Oosterbeek – Lebretweg

 

Van beneden naar boven: Taludweg en Lebretweg nabij de Parallelweg. Op de achtergrond de bebouwing aan de Stationsweg.

Van beneden naar boven: Taludweg en Lebretweg nabij de Parallelweg. Op de achtergrond de bebouwing aan de Stationsweg.

In 1880 wordt de villa met omliggend park, de Dennenkamp gekocht door Jacobus Lebret (1819-1906). Deze oud-hoogleraar  waterbouwkunde aan de Polytechnische School te Delft was gehuwd met Amelia Caland een zuster van de ontwerper van de Nieuwe Waterweg Pieter Caland, die na zijn pensioen nog enige jaren in Wageningen woonde in de aan de Generaal Foulkesweg (toen Rijksstraatweg geheten) gelegen “Villa Caland”. Zijn neef Nicolaas Marius erft van het kinderloze echtpaar Lebret de Dennenkamp. Deze bewoont het met zijn echtgenote Maria Helena Blois van Treslong tot zijn overlijden in 1924. Zijn weduwe woont er tot 1930, waarna hun zoon Nicolaas Marius er tot 1935 domicilie heeft. Bij de bebouwing aan de Lebretweg vallen uiteraard de woningen op die in 1910 werden gebouwd in opdracht van Gerrit Pelt, directeur van de Meubelfabriek Labor Omnia Vincit”, naar een ontwerp van de compagnon van Pelt, H.F. Mertens (1885-1960), die ook het pand  ” t Hoekhuis” zou ontwerpen in 1912. In dit pand op de westhoek va de Wilhelminastraat met de Utrechtseweg waren de toonkamers van LOV ondergebracht. Zijn streven was “doelmatig ingerichte werkmanshuisjes ter bevordering van een gelukkig gezinsleven” te ontwerpen. De huurprijzen voor 1 week lagen tussen de fl. 2,75 en fl. 3,25, voor de werknemers van Pelt een pittige huur maar het waren voor die die tijd fraaie woningen en de werknemers verdienden fl 027 per uur, een voor die tijd zeer hoog loon.

Tussen, links, villa Mathilda (woonhuis van de architect J. H. Benier) en rechts villa Doristeti loopt de Lebretweg weg van de Utrechtseweg.

Links, villa “Mathilda” (woonhuis van de architect J. H. Benier) en rechts villa “Doristeti” op het adres Lebretweg 1.

 

Enige van de in totaal 11 gebouwde arbeiderswoningen LOV aan de Lebretweg.

De 7 gebouwde arbeiderswoningen LOV aan de Lebretweg. Vooraan nummer 15. De nog steeds bestaande LOV woningen lopen van nummer 15 t/m 27.

 

De nog steeds in volle glorie aan de Lebretweg staande arbeiderswoningen van de LOV

De nog steeds in volle glorie aan de Lebretweg staande arbeiderswoningen van de LOV

Zicht op Lebretweg 22 met ervoor de plek waar nu, op de hoek van de St. Bernulphusstraat de twee onder één kap staat (nummer 20). Foto 1990.

Zicht op Lebretweg 22 met ervoor de plek waar nu, op de hoek van de St. Bernulphusstraat de twee onder één kap staat (nummer 20). Foto 1990.

Lebretweg 28-30 in 1984.

Lebretweg 28-30 in 1984.

Op Lebretweg 31 lag de voormalige wasserij van G. van Dolderen.

Op Lebretweg 31 bevond zich in de jaren ` 20 van de vorige eeuw de stoomwasserij van G. van Dolderen. Het betreft het linker deel van een twee onder één kap met achterliggende bedrijfsruimte. In 1932 verplaatste hij zijn wasserij naar het voormalige hotel “De Doornenkamp” aan de Benedendorpsweg. (z.a.)

Een van de winkels aan de Lebretweg betrof de kruidenierswinkel van J. Jansen, bakker, toen Lebretweg 36.

Jansen voor zijn winkel op Lebretweg 39.

Bakker J. Jansen voor zijn winkel op Lebretweg (jaren`20) 36, nu nummer 39. Het pand werd in 1908 neergezet en heeft door de jaren heen grote wijzigingen in de voorgevel ondergaan.

Vanaf 1938 komen we de melkslijter H. W. Bolck op Lebretweg 36 tegen. Ook na WOII is hij jarenlang melkboer op dit adres. Van hem bestaat een foto gezeten op zijn melkkar voor de portierswoning van Mariëndaal , gelegen nabij de ingang van de oprijlaan naar het huis Mariëndaal   aan de Utrechtseweg, met als adres Mariëndaal  2.

Melkslijter H.W. Bolck met melkkar voor Mariëndaal 2. Fot rond 1948.

Melkslijter H.W. Bolck met melkkar voor Mariëndaal 2.
Fot rond 1948.

 

 

Vivo ("Ik Leef") -winkel Lebretweg 39 na de verbouwing van de pui.

Vivo (“Ik Leef”) -winkel Lebretweg 39 na de verbouwing van de voorgevel. Na een latere verbouwing werd het een woonhuis en is het pand sterk veranderd van aanzien. Daarachter het heden nog zeer herkenbare huis op nummer 37 gebouwd in 1924.

De Lebretweg wordt na nummer 50 onderbroken door huizen met adres Zaaijierplein (zie aldaar). We nemen de volgende twee foto’s op om de wijzigingen in het betreffende punt te illustreren en omdat de achterliggende huizen op de Lebretweg staan/ stonden.

Zaaijerplein met rechts de Dennekampweg. Rechts achter twee bomen het boerderijtje van de familie Berendsen.

Zaaijerplein met rechts de Dennenkampweg. Rechts achter twee bomen een boerderijtje van de loodgieter H. Berendsen. Links op de achtergrond het huis op Lebret weg 45 dat gebouwd werd in 1920 dus er nog maar kort stond. Rond 1925 had schoenmaker L. Kip hier zijn bedrijf. De Chr. ULO-school is nog niet gebouwd.

 

Het zelfde punt in 1990.

Het zelfde punt in 1990.

 

Zicht vanaf het Zaaijerplein op de woningen aan de Lebretweg.

Zicht vanaf het Zaaijerplein op de woningen aan de Lebretweg, met rechts de witte boerderij van Jan Rensen. Links de twee panden op Zaaijerplein 8 (1920) en geheel links 9 (1938). Tussen het tweede en derde pand van links de Dennenkampweg. Het derde pand, op de noordhoek van de Dennenkampweg betreft een twee onder één kap uit 1910. De boerderij werd rond 1967 afgebroken om plaats te maken voor de nieuwbouw van2 dubbele panden. Een ongetwijfeld profijtelijke verkoop van het perceel van Rensen.

De boerderij van J.L. Rensen op Lebretweg 56

De boerderij van, rond 1920, J. L. Rensen, voerman, op Lebretweg 56

Lebretweg 56

Lebretweg 56

 

De boerderij van Renssen op nummer 56

De boerderij van Renssen op nummer 56

W1239 Lebretweg 1992

 

 

 

Het pension Van den Berg op Lebretweg 82. J. van den Berg was rond WOII boterhandelaar op dit adres.

Het pension Van den Berg op Lebretweg 82. J. van den Berg was rond WOII boterhandelaar op dit adres.

G. J. van Ingen voor zijn winkel op Lebretweg 68.

Bakker G. J. van Ingen, vanaf 1923 op dit adres, voor zijn winkel op Lebretweg 68.

Model-bakkerij G.J. van Ingen.

Model-bakkerij G.J. van Ingen.

In 1929 wordt het Volkshuis gerenoveerd en voorzien van enige aanbouw. Op een tekening in de collectie van het Gelders Archief Arnhem, vervaardigt door de dienst gemeentewerken (toegang 433-0002) is te zien dat onder andere de aanbouw van een badhuis voor de Oosterbeekse bevolking plaats vond.

Volkshuis 1929.1930

2665 Het nieuwe Volkshuis Lebretweg Oosterbeek

De opening van het nieuwe "Volkshuis", het latere zalencentrum "Lebret".

Opening van de Groen van Prinstererschool aan de Lebretweg in 1921. Het gezelschap poseert voor het “Volkshuis”. Enige aanwezigen: zittend midden met baard burgemeester Jan van der Molen met achter hem staand, eveneens met baard, Jan Voorink. Staand vierde van links wethouder jhr. J. Beelaerts van Blokland met rechts naast hem de gemeentesecrtaris A. van Oudenallen. Zij nog genoemd de Gereformeerde predikant ds. J.H. Koers, zittend tweede van rechts.

Het gemeentelijk badhuis was sinds 1929/’30  gevestigd in een aanbouw van het in 1921 geopende Volkshuis, dat later Parochiehuis werd. Tot 1 april 1972 bleef het badhuis in gebruik. Daarna werd het gebouw in gebruik genomen als het zalencentrum Lebret.

De openingsuren van het badhuis aan de Lebretweg.

De openingsuren van het badhuis aan de Schoolstraat.

W1244 Lebretweg 1992

Rond 1990 stond op de plek van de huidige garage Hooijer noodlokalen. Rechts de Schoolstraat.

De westhoek van de Lebretweg/ Parallelweg.

De westhoek van de Lebretweg/ Parallelweg. Hier zat voor WOII G. Rozenboom, van oorsprong behanger, die tevens een kruidenierswinkel had.

 

We eindigen bij de Parallelweg in een tijd dat de Lebretweg spaarzaam bebouwd was. ( Foto rond 1910)

We eindigen bij de Parallelweg in een tijd dat de Lebretweg spaarzaam bebouwd was. Zie ook de eerste foto bij deze straat. ( Foto rond 1910)

 

 

1 reactie op "Oosterbeek – Lebretweg"

  1. Coby Nijenhuis - van den Berg  29 oktober 2017 at 12:50

    Geweldige foto’s. Woon al sinds 1968 niet meer in Oosterbeek maar het blijft “mijn” dorp.

    Beantwoorden

Reageren

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.