Geloof & Liefde

De bedriegertjes van De Pietersberg

De bedriegertjes van De Pietersberg

Op de Pietersberg bevinden zich de restanten van een ooit in opdracht van de familie Van Eeghen aangelegde groep van cementen rustieken waaraan rond de eeuwwisseling de pupillen van de Zettense inrichtingen, in het bijzonder die van het paviljoen “Talitha Kumi”, veel plezier beleefden. De naamgeving van het paviljoen was ontleend aan de woorden van […]

De Goede Herderkerk te Oosterbeek en de architect Frits Adolf Eschauzier

De Goede Herderkerk te Oosterbeek en de architect Frits Adolf Eschauzier

Door de ligging van de Oude Kerk aan de Benedendorpsweg was er voor het zich allengs naar het noorden uitbreidende Oosterbeek al rond 1930 de gedachte ontstaan om ook in het bovendorp een Hervormde kerk te bouwen. Een tweede reden was dat door de verwoesting van de Oude Kerk in 1944 en de daarop volgende […]

De drie R.K. kerken aan de Postweg te Renkum

De drie R.K. kerken aan de Postweg te Renkum

In 1975 verscheen het boek “Katholiek Renkum-Heelsum door de eeuwen heen”. Het werd uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de parochie Maria ten Hemelopneming te Renkum, 1875-1975. Oud-pastoor Anno Bonifacius de Jong had al van zijn opvolger G.J.H. Nijhuis, in 1974 opdracht gekregen een boekje over de in 1975 jubilerende parochie te schrijven. […]

Een geslaagde opvoering van de Bernulphuslegende te Oosterbeek

Een geslaagde opvoering van de Bernulphuslegende te Oosterbeek

Een heldere hemel, waaraan stil de sterren stonden koepelde zich over de bosschen van den Hemelsche berg. Zwart glimmend lag daar de eendjesvijver te midden van de eerbiedwaardige oude boomen. Het eindeloze hemelgewelf weerspiegelde in het water en gaf hieraan een onmetelijke diepte. Zacht gleed het silhouet van een eendje door de luchtspiegeling van de […]

De drie R.K. kerken aan de Postweg te Renkum

De drie R.K. kerken aan de Postweg te Renkum

In 1975 verscheen het boek “Katholiek Renkum-Heelsum door de eeuwen heen”. Het werd uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de parochie Maria ten Hemelopneming te Renkum, 1875-1975. Oud-pastoor Anno Bonifacius de Jong had al van zijn opvolger G.J.H. Nijhuis, in 1974 opdracht gekregen een boekje over de in 1975 jubilerende parochie te schrijven. […]

Urnentuin van Ton van der Laaken uniek (1996)

Urnentuin van Ton van der Laaken uniek (1996)18 december 1996 –  ANP - Raymond Rutting Beeldend kunstenaar Ton van der Laaken heeft voor de gemeente Renkum een unieke urnentuin ontworpen. De tuin bij de Algemene Begraafplaats Noord in Oosterbeek vervangt de gebruikelijke bewaarplaats. Keramist Sander Luske ontwierp speciale urnen voor de as van de overledenen. De urnentuin ligt rond de heuvel (achtergrond). Zes granito schotels stellen satellieten [...]