Opgravingen

De kleilaag in het Zweiersdal te Oosterbeek

In 1957 verscheen in het Geografisch Tijdschrift, een periodiek van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, een artikel waarin de vondst van een pollenhoudende kleilaag op het landgoed de Duno werd besproken. Het onderzoek bracht aan het licht dat deze bijzondere laag dateerde uit het interglaciaal tussen de Gȕnz- en de Mindel- ijstijd. De stuwing van […]

De Duno in beeld

De Duno in beeldDe Duno is van oorsprong een ringwalburg, aangelegd in de 10e of 11e eeuw. Ringwalburgen zijn ronde of ovale verdedigingswerken met wallen van zand en een doorsnede van 100 tot 300 meter. Het geheel is omgeven door een gracht. Vikingen De oudste, ronde, ringwalburgen vinden we in Zeeland en verder langs de kust van België [...]

Baggeraars vinden mooie steelpan en nog veel meer (1895)

Baggeraars vinden mooie steelpan en nog veel meer (1895)In de eerste eeuw na Chr. werd het meeste bronzen vaatwerk in Nederland nog uit Italië ingevoerd, maar ook de Gallische bronsindustrie was in opkomst. Omdat brons kostbaar was en zich goed voor hergebruik leende, wordt het maar zelden nog aangetroffen. In Nederland zijn desondanks veel bronzen voorwerpen opgegraven, vooral afkomstig uit Romeinse graven of [...]