20 mei a.s. Lezing Archeologie door de regio-archeoloog: Joris Habraken

Wij hebben de heer Joris Habraken, regioarcheoloog gemeente Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar, bereid gevonden een lezing over de archeologie van onderstaande onderwerpen te geven.

Kasteel Grunsfoort
Nabij Oranje Nassau’s Oord heeft in de middeleeuwen en pal in het Renkums beekdal een kasteel gestaan. Historische bronnen geven geen uitsluitsel over hoe het kasteel er heeft uitgezien. Pas met het archeologisch onderzoek door Van Giffen in de jaren ’30 van de vorige eeuw is hier verandering in gekomen. Zijn onderzoek is tot op de dag van vandaag echter niet uitgewerkt. In deze lezing zal met behulp van de originele opgravingsdocumentatie een eerste poging worden ondernomen.

Foto opgraving kasteel Grunsfoort

Oude Kerk Oosterbeek
Naast de Oude Kerk in Oosterbeek heeft kort geleden archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Hierbij zijn diverse funderingen van de kerk blootgelegd daterend uit de periode 1200 – 1800 en is vast komen te staan dat op het kerkhof minstens acht eeuwen lang mensen zijn begraven. De opgravingsresultaten zullen worden gepresenteerd.

ipp

Baggeren vijvers Oosterbeek
Hoe archeologen moeten omgaan met resten uit de Tweede Wereldoorlog is nog steeds onderwerp van discussie. Maar soms is doen beter dan praten. Daarom worden tijdens deze lezing eerst de resultaten van de archeologische begeleiding van het uitbaggeren van de vijvers in Oosterbeek gepresenteerd. Hierna is er ruimte voor discussie over de nut en noodzaak van dergelijk onderzoek.

Engelse anti-tankgranaat gevonden aan de Fonteinallee

Datum: woensdag 20 mei a.s.

Locatie: Zalencentrum Lebret, Lebretweg 51, 6861 ZZ Oosterbeek.

Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Donateurs van Heemkunde hebben vrije toegang, voor overige belangstellenden bedraagt de toegang € 5,00.

Wij hopen u deze avond te mogen begroeten.

Namens de activiteitencommissie,
Betty de Roder

Reageren

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.