Oosterbeek | Straten
-

Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg - Oosterbeek


Locatie


Foto's


Toen-Nu

Allerlei

Grindweg wordt Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg

Burgemeester Lodewijk Hendrik Nicolaas Ridder Nedermeijer van Rosenthal (1866-1938) heeft aan de voormalige grindweg haar naam gegeven. Hij werd op 17 mei 1866 in Sneek geboren. Zijn vader, Samuel Johan Theodoor Hendrik (1833-1885), was in 1861 gehuwd met jkvr. Henriette Johanne Louise Bosch van Rosenthal. Zijn overgrootvader, Johan Theodor Hendrik Nedermeijer van Rosenthal, was op 21 september 1834 ingelijfd in de Nederlandse adelstand met de titel van ridder, welke zou overgaan op alle wettige mannelijke afstammelingen. Op 6 december 1894 huwde Lodewijk Hendrik Nicolaas, te Wageningen, met de uit die stad afkomstige Marie Charlotte van Dam (1872). Jhr. Nedermeijer, Ridder van Rosenthal was gemeente- secretaris van 1901 tot 1907 en van 1907 tot 1917 is hij burgemeester van de gemeente Renkum.History4Me