is een klassieker.

De winkel van de fotograaf B.H.. Langevoort aan de zuidzijde van de Utrechtseweg tegenover het toenmalige landgoed de "Dennenkamp"

De winkel van de fotograaf B.H.. Langevoort aan de zuidzijde van de Utrechtseweg tegenover het toenmalige landgoed de “Dennenkamp”

 

Het interieur van de winkel van de fotograaf Langevoort.

Het interieur van de winkel van de fotograaf B.H. Langevoort.

Salon de rafraichissements en patissier J. F. Klint

Het pand van J.F. Klint waarin hij een “Salon de rafraichissements” gevestigd had. Tevens afficheerde hij zich als “patissier”. hij nam de zaak over van C. H. Jacobs.

 

013bbbbb Banketbakker Rieken Oosterbeek

Banketbakker J. Rieken met echtgenote voor hun winkel.

 

Nog een afbeelding van de winkel van de banketbakker J. Rieken.

Nog een afbeelding van de winkel van de banketbakker J. Rieken.

 

Na Rieken treffen we in het sterk verbouwde pand de fotozaak van Rijk aan. Oostelijk daarvan is Albert Heijn neergestreken, komende van de hoek van de Weverstraat.

Na Rieken treffen we in het sterk verbouwde pand de fotozaak van Rijk aan. Oostelijk daarvan is Albert Heijn neergestreken, komende van de hoek van de Weverstraat.

 

Gaan we iets westelijker op de Utrechtseweg staan en kijken oostwaarts dan levert dit het volgende beeld op.

Gaan we iets westelijker op de Utrechtseweg staan en kijken oostwaarts dan levert dit het bovenstaande beeld op. Rechts de ingang van het Lukassenpad met ervoor café “Burgerlust”.

Naast de winkel van Rieken trof men aan eertijds de herberg met stalhouderij “de Blauwe Geit”. Rond 1860 koopt Willem Lukassen de panden en begint erachter met een smederij. Het café doet hij van de hand en zo wordt het eind negentiende eeuw hotel- café- restaurant “Burgerlust”, waarin achtereenvolgens Staleman, J. B. Rietfort en Fr. de Vries de scepter zwaaien. Op het terras, aanvankelijk met weinig verkeer op de Utrechtseweg, was het goed toeven.

Burgerlust met het terras aan de Utrechtseweg.

“Burgerlust” met het terras aan de Utrechtseweg.

 

het terras achter burgerlust in de tuin gelegen in het (huidige) Koningsdal

Het terras van “Burgerlust” vanuit een andere hoek. Rechts nog net een deel van villa “Eletta” op de oosthoek van de Annastraat zichtbaar.

 

Het in 1944 verwoeste Burgerlust. Rechts de doorgang van het Lukassenpad.

Het in 1944 verwoeste “Burgerlust”. Rechts de doorgang van het Lukassenpad.

Rechts daarvan de oorspronkelijk twee vrijwel identieke panden ter weerszijde van de ingang Annastraat. Bij de Annastraat vindt u beide panden in volle glorie.

Het verwoeste pand op de linkerhoek van de Annastraat, gelegen aan de Utrechtseweg.

Het verwoeste pand op de linkerhoek van de Annastraat, gelegen aan de Utrechtseweg, ooit villa “Eletta” (bouwjaar 1880) geheten en toen bewoond door mevrouw Boret- Kraemer. Later deed het dienst als distributiekantoor en zat er een middenstandsbank in. Op de achtergrond het meer gespaarde pand, villa “Jacoba” waarin in de glorietijd, eind negentiende eeuw, de arts J. J. F. H. Th. Merkus- Doornik woonde en na hem het notariskantoor Houtzagers er kantoor hield. Nog later had de tandarts Kooij er zijn praktijk.

 

De villa "Eletta" in 1945. De oude glorie is door de schade heen nog steeds zichtbaar.

De villa “Eletta” in 1945. De oude glorie is door de schade heen nog steeds zichtbaar

 

de voormalige pastorie van de hervormde kerk de villa Beukenhove.

De voormalige pastorie van de hervormde kerk de villa “Beuken Hove”. Links de villa op de westelijke hoek van de Annastraat, voor de recentelijke verbouwing, waarbij de aangehangen serre aan de oostkant verdween. (zie Annastraat)

Naast “Beuken Hove” ligt het pand dat nog steeds bekend staat als het “pand van Piet Onderwater”. het werd in 1883 gebouwd in opdracht van de familie Amshoff.

Rechts het huis van de familie Amshoff met links ervan "Beuken Hove" en daarachter de ingang van de Annastraat met de twee villa's ter weerszijde.

Rechts het huis van de familie Amshoff met links ervan “Beuken Hove” en daarachter de ingang van de Annastraat met de twee villa’s ter weerszijde.

 

Het monumentale pand Utrechtseweg 194, een van de rijksmonumenten van de gemeente Renkum.

Het monumentale pand Utrechtseweg 194, een van de rijksmonumenten van de gemeente Renkum. Rechts ervan de Villa “Merlet”.

 

In de linker villa vestigde zich eind jaren 170 de huisarts Piet Onderwater, met rechts van zijn praktijk het woonhuis van zijn ouders in de villa "Merlet".

In de villa op nummer 194, rechts van de beuk, vestigde eind jaren `70 de huisarts Piet Onderwater zijn praktijk, met rechts ervan het woonhuis van zijn ouders in de villa “Merlet”. Achter de beuk “Beuken Hove”.

 

In 2016 bevindt het pand zich in een staat die het nodige aan achterstallig onderhoud verraadt.

In 2016 bevindt het pand zich in een staat die het nodige aan achterstallig onderhoud verraadt.

Naast de villa “Merlet” trof men tot voor enige jaren de garage van Vette. Op die plek verscheen het appartementencomplex “Residence Liberty”.

Garage Vette, Utrechtseweg 198-200.

Garage Vette, Utrechtseweg 198-200.

Voor de westelijk hiervan gelegen panden gaan we terug in de tijd naar het befaamde hotel “Schoonoord” (z.a.).

Hotel Schoonoord rond 1920, toen Theo Janssen er de scepter zwaaide. Links ervan de bebouwing op de plek van garage Vette en daarvoor, rechts van de tram de villa Merlet waar toen de arts J. M Adriani er praktijk had, zoals het witte bord ongetwijfeld aangeeft.

Hotel Schoonoord rond 1920, toen Theo Janssen er de scepter zwaaide. Links ervan de bebouwing op de plek van garage Vette en daarvoor, rechts van de tram de villa “Merlet” waar toen de arts J. M Adriani praktijk had, zoals het witte bord ongetwijfeld aangeeft.

De opvolger van Th. Janssen in hotel Schoonoord was Constant Meijer, cuisinier de la Cour zoals hij zichzelf afficheerde. De advertenties uit zijn tijd leggen de nadruk op de keuken en de zalen voor diners tot 300 personen. Ook werd hierin melding gemaakt van de “Keizerszaal met zijn beroemde verzameling” die te allen tijde gratis te bezichten was. Geheel in de traditie van zijn voorganger stelde hij hier een kunstverzameling ten toon. Zo hing daar het schilderij “La chasse au bois” van de hand van Henriette Ronner- Knip, geflankeerd door twee werken van Barend Cornelis Koekkoek een zomer- en een wintergezicht. Maar ook kostbare Bouille- meubelen, een rozenhouten spiegelbureau, meerdere fraaie bronzen, kostbare klokken, kroonluchters, veel porselein maar ook een miniatuur Hindeloper- en Marker kamer. Wellicht hing elders in het hotel nog kunst die Janssen had verzameld waaronder veel werk van Toorop. In ieder geval ging bij de brand van 1944 die het gebouw verwoestte een werk van Toorop verloren met drie apostelen in een sacrale lijst. Een exacte kopie, zij het met gesigneerde litho’s maar met een even fraaie lijst was bij de Bernulphus-parochie terecht gekomen en overleefde de oorlog wel.

Ook Constant Meijer vergroot het hotel. Nog vlak voor de verkoop aan J. van der Vlist in 1921 bouwt hij een tweetal serres aan.

 

De hotelier van Schoonoord, vader van Hendrika van der Vlist, J. van der Vlist.

De hotelier van Schoonoord in de jaren`30, vader van Hendrika van der Vlist, J. van der Vlist.

 

Het hotel "Schoonoord" ten tijde van het directoraat van J. van der Vlist.

Het hotel “Schoonoord” ten tijde van het directoraat van J. van der Vlist.

 

Hotel "Schoonoord", rechts, nog zonder de oostelijke aanbouw, in de tijd van Theo Janssen. Ook hier weer rechts op de achtergrond rechts van de tram de duiding van de praktijk van de arts Adriani.

Hotel “Schoonoord”, rechts, nog zonder de oostelijke aanbouw, in de tijd van Theo Janssen, die de aanbouw aanbesteedde.
                                                    Ook hier weer rechts op de achtergrond rechts van de tram de duiding van de praktijk van de arts Adriani.

Aan de overzijde van hotel “Schoonoord” het woonhuis van de arts Caspar Louis Reuvens (z.a.) dat hij in 1898, bij zijn vestiging in Oosterbeek, kocht toen het nog villa “Bertha” heette. Hij herdoopt het in “Vreewijk” (z.a.) naar een wijk in Leiden, zijn vorige woonplaats.

Villa "Bertha", na aankoop door revens herdoopt in "Vreewijk".

Villa “Bertha”, na aankoop door Reuvens herdoopt in “Vreewijk”.

 

Het kruispunt Stationsweg/ Pietersbergseweg/ Utrechtseweg met links het hek van "Schoonoord", rechts dat van "Vreewijk" en rechts op de achtergrond de villa "Quatre Bras" (bouwjaar 1883).

Het kruispunt Stationsweg/ Pietersbergseweg/ Utrechtseweg met links het hek van “Schoonoord”, rechts dat van “Vreewijk” en rechts op de achtergrond de villa “Quatre Bras” (bouwjaar 1883).

Op het parkeerterrein op de westhoek van de Pietersbergseweg/ Utrechtseweg stond na WOII lange tijd een VVV- gebouwtje. Een vraagbaak voor Oosterbeek aandoende toeristen.

Het VVV- gebouwtje met op de achtergrond de villa "Oosterpark".

Het VVV- gebouwtje met op de achtergrond de villa “Oosterpark”.

 

In 1884 werden op de zuidzijde van de Utrechtseweg, tegenover de villa “Quatre Bras” twee villa’s bebouwd, “Oosterpark” en “Westerpark”.

De villa "Oosterpark"

De villa “Oosterpark”

 

Rechts een deel van de villa "Westerpark".

Rechts een deel van de villa “Westerpark”. links nummer 183, “Mariahof” en de villa op nummer 179.

 

De villa "Westerpark".

De villa “Westerpark”.

Aan de overzijde van “Westerpark” stond tot in de jaren ’60 een woning zoals we die ook aan de Annastraat aantroffen. Ten behoeve van de bouw van een kantoorpand in dat pas in 1986 in gebruik werd genomen werd het huis vele jaren daarvoor al gesloopt. Lange tijd lag het terrein braak net als dat van de voormalige villa “Mariahof” van dr. Giesberts (165). Op onderstaande twee foto’s zien we eerst de ligging , een detail van een tekening uit 1941, westelijk naast de villa ” Quatre Bras” en op de tweede foto de villa zelf. Het bureau gemeentewerken, rechts, was gevestigd in villa “Marja”.

Geheel links "Quatre Bras" met rechts daarvan onderstaand afgebeelde villa.

Geheel links “Quatre Bras” met rechts daarvan onderstaand afgebeelde villa.

 

Het als tuinmanswoning bekend staande huisop nummer 163

Het als tuinmanswoning bekend staande huis op nummer 163

Op de oosthoek van de Mariaweg, tegenover het verdwenen “Westerpark”, stond het pand “Mariahof” (Utrechtseweg 169) waarin de arts Giesberts sr. zijn praktijk had gevoerd. Helaas viel ook dit pand onder de sloophamer en verrees er een kantoorpand. Wederom een achteruitgang van het straatbeeld dat ooit aan de Utrechtseweg werd aangetroffen. De palen van het toegangshek werden verplaatst naar de tuinmanswoning van de Hemelsche Berg aan de Hoofdlaan bij de eendjesvijver. De gemeente Renkum kocht de villa “Mariahof” met tuinmanswoning in 1967 aan van de Stichting Römerhof ten behoeve van nieuwbouw.

De villa "Mariahof"

De villa “Mariahof”, het praktijkhuis van dr. Giesberts, in de eerste helft van de jaren “60.

 

"Mariahof", in haar laatste jaren voor de sloop in 1973.

“Mariahof”, in haar laatste jaren voor de sloop in 1973.

 

Op onderstaande foto zien we de villa’s vanaf de westhoek van de Steijnweg oostwaarts.

V.l.n.r.p de op de westhoek van de Steijnweg gelegen villa (183) en op de oosthoek van de Steijnweg achtereenvolgens richting Mariaweg gelegen 181 t/m 173.

Op onderstaande foto uit 1990 zien we v.l.n.r. de op de westhoek van de Steijnweg gelegen villa (183) en op de oosthoek van de Steijnweg achtereenvolgens richting Mariaweg gelegen 181 t/m 173.

Het linkse pand heeft als adres Steijnweg 2. Op de oosthoek van de Steijnweg de villa “Eureka”, in vroeger tijd “Welgelegen”. Het pand staat op de gemeentelijke monumentenlijst.

De voormalige villa "Welgelegen", nu "Eureka".

De voormalige villa “Welgelegen”, nu “Eureka”.

Het op Utrechtseweg 179 gelegen pand werd in 1887 in gebruik genomen.

De villa op Utrechtseweg 179

De villa op Utrechtseweg 179

De villa “Marja” gelegen op Utrechtseweg 175 werd gebouwd in 1875. In die tijd heette de villa nog “Dotta”. Zo treffen we vanaf 1892 tot aan zijn dood in 1902 als bewoner mr. Johan Pieter Adolf Graaf van Limburg Stirum. Deze weldoener was een van de grondleggers van de Vereeniging “Het Hoogeland”, de Vereeniging tot Christelijke verpleging van bedelaars en landloopers, die in later tijd werd herdoopt in de Christelijke Vereeniging tot stichting en instandhouding van landbouwkoloniën. De doelstelling van de vereniging luidde:
“het mogelijk maken dat gedurende ten hoogste 12 maanden zwervers, ex-gevangenen en vrijgelatenen uit Veenhuizen in de hoeve “Het Hoogeland” te Beekbergen werden opgenomen om hen daar voor te bereiden op terugkeer in de maatschappij”.

De villa zelf oogt nog als in vroeger jaren. Het staat op de gemeentelijke monumentenlijst. In de achtertuin is een klein woonwijkje aangelegd in 1987, huizen gelegen aan de doodlopende weg Marja, nummers 1 t/m 19.

 

Villa "Marja", Utrechtseweg

Villa “Marja”, de vroegere villa “Dotta”, Utrechtseweg 175 te Oosterbeek. In 1941 werd een verbouwing doorgevoerd t.b.v. de vestiging van de dienst gemeentewerken van de gemeente Renkum in de villa.

 

De villa op Utrechtseweg 171.

De villa op Utrechtseweg 173.

 

De portierswoning van Hartenstein op de westhoek Talsmalaan/Utrechtseweg. Lange tijd het woonhuis van de schilder Herman Romijn. Op de achtergrond het koetshuis van Hartenstein.

De portierswoning van Hartenstein op de westhoek Talsmalaan/Utrechtseweg. Lange tijd het woonhuis van de schilder Herman Romijn. Op de achtergrond het koetshuis van Hartenstein.

 

Net als de vorige foto is deze gemaakt in 1970. We zien de brandweerkazerne die gevestigd was in het koetshuis. Nadien begon Jan van Hooijdonk er een restaurant "Hartensteyn" in.

Net als de vorige foto is deze gemaakt in 1970. We zien de brandweerkazerne die gevestigd was in het koetshuis. Nadien begon Jan van Hooijdonk er een restaurant “Kleyn Hartenstein” in.

Een foto uit de tijd dat het huis “Hartenstein” nog bewoond was en het koetshuis zijn functie nog bezat.

Het koetshuis van "Hartenstein". Voor het pand een koets met tweespan.

Het koetshuis van “Hartenstein”. Voor het pand een koets met vierspan., waarvan twee paarden buiten beeld.

In later jaren werd de koets (koetsier) vervangen door een automobiel (chauffeur).
Na het overlijden van de weduwe Verburgt- Molhuysen in 1928 blijven de palfrenier Berends en de chauffeur Wijlhuizen in dienst van de dan op Hartenstein wonende zus van de overleden weduwe,  mej. A. B. Molhuysen.
Op een foto uit september 1930 staat een versierd automobiel achter Hartenstein, klaar voor de optocht ter gelegenheid van de 50 ste verjaardag van koningin Wilhelmina.   

338

Huis "Hartenstein" in de tijd dat het nog woonhuis was, voor WOII. Daarna werd er een hotel in gevestigd.

Huis “Hartenstein” in de tijd dat het nog woonhuis was, voor WO II. Daarna werd er een hotel in gevestigd.

 

Oostzijde van het huis "Hartenstein" met de fraaie serre.

Oostzijde van het huis “Hartenstein” met de fraaie serre.

 

De achterzijde van het huis "Hartenstein"

De achterzijde van het huis “Hartenstein”

 

Het Airborne- monument van Jac Maris in 1948 met op de achtergrond het huis "Hartenstein".

Het Airborne- monument van Jac Maris in 1948 met op de achtergrond het huis “Hartenstein”.

 

Luchtfoto van de omgeving van het huis "Hartenstein"

Luchtfoto van de omgeving van het huis “Hartenstein”

 

De Utrechtseweg aan het begin van de twintigste eeuw met rechts het huis de "Sonnenberg" en de oprijlaan naar het huis, thans de Sonnenberglaan.

De Utrechtseweg aan het begin van de twintigste eeuw met rechts het huis de “Sonnenberg” en de oprijlaan naar het huis, thans de Sonnenberglaan.

 

De portierswoning van de "Sonnenberg"

De portierswoning van de “Sonnenberg”

 

De nabij kasteel Doorwerth gevonden gevelsteen die oorspronkelijk als gevelsteen van een huis de "Sonnenberg" diende

De nabij kasteel Doorwerth gevonden gevelsteen die oorspronkelijk als gevelsteen van een huis de “Sonnenberg” diende

 

Huis de "Sonnenberg"

Huis de “Sonnenberg”

 

De oostzijde van het huis de "Sonnenberg" met de toegangspoort en het pad naar het huis voert

De oostzijde van het huis de “Sonnenberg” met de toegangspoort en de laan die naar het huis voert.

 

Het NOV tehuis in de jaren '60.

Het NOV tehuis in de jaren ’60.

 

Luchtfoto van het tehuis voor de Sonneberg.

Luchtfoto van het N.O.V. tehuis de Sonnenberg. Geheel links, aan de overzijde van de Utrechtseweg huis ” Burmania Heerdt”

Tegenover het voormalig landgoed de “Sonnenberg” ligt een rij villa’s tussen de Hoofdlaan en de Van Lennepweg. Het eerste pand op de westhoek van de Hoofdlaan werd gebouwd in 1924. Daarnaast ligt een twee onder één kap, Utrechtseweg 238/240,waarvan het bouwjaar 1925 is. Dan volgt 242 waarvan het bouwjaar 1926 is. Utrechtseweg 244 is uit het jaar 1954, 264 gebouwd in 1957, waarna de in 1927 gebouwde villa “Burmania Heerdt” volgt.  Utrechtseweg 250 is van recent bouwjaar, 2011 en de villa op de oosthoek van de Van Lennepweg dateert 1951.

Het plan Hemelsche Berg uit dat erin voorzag ten zuiden van de Utrechtseweg tot een villawijk te komen in het gebied tussen de Utrechtseweg en de Van Lennepweg.

Het plan “Villapark Hemelsche Berg” uit 1935 dat erin voorzag ten zuiden van de Utrechtseweg tot een villawijk te komen in het gebied tussen de Utrechtseweg en de Van Lennepweg. het betrof deels bestaande villa’s deels nog te bouwen. Opvalt de geplande bouw van villa’s aan de zuidzijde van de Van Lennepweg.- Collectie Gelders Archief Arnhem

 

De villa "Burmania Heerdt", na WOII.

De villa “Burmania Heerdt”, na WOII.

Uit deze rij tonen we hier de villa “Burmania Heerdt”. Deze villa werd gebouwd in opdracht van Willem Anthonie Poort, directeur van de “Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij”, geboren op 02-12-1868  te Kantens.
Willem Anthonie Poort werd 2 december 1868 te Kantens (Gr.) geboren. In 1887 werd hij benoemd tot onderwijzer te Ommen. In 1888 behaalde hij de middelbare akte. In 1889 ging hij terug naar de schoolbanken en bezocht hij, 21 jaar oud het gymnasium. In 1890 ging hij, in afwachting van de afronding van het gymnasium, al wis- en natuurkunde studeren in Groningen. (Hij deed pas in 1892 eindexamen gymnasium). Daarna blijkt dat hij een ware studiebol was. In 1893 doet hij kandidaats-examen in de wis- en natuurkunde en wordt leraar aan de zeevaartschool te Groningen en in 1895 leraar in de wiskunde te Middelburg. Op 31 december 1896 huwt hij in Groningen met Pieterina Berghuis (1865-1945).
Acht jaren later werd hij leraar wiskunde te Leeuwarden. Nadat hij in 1896 te Groningen gepromoveerd was op een proefschrift: “Een bijzondere klasse van Abel’s integralen”, werd hij in 1901 benoemd tot actuaris bij de Algemene Friesche. In April 1917 werd hij benoemd tot lid van de commissie, die minister Treub zou voorlichten omtrent de monopolie-plannen voor het verzekeringswezen. Enige jaren daarvoor had hij minister Abraham Kuyper meermalen advies gegeven over verzekeringsvraagstukken. Inmiddels was dr. Poort in 1924 tot mede-directeur van de Algemene Friesche benoemd, in welk beheer hij een zeer werkzaam aandeel had. In 1938 trad hij uit de directie en werd commissaris van de Algemene Friesche, hetgeen hij tot zijn overlijden in 1940 is gebleven.  In 1927 vestigt hij zich in Oosterbeek en laat de villa “Burmania Heerdt” bouwen, waarin hij tot aan zijn overlijden op 23 januari 1940 woonde. Hij werd in Velsen gecremeerd.

 

 Utrechtseweg 246. Foto 1993

Utrechtseweg 246, gebouwd in 1957. Foto 1993

 

De villa"Valkenburg"op de oosthoek van de Van Borsselenweg/ Utrechtseweg

De villa”Valkenburg”op de oosthoek van de Van Borsselenweg/ Utrechtseweg

 

De oranjerie van huize "Valkenburg, waarin de schilderes Anna Henriette Wolterbeek in de tweede helft van de negentiende eeuw haar zomeratelier had.

De oranjerie van huize “Valkenburg, waarin de schilderes Anna Henriette Wolterbeek in de tweede helft van de negentiende eeuw haar zomeratelier had.

 

Anna Henriette Wolterbeek in rust in de villa "Valkenburg"

Anna Henriette Wolterbeek in rust in de villa “Valkenburg”. Links van de haard het portret dat zij maakte van haar zus Marianne Antoinette Wolterbeek.

 

Achterzijde van huis "Valkenburg" met leden van de familie Wolterbeek. Foto 1889.

Achterzijde van huis “Valkenburg” met leden van de familie Wolterbeek. Foto 1889.

 

De familie Wolterbeek te paard achter huis "Valkenburg". Op de achtergrond de contouren van "De koude Herberg"

De familie Wolterbeek te paard achter huis “Valkenburg”. Op de achtergrond de contouren van “De Koude Herberg”. Foto 1889.

 

De tuinmanswoning van Valkenburg waar in de tijd van R. D. Wolterbeek de tuinman Jan Kouffeld woonde.

De tuinmanswoning van Valkenburg waar in de tijd van R. D. Wolterbeek de tuinman Jan Kouffeld woonde.

 

Jan Kouffeld tuinman

Jan Kouffeld tuinman van “Valkenburg” en groot kenner van exotische planten en heesters.

 

 

Links huis "Valkenburg met op de achtergrond de kop van de Van Borsselenweg en rechts de bocht in de Utrechtseweg, waarachter "de Koude Herberg".

Links huis “Valkenburg met op de achtergrond de kop van de Van Borsselenweg en rechts de bocht in de Utrechtseweg, waarachter “de Koude Herberg”. Foto uit 1889.

 

Villa "Valkenburg" op een winteravond.

Villa “Valkenburg” op een winteravond. Foto rond 1890 genomen ter hoogte van “De Koude herberg”.

 

Rechts de VannBorsselenweg en op de achtergrond villa "Valkenburg".

Rechts de Van Borsselenweg en op de achtergrond villa “Valkenburg”.

Het hek links op de foto werd door de familie Wolterbeek veelvuldig gebruikt om voor de fotograaf te poseren.

Ada Wolterbeek met haar echtgenoot op de fiets. Op de achtergrond "de Koude Herberg".

Ada Wolterbeek met haar echtgenoot Wopke Cnoop Koopmans op een ingenieus voertuig. Op de achtergrond “de Koude Herberg”. (Rechts het hek)

Met een iets bredere blik westwaarts langs de Utrechtseweg bij “de Koude Herberg” zien we rechts op het hek weer leden van de familie Wolterbeek met daarachter de herberg.

De Utrechtseweg nabij "de Koude Herberg". Foto uit 1889.

De Utrechtseweg nabij “de Koude Herberg”. Op het hek leden van de familie Wolterbeek met tennisrackets. Links de afslag naar de Van Borsselenweg. Foto uit 1889.

We eindigen voorlopig voor “De Koude Herberg”.

"De Koude Herberg" in de staat waarin het zich bevond rond 1900. Het betrof het in opdracht van R.D. Wolterbeek opgetrokken herberg na verplaatsing.

“De Koude Herberg” in de staat waarin het zich bevond rond 1900. Het betrof het in opdracht van R.D. Wolterbeek opgetrokken herberg na verplaatsing.

 

 

 

 

9 reacties op "Oosterbeek – Utrechtseweg"

 1. Carla Haarhuis  20 augustus 2015 at 13:23

  Prachtig, wat een uitgebreide collectie!

  Beantwoorden
 2. Berend van Zanten  20 januari 2016 at 19:24

  Ik deel volledig de mening van Carla. Voor mij was deze site een trip door memory lane.

  Beantwoorden
 3. R van strien  12 februari 2016 at 19:17

  Hallo ik ben op zoek voor mijn buurman die in de jaren 1955-1960 in Oosterbeek ln de Utrechtse weg of straat daar in een tehuis heeft gezeten hij weet alleen niet meer hoe het heette en welk nummer alle informatie is welkom wij gaan zaterdag even kijken in Oosterbeek om te kijken of hij nog wat herkend afz r van Strien

  Beantwoorden
  • Ephraïm John Tichéll  26 juli 2017 at 18:57

   Welnu, dat tehuis heette Jan Pieter Heijestichting; thans heet het nu Orthopedagogisch Centrum Jan Pieter Heije. Deze is nog steeds gevestigd aan de Utrechtseweg 316, dat toen nog het telefoonnummer had: 08307-5041.
   In de tijden dat hij daar tijdelijk woonde Had je daar het nog oude voorgebouw onder leiding van Juffrouw van de Dusse. Tevens werkte daar als leiding. Juffrouw ter Zelle, Juffrouw Wagenaar en juffrouw van der Bos. Tevens juffrouw Otterlo, die hoofd afwas bleek. eenm eisje dat daar al jaren als bewoonster werkte en later in dienst kwam. Als Directer werkte toen Dhr. van der Pol, later Dhr. van de Cleck. Tevens Dhr. Claasen als adjunct. Deze werkte in het kantoor rechts in het oude schoolgebouw dat ook een gedeelte dienst deed als gymzaal.

   Verderop op het terrein had je een villa staan. Daar was gevestigd de kleine groep onder leiding van Juffrouw Eva Planjer. Tevens had je daar ook de tussengroep, onder leiding van Dhr. Hans Schulthuys. En je had daar de grote groep, onder leiding van Bob van der Most. Tevens werkte daar ook juffrouw Sippie Deinum. hoofd was toen Dhr. Ellemeijer, die boven zijn woning had.

   Verder naast de tuincomplex en het houten huis die in Zwitserland was afgebroken en in Oosterbeek werd opgebouwd. Doch tegenover het tuincomplex, onder leiding van dhr. Stel. Had je het Rennessehuis onder Dhr. Spruytenburg, alwaar de oudere jongens woonde. Deze werkte in de tuin, of elders buiten de poorten van de JPH.

   In dezelfde jaren ’58 tot ver in de jaren ’60 zijn er verschillende paviljoens gebouwd en werd de villa uiteindelijke kantoor. De paviljoens die inmiddels eind jaren ’80 begin jaren ’90 al weer zijn afgebroken, heette De Oude Beuk en de Bosvijver.

   Misschien wel een heel late reactie, doch met plezier gedaan.

   Postscriptum:
   Mocht u nog meer vragen hebben. Meld mij dat dan krijgt u van mij ook mijn telefoonnummer.

   EJ

   Ephraïm John Tichéll

   Beantwoorden
 4. Bart Belonje  25 juni 2016 at 17:08

  Wat een prachtig overzicht van de Utrechtseweg in Oosterbeek, een historische reconstructie. Hartelijk dank.

  Beantwoorden
 5. Peter Kraft  21 juli 2016 at 15:57

  Wat een prachtige collecties foto’s! Weemoed, weemoed….
  Ik ben opgegroeid in Oosterbeek tussen 1955 (ik was toen 7) en 1970 (getrouwd en verhuisd naar elders)
  Zat op de O.L. Wilhelminaschool (meester van der Grijn) en nog een jaartje ULO achter de brandweer kazerne. Reijenga was toen daar de directeur. Bedankt!

  Beantwoorden
 6. W.M.Gerritsen-Makenbach  8 augustus 2016 at 17:23

  Wat een geweldige serie foto’s van de Utrechtseweg. Omdat ik geboren ben
  op de Utrechtseweg in 1936 in huize Makenbach (meubelzaak) ben ik zeer
  geïnteresseerd in deze serie.
  Veel herinneringen komen boven. Bedankt Heemkunde.

  Beantwoorden
 7. Jan Derksen  25 november 2016 at 16:55

  Geweldige foto’s Ik ben in 1942 geboren in Oosterbeek Verl. Paul Krugerstraat roept enorme emoties en herinneringen op. In 1959 verhuist maar kom nog regelmatig terug. Bedankt!

  Beantwoorden
 8. Wim van Zanten  28 oktober 2018 at 14:07

  Bloemisterij Buijs bestond in ieder geval nog in december 1958 want mevrouw Buijs, die mijn a.s. schoonvader Herman Eijbersen goed kende, verkocht mij het bruidsboeket van blauwe orchideeën waarmee ik mijn a.s. bruid Els Eijbersen verraste. Mevrouw Buijs is in januari 1965 overleden en op 22 januari 1965 begraven op de Algemene Begraafplaats Zuid aan de Van Limburg Stirumweg, Graf B 128.

  Beantwoorden

Reageren

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.