Geschiedenis van de Stichting voor Heemkunde Renkum

Op 25 maart 2017 was het 68 jaar geleden dat de ‘Stichting voor Heemkunde in de gemeente Renkum’ werd opgericht. Een initiatiefcomité bestaande uit Mr. R. van Beusekom, M. Heijbroek, P. Menkman en G.H. van Vlaardingen heeft op 14 maart 1949 een brief verzonden aan een aantal notabelen uit de gemeente, wij citeren het volgende gedeelte:

“De gemeente Renkum met haar ongetwijfeld oude geschiedenis, met haar kerk te Oosterbeek, waarin fundamenten zijn bloot gelegd van wellicht het oudste kerkgebouw van geheel West-Europa, met haar zeer oude Mariabeeld in de R.K. kerk te Renkum, met haar jongste geschiedenis van de airbornedagen, die haar naam wijd en zijd bekend heeft gemaakt, bezit geen plek, waar de voorwerpen, platen, tekeningen enz., herinnerend aan voorbijgaande tijden, een passend onderkomen vinden.
Naast de vele voorwerpen, welke uit den vijfjarigen bezettingstijd bewaard worden in onze Gemeente, moeten zeker nog vele andere in den lande gevonden kunnen worden, op de geschiedenis van Renkum betrekking hebbend.”

Ondergetekenden menen, dat de tijd rijp is, om deze souvenirs, met Uwe medewerking, te verzamelen, te ordenen en ter bezichtiging te stellen, waarom zij het initiatief hebben genomen tot een plan, in bijgaand concept uiteengezet en dat zij U gaarne nader willen toelichten op:

VRIJDAG, 25 MAART (1949) a.s. DES AVONDS 8 uur in de RAADZAAL van het GEMEENTEHUIS.

Mocht U onverhoopt verhinderd zijn, dien avond aanwezig te zijn en toch met dit plan instemmen, dan hopen wij dat U één onzer zult willen berichten, zodat wij toch Uw naam op de lijst van het oprichtingscomité kunnen opnemen.”

De lijst met genodigden bestond uit de heren J.J. Talsma (Burgemeester), Jhr. J. Beelaerts van Blokland (Wethouder), G. Johannesma (Wethouder), J. Woudstra (Wethouder), Mr. A.J.W. Over (Gemeente Secretaris), Jhr. H. Beelaerts van Blokland, Ds. Ph.W. Bergkotte, J.M.B. Beuker, Mr. H.G. Brinkert, Pastoor H.C. Bruggeman, C.H. van Buuren (Directeur Gemeente Werken), W. Bijlsma, F. van Erk, Mr. J. Frowein, J. de Groot, Mr. J. ter Horst, H. Houtzagers, J. Klaassen, H.W. van de Kraats, Mr. A.A. Loopuyt, G.H.O. van Maanen, A. Markus, D.L. Minjauw, Th. Sanders, Mr. L.J. van Toulon van der Koog, Th. Werningh Cöster, Joh. Wesselink en Mr. C.J.G.Bredius.

Vergadering besluit tot oprichting Stichting

Op de vergadering die in het gemeentehuis op de Dennenkamp, onder voorzitterschap van de heer M. Heybroek, oud-landmachtofficier werd gehouden, werd besloten tot oprichting van een stichting voor een Airborne- en Heemkundig Museum. Als plaats voor dit museum werden toen al Hartenstein, de Westerbouwing en Kasteel Doorwerth genoemd.

Reeds een week later werd in Hotel Vreewijk de tweede vergadering gehouden en de stichtingsakte opgemaakt. Uiteindelijk besloot het bestuur op 27 juni 1949, overigens pas na grondig onderzoek, dat Kasteel Doorwerth de aangewezen plaats was voor de vestiging van het museum. Als eerste locatie diende de barak op het midden- terrein van het volledig verwoeste kasteel, waar kasteelbeheerder Branderhorst met zijn gezin woonde, zie foto omslag. Reeds op 6 augustus 1949 was de eerste tentoonstellingsruimte ingericht en vond de officiële opening plaats.

Op het binnenterrein de barak van kasteelbeheerder Branderhorst, die later diende als eerste tentoonstellingsruimte voor het ‘Airborne- en Heemkundig Museum’. (Foto: Collectie Stichting voor Heemkunde in de gemeente Renkum).

Bestuursleden

Voor het toenmalig bestuur van de Stichting voor Heemkunde in de gemeente Renkum was het 60-jarig bestaan aanleiding om in het jaar 2009 extra activiteiten te organiseren in elk dorp van onze gemeente. Op een foto uit dat jaar de voorzitter E. Schoevaars, de secretaris Betty de Roder en de penningmeester Pieter van der Kuil.

Het huidige dagelijkse bestuur bestaat uit voorzitter E. Schoevaars, secretaris Matthieu Baijer en penningmeester Ton de Boer.
Verder heeft zitting als bestuurslid jhr. Janno Beelaerts van Blokland.
Er wordt gezocht naar een vijfde bestuurslid.