Straten

Praalwagens op Koninginnedag 1967 te Wolfheze

Praalwagens op Koninginnedag 1967 te Wolfheze

Van Inge Pastoor uit Baarn kreeg het HDR een twintigtal foto`s ten geschenke waarop praalwagens in het straatbeeld van het Wolfheze van 1967. Een deel van de foto’s werd door haar vader, Aike Pastoor, gemaakt een ander deel door haar moeder Louise Pastoor-Bruls, veelal vanuit het ouderlijk huis Wolfhezerweg 56, gelegen op de hoek Lawijckerhof. De bewoners van […]

Jan Derk Baron van Wassenear schenkt Julianaweg aan Gemeente (1911)

Jan Derk Baron van Wassenear schenkt Julianaweg aan Gemeente (1911)De Julianaweg is in 1911 door Jan Derk Baron van Wassenaer van Rosande aangelegd over de terreinen die zijn eigendom waren. Door erfopvolging was hij in het bezit gekomen van het gebied dat tot de voormalige heerlijkheid Rosande behoorde. Het omvatte globaal dat stuk van Oosterbeek waar we nu de Mariënbergweg, Prins Bernhardweg, Evert van [...]