Oosterbeek – Benedendorpsweg

De naam verwijst naar de tijd waarin het dorp Oosterbeek zich, via de Weverstraat, langzaam naar de Utrechtseweg verplaatste. Tot midden negentiende eeuw lag het dorp Oosterbeek rond de Oude Kerk aan de toen nog Dorpsweg geheten doorgaande weg. Toen rond 1850 de Weverstraat, die tot dan toe tot de huidige Van Eeghenweg liep, werd doorgetrokken naar de Utrechtseweg verplaatsten middenstanders hun bedrijf van de Dorpsweg  richting de Utrechtseweg.
Met deze ontwikkeling ontstond een nieuwe dorpskern aan de Utrechtseweg en werd door verkaveling, o.a. van Dreijen, een bovendorp gebouwd.

We beginnen de wandeling langs de Benedendorpsweg bij het spoorviaduct.

Het spoorviaduct aan de Benedendorpsweg in 1945.

Het spoorviaduct aan de Benedendorpsweg in 1945.

Aan de zuidkant nabij de spoordijk lag een schuur met een klein houten huisje.

Schuur, nabij de spoordijk, met een agrarische bestemming.

Schuur, nabij de spoordijk, met een agrarische bestemming.

In later jaren lijkt er een woonbestemming aan het optrek te zijn gegeven.

Op een foto uit later jaren blijkt dat rechts ervan een houten woonhuisje staat. Rechts hiervan verscheen in 1916 het pand dat we nu vinden op nummer 4.

 

Het houten huis "Ora et Labora" op nummer 7, gebouwd in 1922.

Het houten huis “Ora et Labora” op nummer 7, gebouwd in 1922. De man met de gondeliershoed lijkt ook op de foto van het kleine houten huisje (zie hiervoor) te staan. Wellicht liet men, rond 1920, een groter houten huis aan de overkant bouwen?

Zicht vanaf de spoordijk op de Benedendorpsweg. Geheel links het huis op nummer 4, gebouwd in 1916 met links daarvan "Ora et Labora". De twee meest links gelegen panden staan nu op nummer 9 en 11. Het rietgedekte huis links daar weer van, op de oosthoek van de Rosandeweg, is nog niet aanwezig. Het werd gebouwd in 1930.

Zicht vanaf de spoordijk op de Benedendorpsweg. Geheel rechts het huis op nummer 4, gebouwd in 1916 met links daarvan “Ora et Labora” (1922). De twee meest links gelegen panden staan nu op nummer 9 (1915) en 11 (1925). Het rietgedekte huis dat we nu links daar weer van, op de oosthoek van de Rosandeweg, aantreffen is nog niet aanwezig. Het werd gebouwd in 1930. Geheel links het huis op nummer 14 (1910)

Even voorbij de Rosandeweg ligt aan de zuidkant een dubbel bewoond pand dat gebouwd werd in 1850,  Benedendorpsweg 16-18. De naam van het huis “Duno Zicht”, een duiding in de westgevel van het pand, verwijst naar het vrije uitzicht richting de stuwwal bij de “Duno”. Het sterk verbouwde pand is het oudste huis aan de Benedendorpsweg van spoordijk tot hoek Nedermeijer van Rosenthalweg. De oorspronkelijke arbeiderswoninkjes, die met name aan de uiterwaardenkant lagen, zijn verdwenen.

Huize "Duno Zicht", Benedendorpsweg 16-18 (foto collectie Wesselink)

Huize “Duno Zicht”, Benedendorpsweg 16-18
(foto jaren`50, collectie Wesselink)

 

4164 Benedendorpsweg bij Acacialaan Oosterbeek

De Benedendorpsweg tussen de Rosandeweg en het Stenen Kruis, ter hoogte van nummer 24. Rechts de boerderijen van E. J. Bongers en A. Bongers op de nummers 17 en 19 (oude nummering, nu 29-31). De huisjes links zijn voorbeelden van arbeiderswoninkjes.

 

Benedendorpsweg t.h,v, het huidige nummer 48. Rechts op de voorgrond, achter geboomte een verdwenen boerderij met daarboven uit stekend het nog bestaande huis op nummer 34, (sterk verbouwd) gebouwd in 1907.

Benedendorpsweg t.h,v, het huidige nummer 48. Rechts op de voorgrond, achter geboomte een verdwenen boerderij met daarboven uit stekend het nog bestaande huis op nummer 34, (sterk verbouwd) gebouwd in 1907.

 

Het in 1914 gebouwde dubbele woonjuis op Benedendorpsweg 76-78, gezien vanaf het Unksepad (uiterwaarden).

Het in 1914 gebouwde dubbele woonjuis op Benedendorpsweg 76-78, gezien vanaf het Unksepad (uiterwaarden). Op nummer 76 woonde rond die tijd de kunstschilder J. Rink (1860-1937).

 

 

010a

Links de winkel van tabakshandelaar D. Aalbers en Huis “Bato`s Zicht”, het woonhuis van de steenfabrikant P. den Uijl.

Geheel links de winkel van D. Aalbers, gebouwd in 1876, aanvankelijk tabakshandelaar in later jaren kruidenier.

Geheel links de winkel van de kruidenier C.W.H.. Aalbers, gebouwd in 1876. Rechts daarvan “Bato`s Zicht”. Het derde pand van links is de bakkerij van G. J. Schildering.

 

"Bato`s Zicht" vanuit het westen.

“Bato`s Zicht” vanuit het westen.

 

Bato`s Zicht.

“Bato`s Zicht”.

Bakker G. J. Schildering voor zijn winkel, huidig nummer 88, op de achtergrond "Bato`s Zicht". Al in 1858 treffen we een bakker H. Schildering aan in de adresboeken.

Bakker G. J. Schildering voor zijn winkel, huidig nummer 88, op de achtergrond “Bato`s Zicht”. Al in 1858 treffen we een bakker H. Schildering aan in de adresboeken. (collectie Boelens- Ilmer)

 

Het pand van bakker Schildering op nummer 82 met aan de overzijde de ingang van het Engelenpad.

Het pand van bakker Schildering op nummer 82 met aan de overzijde de ingang van het Engelenpad.

 

Het derde pand van rechts is de zwaar beschadigde winkel van bakker Schildering. In 1948 verscheen ter plekke een nieuw pand waarin bakker Schildering zijn bedrijf voortzette, nu op nummer 88.

Het derde pand van rechts is de zwaar beschadigde winkel van bakker Schildering. In 1948 verscheen ter plekke een nieuw pand waarin bakker Schildering zijn bedrijf voortzette, nu op nummer 88.

 

De firma Wandel bij de aanleg van de TOL-lijn.Geheel rechts de villa "Bella Vista", gebouwd in 1870 (nu nummer 98). Daarvoor een verdwenen volumineuze villa.

De firma Wandel bij de aanleg van de TOL-lijn. Geheel rechts de villa “Bella Vista” (nu nummer 96), waar de stoelenfabrikant J. Backer van Ommeren woonde en na hem C. W. Seijd, directeur van een elastiekfabriek. Daarvoor een verdwenen volumineuze villa, “Ida Aletta”, waarin rond 1882 S.F. Sieuwerts woonde en vanaf 1907 de ouders van de Oosterbeekse schrijfster Mien Labberton na de pensionering van vader Albert Labberton. Het tweede huis van links staat nog op de oosthoek van de Van Toulon van der Koogweg (nummer 77-79)

Benedendorpsweg 98, gebouwd in 1870.

Benedendorpsweg 98, gebouwd in 1870.

Vanaf villa "Bella Vista", links, zicht op de herberg "De Ploeg"., met daarnaast "De Parre", later "Betuwezicht", enige jaren het woonhuis van de schilder J.W. Bilders.

Vanaf villa “Bella Vista”, links, zicht op de herberg “De Ploeg”., met daarnaast “De Parre”, later “Betuwezicht”, enige jaren het woonhuis van de schilder J.W. Bilders. Het vierde pand van links is de villa “Rijnouwe”, waarin de familie André de la Porte heeft gewoond

Villa "Rijnouwe"rond 1930. De villa werd in 1944 als gevolg van oorlogshandelingen verwoest.

Villa “Rijnoue”rond 1930. De villa werd in 1944 als gevolg van oorlogshandelingen verwoest.

 

Villa "Rijnouwe".

Villa “Rijnouwe” op Benedendorpsweg 100. Links de achterzijde van 98 (zie hiervoor).

Een nog niet zo lang verdwenen huis aan de Benedendorpsweg lag op nummer 102, oostelijk naast de villa “Gelderse Blom”.

Op de plek van het huis op nummer 102 treffen we nu nieuwbouw uit 1998.

Op de plek van het huis op nummer 102 treffen we nu nieuwbouw uit 1998.

Een villa die de WOII heeft overleeft is de naastgelegen de “Gelderse Blom”. In dit huis heeft de schilder Anton Markus nog enige tijd gewoond. Op onderstaande foto staat hij op het balkon aan de rivierzijde van het pand.

1861 Markus op balkon Gelderse Bloem

Een niet geïdentificeerde familie voor de "Gelders(ch)e Blo(e)m", rond 1900.

Een niet geïdentificeerde familie voor de “Gelders(ch)e Blo(e)m”, rond 1900.

Als men zich op de westhoek van het perceel van de “Gelderse Blom” opstelde kreeg men het volgende beeld.

 

Gaat men iets voorbij de "Gelderse Blom" op de Benedendorpsweg staan dan krijgt men bovenstaand straatbeeld.

Gaat men rond 1910 iets voorbij de “Gelderse Blom” op de Benedendorpsweg staan dan krijgt men bovenstaand straatbeeld. Eerste pand van links bewoond door de slager B. J. Overmars, daarvoor in het lage huis de landbouwer W.C. van Veelen, het pand van de arbeider E. Eggen, gevolgd door het woonhuis van de graanhandelaar D. Rijks.

 

Een elektrisch tramstel van de TOL op de Benedendorpsweg.

Een elektrisch tramstel van de TOL op de Benedendorpsweg. Links het pand van de slager B. J. Overmars. Rechts vooraan de graanschuur van D. Rijks met daarachter de stalling van “de Ploeg” en daar weer achter “de Parre”. Tegenover de graanschuur het pand op nummer 110, het woonhuis van de graanhandelaar D. Rijks.

We bekijken eerst de zuidzijde van de Benedendorpsweg ter plekke.

635

Links de graanschuur van D. Rijks met rechts zijn woonhuis.

 

In later jaren verscheen er een kruidenierswinkel met de winkeldeur op de plek van het derde raam van links. Ter plekke van de voordeur bevindt zich nu nu een etalage.

Rond 1915 bevond zich in het pand met nummer 114 de kruidenierswinkel van J. Grootenhaar, met de winkeldeur op de plek van het derde raam van links. Rond 1930, als het woonhuis is geworden, bevindt de voordeur zich op de plek van de etalage met het opschrift “Van Houtens cacao” (zie volgende afbeelding).

Benedendorpsweg 114, tegenover "de Ploeg", nog als woonhuis met de voordeur in het midden van de voorgevel.

Benedendorpsweg 114, tegenover “de Ploeg”, nu als woonhuis met de voordeur in het midden van de voorgevel.

Een koetsje voor het woonhuis op Benedendorpsweg 114.

Een koetsje voor het woonhuis op Benedendorpsweg 114.

Links de schuur van de graanhandelaar Rijks met rechts het huis op nummer 110.

Links de schuur van de graanhandelaar Rijks en daarvoor de stalling van “de Ploeg”. Rechtsachter het huis op nummer 110.

 

Het voorlaatste huis aan de zuidkant voor de Polderweg,

Het voorlaatste huis, twee onder een kap, aan de zuidkant voor de Polderweg.

 

 

Van links voor naar achter, "de Parre", "de Ploeg", de stalling van "de Ploeg" en de graanschuur van D. Rijks. Rechts het dubbel bewoonde huis.

Van links voor naar achter, “de Parre”, “de Ploeg”, de stalling van “de Ploeg” en de graanschuur van D. Rijks. Rechts het dubbel bewoonde huis.

 

De stalling van "de Ploeg" met personen op het plaatsje tussen de graanschuur en de stalling.

De stalling van “de Ploeg” met personen op het plaatsje tussen de graanschuur en de stalling.

 

Rechts het laatste huis voor de Polderweg aan de zuidzijde van de Benedendorpsweg, na WOII. Het werd gerestaureerd en staat nu op nummer 118.

Rechts het laatste huis voor de Polderweg aan de zuidzijde van de Benedendorpsweg, na WOII. Het werd gerestaureerd en staat nu op nummer 118. Links het pand van garage Klaassen.

1101

Het zojuist afgelegde traject van de Benedendorpsweg tussen de voet van de Ploegseweg en de Oude Kerk(linksboven op de foto). Fot van na WOII.

Op deze luchtfoto van voor WOII is de rij panden die we zojuist bekeken in volgorde te zien.

Op deze luchtfoto van voor WOII is de rij panden die we zojuist bekeken in volgorde te zien. Rechts van de Oude Kerk, op een kleine 50 meter, het kerkgebouw “Bethanië”. Het witte gebouw daar weer 50 meter oostelijker van is “De Parre”.

Een na-oorlogse luchtfoto van het gebied Benedendorpsweg vanaf de Ploegseweg tot aan

Een na-oorlogse luchtfoto van het gebied Benedendorpsweg vanaf de Ploegseweg tot aan het kruispunt Weverstraat/ Benedendorpsweg. Geheel links de Concertzaal aan de Rozensteeg,. Rechts het eeuwenoude grasland aan de Geelkerkenkamp.

De plek van de zojuist bekeken panden aan de Benedendorpsweg aan het einde van WOII.

De plek van de zojuist bekeken panden aan de Benedendorpsweg aan het einde van WOII.

 

Een foto uit 1990 die de situatie ter plekke van "De Ploeg" en "De Parre" weergeeft. Achter de bocht de voormalige smederij van Breman.

Een foto uit 1990 die de situatie ter plekke van “De Ploeg” en “De Parre” weergeeft. In de bocht de nog bestaande voormalige smederij van Breman en het woonhuis uit 1890 (wit).

Aan de noordkant van de Benedendorpsweg, westelijk van “de Parre”, trof men het nog bestaande pand van smederij Breman, dat van de voormalige stalhouderij, in later tijd garage, Klaassen en het oude kerkgebouw “Bethanië”.

Benedendorpsweg 117, de oude smederij van Breman, en 119, beide nu woonhuis.

Benedendorpsweg 117, de oude smederij van Breman, en 119, beide nu woonhuis.

 

Het meest rechtse pand op deze foto uit 1952 is de smedrij van Breman. Links de garage Klaassen.

Het meest rechtse pand op deze foto uit 1952 is de smedrij van Breman. Links de garage Klaassen.

 

De garage Klaassen rond 1925.

De garage Klaassen rond 1925.

 

Garage Klaassen na WOII.

Garage Klaassen na WOII.

Op deze foto van rond 1900 is de rij panden tot aan het kruispunt Weverstraat/ Benedendorpsweg goed zichtbaar. Links van de lantaarnpaal, geheel achteraan, het kerkgebouw "Bethanië", daarvoor het kosterhuis van de Oude Kerk met in het achterhuis sinds 1820 de dorpsschool die in 1864 aan de Weverstraat werd ondergebracht (de OLS I)

Op deze foto van rond 1880 is de rij panden tot aan het kruispunt Weverstraat/ Benedendorpsweg goed zichtbaar. Links van de lantaarnpaal, geheel achteraan stalhouderij Klaassen. Het middelste pand, het kosterhuis van de Oude Kerk met in het achterhuis sinds 1820 de dorpsschool die in 1864 aan de Weverstraat werd ondergebracht (de OLS I). Geheel links de hoek van de Weverstraat.

Harmonie "De Eenvoud" op de stoep van "Bethanië", met zittend links de dirigent Evert de Graaf.

De Christelijke Harmonie “De Eenvoud” op de stoep van het kerkgebouw “Bethanië”, met zittend links de dirigent Evert de Graaf.

Koninginnedagviering, 31 augustus 1911, op de "wei van Rijks". Midden achter het kerkgebouw "Bethanië".

Koninginnedagviering, 31 augustus 1911, op de “wei van Rijks”. Eerst zichtbare gebouw links het kerkgebouw “Bethanië”, gebouwd rond 1880..

Oude Kerk vanuit het zuidoosten met op de voorgrond "de wei van Rijks" en links op de voorgrond de Leigraaf.

Oude Kerk vanuit het zuidoosten met op de voorgrond “de wei van Rijks” en links op de voorgrond de Leigraaf.

 

Kruispunt Weverstraat- Benedendorpsweg in noordelijke richting gekeken.

Kruispunt Weverstraat- Benedendorpsweg in noordelijke richting gekeken. In het midden de Openbare Lagere School I met rechts daarvoor “De Meihof”. Het huis links is in WOII verwoest.

Hier het verdwenen hoekhuis met de ervoor, aan de Benedendorpsweg liggende voortuin. Op deze plek vinden we nu het grasveld tegenover de Oude Kerk.

Hier het verdwenen hoekhuis met de ervoor, aan de Benedendorpsweg liggende voortuin. Op deze plek vinden we nu het grasveld tegenover de Oude Kerk.

Het vermoeden bestaat dat de filosoof Opzoomer in deze villa zijn laatste jaren doorbracht.

Een foto van rond 1890 met links, onder de boom, de ingang van de "Nattesteeg", de huidige "Rozensteeg". Het pad liep voor de Concertzaal langs over de "Eng" naar de Kneppelhoutweg. Het stuk over de "Eng" en daarna heet nu "Rozenpad". Rechts van her oorspronkelijke gebouw (onder het zadeldak) de oostelijk aangebouwde lokalen en rechts daar weer van de dienstwoning van de hoofdonderwijzer Aart van Ewijk.

Een foto van rond 1890 met links, onder de boom, de ingang van de “Nattesteeg”, de huidige “Rozensteeg”. Het pad liep voor de Concertzaal langs over de “Eng” naar de Kneppelhoutweg. Het stuk over de “Eng” en daarna heet nu “Rozenpad”. Rechts van het oorspronkelijke gebouw (onder het zadeldak) de in 1886, oostelijk, aangebouwde lokalen en rechts daar weer van (net buiten beeld) de dienstwoning van de hoofdonderwijzer Aart van Ewijk.

 

De Oude Kerk voor WOII met het transept nog "in volle glorie".

De Oude Kerk voor WOII met het transept nog “in volle glorie”.

 

We naderen het kruispunt met de Bildersweg (Dr. Brevéestraat is pas na WOII aangelegd). Het huis rechts van "Lindenhoek" liggend in de bocht overleefde WOII niet. (nu nummer 145)

We naderen het kruispunt met de Bildersweg (Dr. Brevéestraat is pas na WOII aangelegd). Het huis rechts van “Lindenhoek” liggend in de bocht overleefde WOII niet. (nu nummer 145)

 

De bocht in de Benedendorpsweg nabij de Oude Kerk met links de Wilhelminalinde.

De bocht in de Benedendorpsweg nabij de Oude Kerk met links de Wilhelmina-linde.

 

Enige meters westelijker met de Wilhelminalinde vol in beeld.

Enige meters westelijker met de Wilhelmina-linde vol in beeld.

 

Links de ingang van de Bildersweg met daarachter de Concertzaal en de ervoor staande villa. Rechts "Lindenhoek" waar de uitgever/boekhandelaar G. Romijn zijn winkel had. Foto 1925.

Links de ingang van de Bildersweg met daarachter de Concertzaal en de ervoor staande villa. Rechts “Lindenhoek” waar de uitgever/boekhandelaar G. Romijn zijn winkel had. Achter de bomen is “De Meihof”, aan de Weverstraat gelegen, zichtbaar. Foto 1925.

 

Het pand van de uitgever/boekhandelaar G. Romijn. Op de voorgrond een gezelschap rond de Wilhelmina-linde.

Het pand van de uitgever/boekhandelaar G. Romijn. Op de voorgrond een gezelschap rond de Wilhelmina-linde.

De Wilhelmina-linde met erachter de Eng. V.l.n.r. Het "paleis van juffrouw Lamers" aan het Rozenpad, nu sterk verbouwd, de muziekkoepel van hotel "de Doornenkamp en op de achtergrond de villa "Roestenburg "aan de Pietersbergseweg.

De Wilhelmina-linde met erachter de Eng. V.l.n.r. Het “paleis van juffrouw Lamers” aan het Rozenpad, nu sterk verbouwd, de muziekkoepel van hotel “de Doornenkamp en op de achtergrond de villa “Roestenburg “aan de Pietersbergseweg.

Voor hotel "de Doornenkamp", links achter zware kastanjes, kijken we oostwaartsd met op de achtergrond "Lindenhoek".

Voor hotel “de Doornenkamp”, links achter zware kastanjes, kijken we oostwaartsd met op de achtergrond “Lindenhoek”.

 

 

De overzijde van het hotel "de Doornenkamp", waar in later jaren, westelijk van het rechtse pand, een overtuin was gevestigd.

De overzijde van het hotel “de Doornenkamp”, waar in later jaren, westelijk van het rechtse pand, een overtuin was gevestigd.

 

Vooraanzicht van hotel "de Doornenkamp"".

Vooraanzicht van hotel “de Doornenkamp”, waar rond1860 veel schilders van de Oosterbeekse School tijdens hun verblijf in de zomer een onderkomen vonden.

 

De tuin van hotel "de Doornenkamp".

De tuin van hotel “de Doornenkamp”.

 

Gezicht op de benedendorpsweg in westelijke richting met rechts op de achtergrond de villa "Buitenrust".

Gezicht op de benedendorpsweg in westelijke richting met rechts op de achtergrond, bij de handwijzer die de Kneppelhoutweg toen nog Holleweg geheten aangeeft, de villa “Buitenrust”. tussenn de twee panden links de overtuin van het hotel.

In 1931 was het met de grote naam van het hotel “de Doornenkamp” gedaan en werd er een wasserij in gevestigd, gedreven door C. van Dolderen, die in die tijd in de adresboeken staat omschreven als “bleeker”.
In de oorlogshandelingen rond de slag om Arnhem ging het gebouw verloren en verscheen na WOII een tweeslag woningen.

De villa "Rozenhage" ooit eigendom van Jan Kneppelhout van het huis "de Hemelse Berg" die het in 1880 ter beschikking stelde aan de schilder J.W. Bilders en zijn tweede echtgenote Marie Bilders- van Bosse.

De villa “Rozenhage” ooit eigendom van Jan Kneppelhout van het huis “de Hemelse Berg” die het in 1880 ter beschikking stelde aan de schilder J.W. Bilders en zijn tweede echtgenote Marie Bilders- van Bosse.

Westelijk van “Rozenhage”, op de hoek van de Holleweg (Kneppelhoutweg) met de Benedendorpsweg het huis “Buitenrust”, waar ooit de ouders van de schrijfster Augusta de Wit woonden, maar dat ook dienst heeft gedaan als rusthuis voor verpleegsters.

050m

Rechts de rond 1860 gebouwde villa “Buitenrust” op de hoek van de Holleweg. Links de handwijzer voor het huis op nummer 170, rond 1900 het pension “Catharina” van de familie Gerritsen.

 

De villa" Buitenrust" met links op de achtergrond het door Jan Kneppelhout gebouwde derde huis "Hemelsche Berg".

De villa” Buitenrust” met links op de achtergrond het door Jan Kneppelhout gebouwde derde huis “Hemelsche Berg”.

 

Links "Buitenrust" en rechts op de achtergrond het huis op nummer 160, gebouwd in 1870 en nog aanwezig.

Links “Buitenrust” en rechts op de achtergrond het huis op nummer 160 (tegenover “Rozenhage”), gebouwd in 1870 en nog aanwezig.

 

Het nog bestaande huis aan de Benedendorpsweg 170, gebouwd in 1850, waarin rond 1900 het pension "Catharina" gevestigd was.

Het nog bestaande huis aan de Benedendorpsweg 170, gebouwd in 1850, waarin rond 1900 het pension “Catharina” gevestigd was, later het pension Gaasbeek. Maar vanaf 1872 vooral bekend als het huis van de timmerman Arend Hilhorst jr. (1830-1909). Deze was 8 jaar gemeenteraadslid en daarna 18 jaar wethouder. Naar hem is de Hilhorstweg genoemd.

Met Jan Kneppelhout had de familie Hilhorst een innige band. Voordat Arend het huis op 170 betrok woonde hij in 1871 enige tijd in de villa “Lucienheuvel” die Kneppelhout ging afbreken teneinde een vijver ter plekke te kunnen laten aanleggen door H. Copijn.
Een zoon van Arend, Eelco Arend (1866-1907) was van 1893 tot 1906 onderwijzer op de OLS I aan de Weverstraat onder hoofdonderwijzer Aart van Ewijk, maar vooral secretaris van Jan Kneppelhout en na diens overlijden van Ursula Kneppelhout- van Braam.
Een neef van hem, Arend Gerrit Hilhorst (geboren in 1847) kwam in 1864 vermoedelijk als pupil enige tijd bij Jan Kneppelhout en Ursula Kneppelhout- van Braam inwonen op Rapenburg 83 in Leiden.

De oostelijke inrit van "Villa Nova", gelegen westelijk naast pension "Catharina".

De oostelijke inrit van “Villa Nova”, gelegen westelijk naast pension “Catharina”.

 

"Villa Nova", gebouwd rond 1865 door de bankier Fock die daarvoor in de villa "Lucienheuvel"woonde op de plek van de huidige vijver van de "Hemelse Berg". Later werd de villa omgedoopt tot "Dennenoord door de toenmalige bewoners de familie Lucardie.

“Villa Nova”, gebouwd in 1863 in opdracht van de bankier Fock die daarvoor in de villa “Lucienheuvel” woonde op de plek van de huidige vijver van de “Hemelse Berg”. Later werd de villa omgedoopt tot “Dennenoord” door de toenmalige bewoners de familie Lucardie.(zie ook Dennenoord). Links, acher de bomen, het koetshuis.

De zuidelijke ingang van het landgoed De Hemelsche Berg lag en ligt aan de Benedendorpsweg 150 meter na de Kneppelhoutweg.

Rechts de ingang van de Hemelsche Berg met aan de oprijlaan het door Kneppelhout verbouwde logement De Witte Poort dat dienst deed als gastenverblijf voor het huis de Hemelsche Berg. Toen het in eigendom kwam van de familie Beelaerts van Blokland werd de naam gewijzigd in Transfalia.

Rechts de ingang van de Hemelsche Berg met aan de oprijlaan het door Kneppelhout verbouwde logement De Witte Poort dat dienst deed als gastenverblijf voor het huis de Hemelsche Berg. Toen het in eigendom kwam van de familie Beelaerts van Blokland werd de naam gewijzigd in “Transvalia”. Links het huis van de huisschilder G. J. Hilhorst.

In de jaren voor 1853 stond aan de oprijlaan van “de Hemelse Berg” het logement “de Witte Poort”, gedreven door de pachter ervan Van Muiswinkel. Jan Kneppelhout verbouwde het na aankoop van de “Hemelse Berg” tot een gastenverblijf maar verhuurde het aan de mr. H.  Hoeufft van Velzen die er tot 1870 woonde en het huis “Rijnzicht” noemde. Daarna woonde mr J. H. W. Kool er die op het terrein een koetshuis lieten bouwen. Na 1898 komt het in handen van de erven jhr.  G. J. Th. Beelaerts van Blokland (1843-1897), die het huis herdopen in “Transvalia”, een eerbewijs aan de overledene, daar hij  de Boerenrepubliek ‘Transvaal’ in Den Haag, Parijs, Berlijn en Lissabon had vertegenwoordigd. Hij was overleden na een kerkdienst in de Willemskerk te Den Haag. In WOII wordt het, net als huis “de Hemelse Berg” verwoest en bouwde zijn kleinzoon jhr. Jan Jacob Gerard (Mickey) Beelaerts van Blokland er een bungalow die hij tot zijn dood in 2005 bewoonde.

Een foto vanaf hetzelfde punt met een breder perspectief waardoor rechts de toegangspalen met het opschrift "Hemelsche Berg" zichtbaar zijn. Deze staan nog steeds op dezelfde plek.

Een foto vanaf hetzelfde punt met een breder perspectief waardoor rechts de toegangspalen met het opschrift “Hemelsche Berg” zichtbaar zijn. Deze staan nog steeds op dezelfde plek.

 

Links het huis van de huisschilder Hilhorst met daarachter een verdwenen boerderijtje en, op de achtergrond links, de voorgevel "van "de Witte Poort". Rechts de ingang van "Transvalia".

Links het huis van de huisschilder Hilhorst met daarachter een verdwenen boerderijtje en, op de achtergrond links, de voorgevel “van “de Witte Poort”. Rechts de ingang van “Transvalia”.

De familie Beelaerts van Blokland voor "Transfalia".

De familie Beelaerts van Blokland voor “Transvalia”.

In 1870 werd een boerderij gebouwd die de naam “Witte Poort” kreeg nadat de oorspronkelijke “Witte Poort” -van het gastenverblijf van Jan Kneppelhout- werd herdoopt in “Rijnzicht”. De oorspronkelijke “Witte Poort” lag dus niet hier maar 50 meter oostelijker aan de noordzijde van de Benedendorpsweg.

De boerderij "de Witte Poort", gebouwd in 1850, hier eind jaren `80 van de twintigste eeuw.

De boerderij “de Witte Poort”, gebouwd in 1870, hier eind jaren `80 van de twintigste eeuw.

 

Het huis "Kastanjehof", nummer 196-198, werd gebouwd in 1850.

Het huis “Kastanjehof”, nummer 196-198, werd gebouwd in 1850.

De ” Kastanjehof ” werd vanaf de jaren `50 van de negentiende eeuw bewoond door een zoon van suikerfabrikant/burgemeester Johannes Backer, Evert Jan (1825-1885), die handelaar in brandstoffen en, in later jaren, wijnen en gedistilleerd was. De ongehuwde Evert Jan Backer bewoonde het huis met zijn achternicht Jacoba Giesse. Net als zijn vader was hij op meerdere fronten actief. Zo kocht hij in 1872 de Westerbouwing maar was eveneens (stille) vennoot bij de steenfabriek van zijn neef Johannes Backer van Ommeren te Driel. Door een minder gelukkige leiding van de fabriek eindigde de samenwerking bij het failliet gaan ervan.

Tegenover "de Kastanjehof ligt het huis op nummer 197, gebouwd in 1850. Op deze foto ligt het aan het eind van de akke, achter bosschages. De boer met paard is Gerrit Hendrik van Veelen, koetsier en palfrenier bij de familie Wolterbeek (huis "Valkenburg". Zelfs de naam van het paard is bekend: Stella.

Tegenover “de Kastanjehof” ligt het huis op nummer 197, gebouwd in 1850. Op deze foto ligt het aan het eind van de akker, achter bosschages. De boer met paard is Gerrit Hendrik van Veelen, koetsier en palfrenier bij de familie Wolterbeek (huis “Valkenburg”). Zelfs de naam van het paard is bekend: Stella.

In 1879 bouwde de boomkweker Zeevat de villa “Klein Doornik”. De stenen voor de bouw van het huis wist hij voor een zacht prijsje te verwerven toen een met stenen bevrachte schuit op de Rijn zonk. Net als Evert Jan Backer handelde hij daarnaast in kolen.

Huis "Klein Doornik", gebouwd in 1879.

Huis “Klein Doornik”, gebouwd in 1879. Geheel links de rechter helft van een dubbel woonhuis, nummer 202-204, gebouwd in 1904. Het moge duidelijk zijn dat hier een bomenkweker woonde.

Op de hoek met de Veerweg ligt de in 1874 gebouwde dubbele villa waarvan het voorhuis als adres heeft Benedendorpsweg 210 en het achterhuis Veerweg 2.

Links de aangehangen serre van villa "Schoonzicht".

Links de aangehangen serre van villa “Schoonzicht”.

 

In "Schoonzicht" heeft een aantal jaren een herstellingsoord, o.l.v. zuster G. v.d. Pol gezeten.

In “Schoonzicht” heeft een aantal jaren een herstellingsoord, o.l.v. zuster G. v.d. Pol gezeten. Voor het huis het kruispunt Van Borsselenweg/ Veerweg/ Benedendorpsweg.

Huis "Schoonzicht", gebouwd in 1870.

Huis “Schoonzicht”.

Aan het achterhuis bouwde Johannes Backer, nadat hij in 1852 de suikerfabriek aan de overzijde van de Benedendorpsweg, had gesloten, een fabriekshal waarin wol werd gekamd. Niet geheel ongepast in een omgeving waar tevens een gasfabriek stond en aan de overzijde van het hoekhuis “Schoonzicht” zijn beetwortelfabriek. Vanaf 1854 woonde Johannes Backer in het voorhuis van de villa “Schoonzicht”.

De wolkammerij achter het hoekhuis "Schoonzicht".

De wolkammerij achter het hoekhuis “Schoonzicht”.

 

De tramwissel op het kruispunt Benedendorpsweg/ Van Borsselenweg/ Veerweg. De Benedendorpsweg gaat hier over in de Oude Oosterbeekseweg.

De tramwissel op het kruispunt Benedendorpsweg/ Van Borsselenweg/ Veerweg.

Nabij de huidige parkeerplaats van de "Westerbouwing" kijken we oostwaarts en zien links op de achtergrond het huis op nummer

Nabij de huidige parkeerplaats van de “Westerbouwing” kijken we oostwaarts en zien links op de achtergrond het huis op nummer 197.

 

Eind jaren `20 van de vorige eeuw kruipt een tramstel van de TOL de heuvel nabij de Westerbouwing.

Eind jaren `20 van de vorige eeuw kruipt een tramstel van de TOL de heuvel op nabij de Westerbouwing.

 

 

 

1 reactie op "Oosterbeek – Benedendorpsweg"

  1. Sybe Streekstra  18 augustus 2018 at 17:09

    LS
    Ik wil jullie mijn complimenten geven voor deze serie. Veel herken ik omdat ik oud-Oosterbeker ben.

    Beantwoorden

Reageren

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.