Sanatoria

Van Cortenbergh en Oranje Nassau`s Oord tot het sanatorium ONO

Van Cortenbergh en Oranje Nassau`s Oord tot het sanatorium ONO

          Op 2 november 1871 overleed  mr. Reinhard Crommelin (1810- 1871), advocaat te Amsterdam, op zijn buitenhuis “Cortenbergh” (ook wel Kortenburg). Hij was een zoon uit het tweede huwelijk van zijn vader Claude Crommelin (1769-1824) met Jacoba Catherina van der Meulen (1770-1845). (Zie voor gegevens over de familie Crommelin ook bij de […]

Herstellingsoord “Boschrust” in Renkum opent deuren

Herstellingsoord “Boschrust” in Renkum opent deurenIn 1907 koopt huisarts Dr. Willem Kersten van Jkvr. G.J.P. Schimmelpenninck, die gehuwd is met Mr. G.H. Beels, een stuk dennenbos ter grootte van 1.85.50 ha aan de Hartenseweg te Renkum. Kadastraal Sectie B 1070. In 1909 wordt daar het huis Boschrust gebouwd dat gebruikt gaat worden als sanatorium. Boschrust als Herstellingsoord 1909-1926 Het huis is duidelijk gebouwd [...]

Anna Maria Lentinkhuis Renkum vol bezet deze zomer

Anna Maria Lentinkhuis Renkum vol bezet deze zomerVacantie-Kinderhuis (Anna Maria Lentinkhuis) 1926-1940 De Stichting Vacantie Kinderfeest (VKF) uit Amsterdam gaat in 1926 het pand in gebruik nemen. De Amsterdamse scholen gaan er nu gebruik van maken. Iedere hoogste klas van de lagere school kan zich aanmelden voor een driedaags verblijf in het huis. Er is een verdeelsleutel gemaakt zodat zowel openbare scholen als scholen met [...]