Straten

De familie Wellenbergh en huize De Sonnenberg

De familie Wellenbergh en huize De Sonnenberg

De rijke geschiedenis van een geliefd wandelgebied Pieter van der Kuil   Wie nu de dichte bebouwing op de Sonnenberg beziet kan niet vermoeden dat op die plek tot in de jaren ’50 van de vorige eeuw een groot landhuis stond omgeven door een fraai park. Een uitnemend voorbeeld van de (laat) negentiende eeuwse Oosterbeekse […]

De geschiedenis van “Rijnzicht”, Dorpsstraat Renkum.

De geschiedenis van “Rijnzicht”, Dorpsstraat Renkum.

(Cees Burgsteijn eindigde zijn beschrijving van de wandeling met Hendrikus van Roest (zie “Straten” Renkum) als hier volgt. (We hebben weer vele passende afbeeldingen toegevoegd- red.) Tot zover de aantekeningen van de heer H.H. van Roest. Ook ditmaal heb ik geprobeerd hem zoveel mogelijk zelf aan het woord te laten. Want juist zo hebt U […]

Hoe “het leeuwtje van Buren” in de Renkumse Dorpsstraat terecht kwam…

Hoe “het leeuwtje van Buren” in de Renkumse Dorpsstraat terecht kwam…

Lees het mooie verhaal (in 5 delen) van de Dorpsstraat in Renkum. Pieter van der Kuil heeft veel foto’s geselecteerd en neemt voor de wandeling de beschrijving van de Renkumse smid Henrikus H. van Roest als uitgangspunt. Ons oud- bestuurslid Cees Burgsteijn heeft er in ons kwartaalblad Schoutambt en Heerlijkheid, in een viertal bijdragen in de jaren `90 […]

Gemeenteontvanger J.H. George herdenkt gouden ambtsjubileum

Gemeenteontvanger J.H. George herdenkt gouden ambtsjubileumGemeenteontvanger J.H. George woonde rond 1870 aan de Utrechtseweg Links van de villa Overdal (aan de utrechtseweg) lag het gerenommeerde pension Eikenhorst. In 1860 woonde de naamgever ervan C.F.Sepmeijer er. Begin jaren 70 woont de gemeenteontvanger J.H. George er en rond 1900 drijft H. Menkman er een pension. Gemeenteontvanger J.H. George woonde begin 1900 aan [...]

Annastraat interactief in beeld

Annastraat interactief in beeldAnnastraat vanaf de Utrechtseweg Voorbeeld Annastraat Interactief De Oosterbeekse straten (A-Z) De Annastraat is genoemd naar Anna Geertrui Sanders (geboren te Amsterdam 1861, overleden te Freiburg 1926), jongste dochter van Theodorus Sanders (z.a.), die vele bezittingen had in Oosterbeek. Omstreeks 1880 werden deze gronden verkaveld, wegen aangelegd en kreeg de Annastraat haar naam. Een typische [...]

Jan Derk Baron van Wassenear schenkt Julianaweg aan Gemeente (1911)

Jan Derk Baron van Wassenear schenkt Julianaweg aan Gemeente (1911)De Julianaweg is in 1911 door Jan Derk Baron van Wassenaer van Rosande aangelegd over de terreinen die zijn eigendom waren. Door erfopvolging was hij in het bezit gekomen van het gebied dat tot de voormalige heerlijkheid Rosande behoorde. Het omvatte globaal dat stuk van Oosterbeek waar we nu de Mariënbergweg, Prins Bernhardweg, Evert van [...]

Ruzie over wegen tussen Jan Backer en Mevr. Kallenberg van den Bosch (de Hemelse Berg)

Ruzie over wegen tussen Jan Backer en Mevr. Kallenberg van den Bosch (de Hemelse Berg)Toen Jan Backer in 1811 in Oosterbeek kwam wonen, waren er nog geen verharde wegen. De zandwegen en karrensporen waren vaak moeilijk begaanbaar. Als het mooi weer was, waren ze mul, en als het geregend had, waren ze modderig. De "Postweg van Utrecht naar Arnhem", de 'Utrechtseweg', werd in 1821 verhard met klinkers, en heette daarna "Straatweg". [...]