Julianaweg

Jan Derk Baron van Wassenear schenkt Julianaweg aan Gemeente (1911)

Jan Derk Baron van Wassenear schenkt Julianaweg aan Gemeente (1911)De Julianaweg is in 1911 door Jan Derk Baron van Wassenaer van Rosande aangelegd over de terreinen die zijn eigendom waren. Door erfopvolging was hij in het bezit gekomen van het gebied dat tot de voormalige heerlijkheid Rosande behoorde. Het omvatte globaal dat stuk van Oosterbeek waar we nu de Mariënbergweg, Prins Bernhardweg, Evert van [...]