Oosterbeek | Straten
-

Jan van Riebeeckweg - Oosterbeek

Nederlands Koloniaal pionier in Zuid Afrika

Jan van Riebeeek (1619-1677) Nederlands Koloniaal pionier, sinds 1639 als onderchirurgijn in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Hij stichtte o.a. de Hollandse kolonie in Zuid- Afrika (Kaapstad en omgeving) en was daarna werkzaam in Indië. Eerst als lid van de Raad van Justitie en later als bevelhebber te Malakka en secretaris van de regering.History4Me

De aankomst van Jan van Riebeeck op de Kaap in 1652, geschilderd door Charles Davidson Bell (1813-1882).
Locatie


Foto's


Toen-Nu

Allerlei