De geschiedenis van Dreijeroord, een fameus familiehotel

De geschiedenis van Dreijeroord, een fameus familiehotel

In 1818 koopt Anthony Frederik Robert Evert baron van Haersolte (Zutphen 19 augustus 1756- Arnhem 14 juli  1830), van de Sint Nicolaas Broederschap de bouwhof op “De Drijen” met 50 hectare aan omringende heidevelden, hakhout en dennenbossen. Hij legde na de staatsgreep van 22 januari 1798 de eed af als lid van de Nationale Vergadering en was lid van […]

De bedriegertjes van De Pietersberg

De bedriegertjes van De Pietersberg

Op de Pietersberg bevinden zich de restanten van een ooit in opdracht van de familie Van Eeghen aangelegde groep van cementen rustieken waaraan rond de eeuwwisseling de pupillen van de Zettense inrichtingen, in het bijzonder die van het paviljoen “Talitha Kumi”, veel plezier beleefden. De naamgeving van het paviljoen was ontleend aan de woorden van […]

Onze Rijksmonumenten (met veel informatie en mooie foto’s)

Onze Rijksmonumenten (met veel informatie en mooie foto’s)Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa [...]

Negende Kneppelhoutwandeling in beeld

Negende Kneppelhoutwandeling in beeldZondag 31 augustus vond negende Kneppelhoutwandeling plaats. 45 wandelaars maakten een wandeling over de Pietersberg, de Hemelse Berg en de Oorsprong waarbij onderweg een vijftal deskundige inleiders het gezelschap onderhielden en vermaakten. Als eerste besprak  Lotte Jensen de Gelderse identiteit in de negentiende eeuwse literatuur, daarna hield Wim Meulenkamp een inleiding over de geschiedenis van [...]